Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Zákonné poistenie

Zákonné poistenie – na čo slúži a koľko stojí?

Čo to vlastne je? Na čo to slúži? A koľko ma to bude stáť? Tak práve na tieto otázky Vám skúsime odpovedať v tomto článku.

Zákonné poistenie online alebo presne nazvané povinné zmluvné poistenie je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Malo by chrániť vodiča, ktorý počas prevádzky svojho motorového vozidla spôsobí škodu. Uzatvorením zmluvy prechádza zodpovednosť za finačnú náhradu škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla daného majiteľa vozidla na vybratú poisťovňu.

Na čo slúži?

Podľa Zákona 381 zo 4. Septembra 2001 má povinnosť uzavrieť zmluvu o zákonnom poistení auta ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. V prípade, že ide o cudzozemské motorové vozidlo má povinnosť uzavrieť poistenie vodič tohto motorového vozidla.

Ďalej tento zákon ustanovuje aj rozsah poistenia vozidla. Poistený má podľa tohto zákona právo, aby poskytovateľ poistenia, s ktorým uzatvoril zmluvu, za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na úhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
  • škody, ktorá vznikla poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa dvoch predošlých bodov,
  • ušlého zisku.

Toto online zákonné poistenie auta alebo iné vozidlo sa vzťahuje na škody, ku ktorým dôjde prevádzkou motorového vozidla na území Slovenskej republiky a na území iných cudzích štátov, s ktorými Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu takto spôsobenej škody.

Držiteľ motorového vozidla, čiže poistený, je povinný svojmu poskytovateľovi poistenia oznámiť vznik škody. A to do 15 ak sa stala na území Slovenskej republiky. Do 30 dní ak sa stala mimo územia Slovenskej republiky.

Zákonné poistenie auta môže zaniknúť:

  1. zánikom motorového vozidla
  2. zmenou držiteľa a zápisom tejto zmeny do evidencie motorových vozidiel
  3. vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel

Taktiež zanikne ak nebolo uhradené poistné do jedného mesiaca od dátumu splatnosti alebo uplynutím v poistnej zmluve dohodnutej lehoty.

Koľko stojí takéto zákonné poistenie auta?

Cenu poistného pre Vaše motorové vozidlo si viete v dnešnej dobe zistiť už aj z pohodlia domova úplne jednoduchým spôsobom. Stačí na to použiť našu kalkulačku zákonného poistenia auta. Vložíte do nej všetky potrebné informácie Vás a Vašom motorovom vozidle a za okamih už máte pred sebou rôzne ponuky. A to od všetkých poisťovní na Slovensku. Pri každej ponuke máte zobrazenú cenu a detaily ako limity daného poistenia. Ale aj to, či má toto poistenie zahrnuté aj asistenčné služby.

Samotnú cenu poistenia ovplyvňuje viacero faktorov. Najvplyvnejšími z nich sú:

  • vek vodiča,
  • miesto trvalého bydliska,
  • objem a výkon motora Vášho motorového vozidla.

Ďalšími veľmi vplyvnými faktormi je aj Váš doterajší priebeh predošlých období. Čiže počet rokov počas ktorých ste nespôsobili žiadnu škodovú udalosť, ktorej škody by musel Váš poskytovateľ uhrádzať z Vášho poistenia. Bezškodový priebeh sa počíta na roky, pretože aj zákon 381 zo 4. Septembra 2001 hovorí, že poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne jeden technický rok.

Sami si môžete zvoliť spôsob platenia. Na výber máte zväčša tri spôsoby – ročne, polročne alebo štvrťročne. Pri platbe ročne budete mať samozrejme o trochu nižšiu cenu. Preto, lebo poisťovňa si nebude účtovať administratívny poplatok tak často ako by tomu bolo pri platení za zákonné poistenie polročne či dokonca štvrťročne.

Kontrola zákonného poistenia

Pri prevádzke Vášho motorového vozidla musíte mať pre prípad kontroly pri sebe potvrdenie o zákonnom poistení. Musíte ju na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť. To znamená, že bielu kartu by ste mali mať stále pri sebe ak šoférujete, tak ako aj iné dokumenty od vozidla.

Pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla musí mať vodič pri sebe zelenú kartu, ktoré je takisto povinný predložiť.

Ak tieto doklady nepredložíte alebo dokonca budete prevádzkovať svoje motorové vozidlo bez dojednania poistenia, hrozí Vám celkom vysoká pokuta. Preto by ste rozhodne mali navštíviť našu kalkulačku zákonného poistenia online. Takto si ihneď môžete aj dojednať najlepšie a najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Nezávislé recenzie a hodnotenia
Heureka
Facebook

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *