Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne onlia

Poistenie auta Onlia

Ak by ste hľadali odpoveď na otázku, ktorá poisťovacia spoločnosť je najmladšia na Slovensku, práve ste ju našli. Poisťovňa Onlia, ktorá poskytuje len poistenie auta, je pod krídlami ostrieľanej spoločnosti Union. V skutočnosti ide o značku spomínanej spoločnosti Union a nie o samostatnú poisťovňu. Na trh prišla v roku 2016, no núdza o klientov nie je, hoci je táto sféra plná iných silných a overených konkurentov. Je to vďaka tomu, že táto spoločnosť im dáva maximálnu voľnosť. Klienti spoločnosti Onlia môžu bez problémov svoje poistenie auta platiť mesačne, bez rôznych prirážok. Pokiaľ by sa vám táto spoločnosť zunovala, nemusíte čakať 2-3 mesiace, ako býva výpovedná lehota u viacerých poisťovní. Tu vašu výpoveď povinného zmluvného poistenia, ako aj žiadosť vybavíte za počkaním. Predstavíme vám ich jednotlivé produkty.


Povinné zmluvné poistenie


Keďže ide o základnú súčasť vozidla, ktorá je navyše stanovená zákonom, na výber mať veľmi nebudete. PZP poistenie v Onlia kryje len tie škody, ktoré spôsobíte iným vozidlám a osobám v nich, nie sebe samému ani vášmu vozidlu. Základné poistné plnenie činí 5 miliónov eur v prípade ujmy spôsobenej na zdraví a 1 milión eur pri materiálnom poškodení. Jeho výsledná cena sa odvíja od rôznych faktorov, nielen od parametrov vozidla, ale aj od niektorých faktov o majiteľovi. Dvojročný bezškodový priebeh vie výslednú cenu znížiť aj o 10%. Vašu ponuku si viete zistiť bezplatne a nezáväzne na ich webovej stránke.


Havarijné poistenie


Pokiaľ sa obávate vážnejších udalostí, ktoré sú mnohokrát finančne náročnejšie, Onlia vám ponúka havarijné poistenie auta, ktoré kryje aj vandalizmus. Okrem toho aj množstvo iných poistných udalostí. Napr. klasickú zrážku s iným vozidlom, poškodenie v dôsledku odleteného kamienku či hlodavcami, náraz do stabilných predmetov (stĺp…), stret so zverou, výtlky, požiar či výbuch. Nevzťahuje sa však na technické poruchy prípadne také, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Ak by vám základné havarijné poistenie auta vrátane udalosti vandalizmu nestačilo, Onlia vám ponúka aj poistiť sa proti živlom či krádeži. Riziko krádeže kryje celé vozidlo, štandardnú a doplnkovú výbavu a neoprávnenú manipuláciu vozidla cudzou osobou. Nevzťahuje sa však na ľahko odnímateľné zariadenia (napr. mobil, GPS…) ani na krádež paliva.Takisto si vo vozidle môžete zabezpečiť aj prepravovanú batožinu.

Ako možno viete, pri havarijnom poistení auta je väčšinou nutná spoluúčasť a inak to nebude ani v Onlia. Sami si však môžete zvoliť, do akej miery sa chcete na vašom finančnom odškodnení podieľať. Nejde o percentá, ako to väčšinou býva, ale vybrať si môžete z viacerých súm (50, 100, 200, 300 eur). Aj tu platí, čím vyššie spoluúčasť, tým nižšie poistné. Poistné krytie vozidla je stanovená na takú sumu, akú má v momente poistnej udalosti.

K havarijnému poisteniu auta vám Onlia umožňuje zabezpečiť si aj asistenčné služby. Tie sú veľmi nápomocné hlavne vo chvíľach, keď nastane poistná udalosť. Vtedy zúčastnené strany v dôsledku paniky nevedia, ako správne zareagovať. Práve táto telefonická podpora vám pomôže nielen s tým, čo máte robiť vy, ale pracovníci vám pomôžu aj administratívne, vyšlú lekársku či materiálnu pomoc. Ak ste predplatiteľom týchto služieb, mali by ste si uložiť ich číslo, a síce 0800 400 400. Pre volania zo zahraničia je to zas +421 2 208 11 400. Presný rozsah asistenčnej pomoci nájdete aj na webe tejto poisťovacej spoločnosti.

Dve možnosti požiadania

Na rozdiel od klasických spoločností poskytujúcich poistenie auta, poisťovňa Onlia nemá svoje pobočky , keďže ide primárne o online poisťovníctvo. Preto je možné o jej produkty požiadať buď cez internet alebo telefonicky na 0800 400 400. Infolinka je dostupná v pracovných dňoch od 8:00 do 22:00 a počas víkendov a sviatkov od 9:00 do 18:00. Ako vidíte, táto spoločnosť vás neodmietne „len“ preto, že je voľno.

Pokiaľ by ste však potrebovali do jej centrály zaslať nejaké dokumenty, môžete tak urobiť na túto adresu: Union poisťovňa, a.s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava. Vďaka online formuláru si môžete aj nezáväzne a bezplatne vypočítať cenovú ponuku Onlie na vaše poistenie auta. Zaberie vám to len zopár minút.

Poisťovacia spoločnosť Onlia, patriaca pod Union je najmladšou poisťovňou, ktorá u nás poskytuje lacné poistenie auta. Svojim klientom poskytuje viacero možností zabezpečenia svojho vozidla. Pritom neponúka nútené balíčky, v ktorých je vždy nejaké krytie, ktoré nevyužijete, ale dáva vám na výber. Hlavne v tom, aby ste si sami určili, aké riziká vám reálne hrozia a to si následne do zmluvy zakomponovali. Na jednej zmluve môže byť hneď niekoľko rôznych poistení, nemusí ísť len o auto. Nevýhodou pre niektorých žiadateľov však môže byť, že iný ako telefonický alebo internetový kontakt v prípade Onlie veľmi neprichádza do úvahy, keďže pobočky nemajú.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392