Pomoc s online poistením

HAVARIJNÁ KALKULAČKA

Havarijné poistenie

Hľadáte najlacnejšie havarijné poistenie online? Zistite cenu cez kalkulačku na výpočet a porovnanie ponúk v každej poisťovni na Slovensku. Len tak získate tu správnu havarijnú poistku, označovanú aj ako kasko poistenie.


Prečo vôbec uzatvoriť havarijné poistenie?


Pretože narozdiel od PZP Vás zabezpečí dané poistenie len pred rizikom úhrady škody, ktorá bola spôsobená vašim vozidlom inému účastníkovi dopravnej nehody* a nie Vám. Ak si pritom poškodíte vlastné auto, prostriedky na opravu, či kúpu nového si žiaľ musíte zadovážiť sám.

Havarijné poistenie*za dopravnú nehodu je považovaná najmä zrážka s iným vozidlom, zvieraťom, alebo aj náraz na akúkoľvek prekážku (strom, ochranné zábradlie, stĺpy osvetlenia, ploty).

Havarijné poistenie teda slúži aj na úhradu škody na vašom motorovom vozidle. Je to typ poistenia auta.

Mimo to vás však toto poistenie havarijne ochráni aj proti zbytočným výdajom v prípade škôd spôsobených nepredvídateľnou udalosťou ako je krádež vozidla, živelná pohroma, úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich a iné.


Havarijné poistenie a jeho delenie


Plné krytie
plné kasko
(komplexné havarijné poistenie)

 • krytie poškodenia alebo zničenie vozidla z dôvodu nárazu do pevnej prekážky alebo do iného vozidla
 • poškodenie alebo zničenie stojaceho vozidla iným vozidlom, požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom
 • krádež vozidla, či škodu spôsobená vlámaním sa do vozidla

Čiastočné krytie
čiastočné kasko
(havarijné poistenie vybraných rizík)

 • môže v sebe zahŕňať vybrané živelné riziká, odcudzenie vozidla, rozbitie skiel, zrážku so zverou, poškodenie káblových zväzkov /hlodavce/
 • zväčša sa využíva pri ojazdených autách, pri predpokladanom menšom počte najazdených kilometrov a keď má vodič „pocit“, že dokáže jazdiť bezškodovo
 • samozrejme, že je lacnejšie ako plné kasko poistenie vozidiel

Rozsah krytia rizík a poistné plnenie havarijného poistenia


Otázky
Čo všetko vám preplatí

 • poškodenie alebo celkové zničenie vozidla pri havárii, poškodenie pri náhodnej udalosti, ktorá vznikla nárazom alebo stretom s pevnou prekážkou
 • škodu spôsobenú živelnou pohromou, alebo aj vytrvalým pôsobením tohto živlu – zosuvy pôdy, záplavy, krupobitia, víchrice a následný pád stromu, požiare
 • odcudzenie vozidla, škody spôsobené vlámaním sa do vozidla, odcudzenie súčastí vozidla ako hliníkových diskov, kolies, svetlometov, rádia a podobne
 • vandalizmus, poškodenie čelného skla, poškodenie ostatných skiel
 • úraz a trvalé následky úrazu u vodiča i spolucestujúcich
 • odcudzenie alebo aj poškodenie batožiny z vozidla

Peniaze
Poistné plnenie

 • vychádza sa vždy z nových cien náhradných dielov a odmena za prácu sa prepláca len do výšky normohodiny, ktorá je dojednaná v zmluve
 • ak likvidátor poistnej udalosti zistí, že vozidlo sa neoplatí opravovať, vyhlási, že došlo k takzvanej totálnej škode
 • pri „totálke“ vypláca sumu, ktorá sa vyráta ako časová cena vozidla mínus hodnota použiteľných zvyškov mínus spoluúčasť
 • Poistné plnenie priamo súvisí s opotrebením vozidla a jeho trhovou cenou
 • Ak chcete predísť takejto strate pri novom aute, zjednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP. Ide o 100 %-né poistenie, čím zabránite strate z titulu poklesu trhovej hodnoty vozidla.


Kalkulačka havarijného poistenia online a výpočet ceny


Kalkulačka pre havarijné poistenie slúži na výpočet naprieč všetkými poisťovňami. Celý proces zvládnete skrz internet, vrátane platby. Nikdy nebolo jednoduchšie si nájsť najlacnejšie havarijné poistenie vozidla priamo z domova.

Bližšie podmienky výpočtu a kritérií pomocou online kalkulačky:

 • Značka vozidla – je jedno z najdôležitejších kritérií, stanovuje sa pri tom takzvaný koeficient rizikovosti, podľa neho sa továrenské značky vozidiel rozdeľujú.
 • Vek vodiča – tiež dôležitý údaj, ktorý poisťovne zohľadňujú. Vo všeobecnosti platí, že čím starší /stredný vek/ vodič tým nižšia cena poistného.
 • Trvalý pobyt vodiča – existuje totiž predpoklad, že z dôvodu väčšej premávky vo veľkých mestách sa zvyšuje aj riziko nehody než u vodičov pochádzajúcich z malých miest a obcí.
 • Spoluúčasť – čím je nižšia spoluúčasť, tým je vyššie poistné (ale aj vyššie poistné plnenie) a naopak. Rozhodnutie o výške spoluúčasti je plne v kompetencii žiadateľa o havarijné poistenie vozidla.
 • Rok vydania vodičského oprávenenia
 • Vernostné zľavy – ak ste dlhodobý klient poisťovne
 • Celková suma poistenia, na ktorú sa vozidlo poisťuje, vek vozidla, jeho výbava, ako je auto zabezpečené ako aj či je žiadateľ právnická alebo fyzická osoba.

Určite sa oplatí spraviť porovnanie poistenia vozidla, ideálne pomocou kalkulačky. Tá Vám po zadaní parametrov vo výsledku ponúkne tie najzaujímavejšie a najlacnejšie poistenie.


Bonusy a zľavy pri havarijnom poistení


Pri kasku si môžete uplatniť bonus u väčšiny poisťovní za bezškodový priebeh z predošlého poistenia vozidla. Takto môžete získať naozaj výraznú zľavu. Niekedy aj viac ako 60 %, aby ste však bonus získali, musíte bezškodový priebeh aj dokladovať. Pri nižšom bonusovom stupni vám niekedy môžu priznať automaticky nejakú vstupnú výšku bonusu. Vtedy namiesto dokladovania len podpisujete čestné prehlásenie o bezškodovom priebehu. Je vhodné si spraviť príklady cez našu stránku a zistiť všetky príležitosti pre najlepšiu zmluvu.


Čo znamená napríklad spoluúčasť 6 % a minimálne 150,- € pri havarijnom poistení?


Ak nájdete po nehode na aute nejakú škodu, tak Vám nebude preplatená celá suma. Na oprave auta sa budete podieľať vo výške 6 %, zároveň „prvých“ 150 € zaplatíte Vy.  Pri takomto nastavení poistenia sa ani neoplatí riešiť veľmi malé škody, keďže sú menšie ako je minimálna výška spoluúčasti, cez poisťovňu. Okrem toho by ste pre toto poškodenie narušili bezškodový priebeh.

Existuje aj havarijné poistenie vozidla bez spoluúčasti, avšak o to viacej zaplatíte na poistnom. Uzatvoriť takéto poistenie sa nemusí v mnohých prípadoch oplatiť. Poisťovne však majú rôzne podmienky a je nutné ich dôkladné preskúmanie a zostaviť vhodnú zmluvu.


Ako si zvoliť poistnú sumu pri havarijnom poistení


Na výber máte prakticky z 2 možností, na základe ktorého dôjde k výpočtu poistnej sumy pre havarijné poistenie vozidiel:

 • cena nového vozidla – Ide o tzv. cenníkovú cenu. Je stanovená presne podľa toho, koľko ste za Vaše vozidlo zaplatili, pričom sa vychádza z faktúry za vozidlo. Pri výpočte sa počíta aj s DPH, všetkým dodatočným fabrickým vybavením a doplnkami a zároveň sa nezohľadňujú žiadne zľavy, ktoré ste dostali od predajcu. Tento spôsob je vhodnejšou voľbou u úplne nových alebo takmer nových vozidlách.
 • aktuálna cena vozidla – pri havarijnom výpočte sa vychádza z cien, za ktoré sa momentálne predávajú čo dané vozidlá (vrátane podobnej výbavy, ročníka atď.) na voľnom trhu.

Vznik havarijného poistenia


Vznik platnosti havarijného poistenia vozidiel môžeme definovať ako dátum začiatku poistenia, ktorý je dojednaný v zmluve s poistníkom a poisťovňou. Pri ojazdených autách je vo väčšine prípadov ešte potrebná aj obhliadka vozidla ešte pred podpisom poistnej zmluvy, zdokumentovaná fotografiami.

Poistná zmluva od poisťovne je vystavovaná zväčša na dobu neurčitú. Poistné obdobie trvá najčastejšie technický rok (12 mesiacov). Automaticky sa ďalej predlžuje (pokiaľ sa nevypovedá). Preto si nutné preštudovanie poistnej zmluvy.


Výpoveď havarijného poistenia


Pri výpovedi je potrebné riadiť sa ustanoveniami občianskeho zákonníka a zmluvnými podmienkami, ktoré sú prílohou k poistnej zmluve.

Výpoveď havarijného poistenia musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia napríklad písomnou formou priamo do poisťovne.

Niektoré poisťovne uzatvárajú zmluvu aj na kratšiu dobu, dokonca je možné ukončiť havarijné poistenie auta zo dňa na deň. Všetko však závisí od konkrétnych všeobecných poistných podmienok poistnej zmluvy. Tie sú medzi poisťovňami značne rozdielne. Viacej informácií ohľadom možnosti výpovede poistenia sa dozviete samostatnom článku.


Je havarijné poistenie povinné alebo nepovinné a aké sú s ním skúsenosti? Oplatí sa?


Havarijné poistenie je nepovinné a nemusíte ho uzatvoriť. Avšak aj napriek tomu budete v istých prípadoch „donútený“ tento finančný produkt uzatvoriť. Ide napríklad o kúpu vozidla od lízingovej spoločnosti. Tie väčšinou vyžadujú uzatvorenie poistenia. Je to pochopiteľné, keďže vozidlo je počas doby lízingu vo vlastníctve lízingovej spoločnosti.

Napriek tomu, že nie je povinné, je pri havarijnom veľmi rozumné zvážiť jeho uzatvorenie napríklad pri novom vozidle. V prípade poistnej udalosti, ktorú si sami zapríčiníte, dokáže havarijné poistenie veľmi výrazne pomôcť. Vo výsledku ušetríte. Áno, ideálne by bolo nespôsobiť žiadnu poistnú udalosť a ušetriť ešte viac. Avšak je nutné vychádzať z predpokladu, že poistná udalosť je nepredvídateľná a môže k nej dôjsť prakticky hocikedy. Preto je výhodné mať uzatvorené havarijné poistenie vozidla.


Územná platnosť havarijného poistenia


Územná platnosť havarijného poistenia závisí od konkrétnej poistnej zmluvy a poisťovni. Väčšinou však ide o celoeurópsku platnosť poistenia, pričom výnimkou nie je ani obmedzenie len na krajiny EÚ. Máte však aj možnosť zvoliť si platnosť len na území Slovenska a ČR, čo na výslednej cene poistenia ušetrí istú čiastku.


Havarijné poistenie – tieto typy vozidiel je možné poistiť


Havarijné poistenie môže uzatvoriť akékoľvek vozidlo, ktoré spĺňa pár základných podmienok:

 • je spôsobilé prevádzky
 • má platný technický preukaz
 • nesmie byť poškodené
 • vedieť zdokladovať spôsob jeho nadobudnutia

Avšak existujú aj ďalšie podmienky, ktoré sa môžu týkať napríklad maximálneho veku (12 rokov), hmotnosti, ale aj značky vozidla. Je nutná aj individuálna prehliadka vozidla pre havarijné poistenie vozidla.


Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu


Prakticky všetky poisťovne túto možnosť ponúka, stačí si len vybrať pri konkrétnych poisťovniach. Každé sa, aspoň v maličkostiach, svojou ponukou od seba líšia. Pár príkladov:

 • možnosť využitia asistenčných služieb v rôznom rozsahu poistného krytia, či napríklad pokrýva asistenčnou službou len Slovensko alebo aj zahraničie
 • pripoistenie čelného skla, alebo je k dispozícii aj variant pripoistenia všetkých skiel vozidla
 • je možné poistiť škodu spôsobenú úrazom, či už je to smrť alebo trvalé následky, u vodiča i spolucestujúcich. Ide o tzv. poistenie sedadiel.
 • náhrada škody pri ukradnutí, či poškodení alebo zničení batožiny a osobných vecí v motorovom vozidle
 • môžete si poistiť aj Vašu nadštandardnú výbavu v aute
 • za náhradu poistného si zapožičať náhradné auto
 • poistiť si stroje, ak sú súčasťou nákladného vozidla

U všetkých poisťovní na trhu je výber pripoistenia značne odlišný. Zmluvu ako si chcete havarijne ochrániť Váš majetok si môžete uzatvoriť podľa vlastného uváženia.


Sú súčasťou havarijného poistenia aj asistenčné služby?

Áno, v podstate každá poisťovňa poskytuje k uzatvorenému havarijnému poisteniu asistenčné služby. Keďže sú medzi jednotlivými poisťovňami do istej miery odlišné, je preto dobré vedieť o ich rozsahu. Najlepšie skôr ako dôjde k akejkoľvek poistnej udalosti.

Asistenčné služby sú taktiež zobrazované priamo v kalkulačke havarijného poistenia, takže ich môžete vopred porovnať.


Poisťovne poskytujúce kasko – havarijné poistenie


Na výber máte tieto poisťovne. Ich hodnotenie a produkty nájdete v jednotlivých článkoch ohľadom poisťovní.


Loga jednotlivých poisťovní

Sme presvedčení, že po prečítaní tohto článku, sme Vám aspoň trochu pomohli zorientovať sa v havarijnom poistení. Veríme, že si práve Vy, s našou malou pomocou, vyberiete svoje havarijné poistenie vozidla s najlepšou cenou cez kalkulačku. Hoc aj tu najlacnejšiu u všetkých poisťovní so správnym výberom krytia rizík.


Dôležité články, návody a informácie k témeKto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392