Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP pre motocykel

PZP motocykelPovinné zmluvné poistenie pre motocykel (PZP) je nevyhnutné pre každého majiteľa motocykla. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Tento článok vám poskytne prehľad o PZP na motorku, ako ho získať, aké sú dostupné možnosti a čo zahŕňa.

Základné informácie o PZP

Čo je PZP?

Zákon č. 381/2001 Z. z. ukladá povinnosť uzatvoriť PZP nielen pre automobily, ale aj pre motocykle. Povinnosť sa týka všetkých kategórií motocyklov, bez ohľadu na ich typ alebo veľkosť. Takéto poistenie chráni majiteľa motocykla pred finančnými nárokmi tretích strán, ktoré vznikajú v dôsledku škôd spôsobených počas jazdy. Vzťahuje sa na všetky typy motocyklov:

 • motorku,
 • babetu,
 • skúter,
 • štvorkolku,
 • trojkolku,
 • motorový bicykel,
 • motorovú kolobežku.

Prečo je PZP dôležité?

PZP je dôležité, pretože zabezpečuje, že majiteľ motocykla je schopný pokryť náklady na škody, ktoré môžu vzniknúť iným osobám v prípade dopravnej nehody. PZP teda chráni majiteľa motorky pred finančnými problémami, ktoré by mohli vzniknúť, ak by nemal dostatok prostriedkov na pokrytie škôd.

Ako získať PZP na motocykel

Porovnávanie ponúk

Pred kúpou PZP na motocykel je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Mnoho spoločností ponúka online nástroje na porovnávanie cien a služieb. Je dôležité venovať pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu poistenia a podmienkam, ktoré sú s poistením spojené.

Výber správnej poisťovne

Pri výbere poisťovne je dôležité zohľadniť nielen cenu PZP, ale aj kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníkov. V našom výpočte uvidíte detailné porovnanie ponúk, vrátane pripoistení a detailných podmienok poistenia. Môžete sa taktiež obrátiť na priateľov, rodinu alebo online recenzie, aby ste zistili, ktoré poisťovne majú dobrú povesť a poskytujú spoľahlivé služby.

Kúpa PZP

Po porovnaní ponúk cez kalkulačku a výbere poisťovne môžete kúpiť PZP online na našej webovej stránke, prípadne cez telefón alebo osobne v pobočke. Budete musieť poskytnúť základné informácie o sebe a svojom motocykli, ako aj platbu za poistenie. Po zakúpení poistenia obdržíte potvrdenie o poistení, ktoré je potrebné mať pri sebe pri jazde na motocykli.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykel

PZP na motorku sa počíta na základe viacerých faktorov, ktoré zohľadňujú rizikový profil jazdca a motocykla. Tieto faktory môžu zahŕňať:

 1. Typ motocykla: Rôzne typy motocyklov predstavujú rôzne úrovne rizika. Športové motocykle, ktoré sú navrhnuté pre vysoké rýchlosti, môžu mať vyššie PZP, zatiaľ čo cestovné alebo mestské motocykle môžu mať nižšie PZP.
 2. Výkon motocykla: Motocykle s vyšším kW výkonom motora a veľkým cm³ objemom motora zvyčajne predstavujú väčšie riziko a majú mať vyššie PZP. Zároveň majú takéto motocykle vysokú maximálnu rýchlosť, ktorá taktiež ovplyvňuje výslednú cenu.
 3. Vek jazdca: Mladší jazdci, najmä tí, ktorí sú mladší ako 25 rokov, sú často považovaní za vysokorizikovú skupinu, pretože majú menej skúseností a vyššiu pravdepodobnosť dopravných nehôd. PZP pre mladších jazdcov môže byť preto vyššie.
 4. Skúsenosti jazdca: Jazdci s dlhšou jazdnou históriou a bez záznamu o dopravných nehodách môžu mať nižšie PZP, pretože predstavujú nižšie riziko.
 5. Miesto bydliska: Riziko dopravných nehôd môže byť vyššie v mestských oblastiach s hustou premávkou a vyššou kriminalitou. Jazdci žijúci v týchto oblastiach môžu mať vyššie PZP.
 6. Bonusy a zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre bezpečných jazdcov, tých s bezúhonnou jazdnou históriou. Tieto zľavy môžu znížiť PZP na motorku. Zľavu majú napríklad aj v prípade, že sú rodičom dieťaťa do 15 rokov.

Všetky tieto faktory sa spájajú, aby sa určila celková cena PZP na motorku pre konkrétneho jazdca a motocykel. Poisťovne analyzujú tieto údaje, aby mohli presne odhadnúť potenciálne riziko a následne stanoviť cenu poistenia. Je dôležité poznamenať, že rôzne poisťovne môžu tieto faktory hodnotiť odlišne, čo môže viesť k rozdielom v cenách PZP medzi jednotlivými poisťovňami.

Pri výbere PZP na motorku je dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a rozsah krytia, ktorý poisťovňa poskytuje. Porovnávajte ponuky rôznych poisťovní a informujte sa o dostupných zľavách a bonusoch, ktoré môžete získať. Nezabúdajte tiež na svoje individuálne potreby a finančné možnosti, aby ste si mohli vybrať najlepšie PZP pre vás a váš motocykel.

Sezónne poistenie motocyklov

Niekedy poisťovacie spoločnosti ponúkajú jazdcom sezónne poistenie, čo je poistka uzatvorená na presne určené časové obdobie. Takto môžete prispôsobiť svoje poistenie obdobiu, keď plánujete používať svoj motocykel, obvykle od jari do jesene.

Pri ponúkaní tohto typu poistenia zvyčajne poisťovne vypočítavajú poistné na základe čiastkového podielu z ročnej ceny. Avšak môžu existovať obmedzenia, ako napríklad platnosť minimálne na tri mesiace, takže poistenie na dva týždne sa v skutočnosti neoplatí. Rovnako môže byť aj pri dlhšom období, keď cena za 9 mesiacov sa môže ľahko rovnať cene za celý rok. Okrem toho nesmieme zabudnúť, že k poistnému je potrebné pridať poplatky za dočasné odhlásenie a následné prihlásenie do evidencie.

Podľa zákona musí byť každý registrovaný motocykel poistený. Preto, ak máte PZP na motocykel uzatvorené len na určitý čas, musíte ho na zvyšok obdobia dočasne odhlásiť. S tým sú spojené poplatky vo výške 5 € za dočasné odhlásenie do jedného roka a 5 € za opätovné prihlásenie pred uplynutím dočasného vyradenia. Samozrejme, zaberie vám to aj určitý čas. Ak by ste motocykel neodhlásili a nemali uzatvorené PZP, vystavujete sa riziku pokuty od úradu. V minulosti boli dostupné aj poistné produkty, ktoré mali platnosť počas celého roka, avšak krytie rizika spôsobenia škody bolo platné len na určitú dobu.

Čo je dôležité vedieť o PZP pre motorku

PZP na motocykel je povinné poistenie, ktoré chráni majiteľa motocykla pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade dopravnej nehody. Je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zohľadniť nielen cenu, ale aj kvalitu služieb a rozsah krytia. Nezabudnite sa informovať o dostupných zľavách a bonusoch, ktoré môžu znížiť náklady na poistenie.

Základné PZP zahŕňa krytie škôd na tretích stranách, ale rozšírené PZP môže ponúkať aj ďalšie výhody, ako právna ochrana alebo asistenčné služby. Uistite sa, že ste si preštudovali podmienky poistenia a viete, čo presne zahŕňa váš poistný balíček.

Majte na pamäti, že PZP na motocykel je len jednou časťou finančnej ochrany, ktorú by ste mali mať ako majiteľ motocykla. Je tiež dôležité zvážiť kúpu komplexnejšieho poistenia, ktoré pokrýva aj škody na vašom motocykli, ako aj zranenia spôsobené vám samému. Toto môže zahŕňať havarijné poistenie alebo úplné kasko poistenie, ktoré poskytuje širšiu ochranu v prípade rôznych situácií, ako sú dopravné nehody, požiar, krádež, vandalizmus alebo prírodné katastrofy.

Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétny typ poistenia, je vhodné zvážiť svoje individuálne potreby a finančné možnosti. Prispôsobte svoj poistný balíček tak, aby vám poskytoval adekvátnu ochranu v prípade nehody alebo iných nečakaných udalostí, ale zároveň nezabúdajte na svoj rozpočet a vyhýbajte sa zbytočne drahým poistným produktom.

Vždy dbajte na to, aby ste mali platné PZP na motocykel a mať pri sebe doklad o poistení, keď ste na ceste. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a jazdite zodpovedne, aby ste minimalizovali riziko dopravných nehôd a zvýšili svoje šance na bezpečnú jazdu.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392