Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP motocykel

Poistenie motocykla prostredníctvom PZP vyplýva zo zákonaZo zákona vyplýva, že každé vozidlo, ktoré chce vodič používať na slovenských verejných pozemných komunikáciách, musí mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Musíte mať teda poistenie motorky, resp. poistenie motocykla. Toto zmluvné poistenie musí mať každé vozidlo s EČV, či už ide o automobil, motocykel alebo PZP poistenie na prípojný vozík, a niektoré špeciálne vozidlá bez EČV ako poľnohospodárske vozidlá alebo vysokozdvižné vozíky. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP pre motocykel, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Motocykel, resp. motorka je motorové vozidlo, a preto musí mať pred použitím na cestách uzavreté PZP v niektorej z 11 poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu. V dnešnej dobe už netreba chodiť na pobočku týchto poisťovní osobne, ale stačí si nájsť vyhovujúcu ponuku na internete.

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie na motocykel

Cez internet si potom toto PZP môžete hneď aj uzavrieť. K tomu je však potrebné mať k dispozícii údaje o držiteľovi vozidla alebo motocykla (prípadne aj majiteľovi, ak držiteľ nie sú tá istá osoba), údaje z osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu), ktoré sa ide poistiť. Podobne ako pri uzatváraní zákonného poistenia pre automobil online, aj pri poisťovaní motocykla online treba najskôr vyplniť základné údaje o motocykle do PZP kalkulačky pre získanie poistky na motocykel. Rok výroby motocykla, objem a výkon motora a údaje o poistníkovi, okrem iných bydlisko a rok vydania vodičského oprávnenia, a dĺžku doby bezškodového priebehu predošlého poistenia, ak také existuje. Po vyplnení týchto údajov sa zobrazia cenové ponuky od rôznych poisťovní a majiteľ motocykla si môže prezrieť a porovnať všetky ponuky.

Následne si môže vybrať tú ponuku, ktorá mu najviac vyhovuje na jeho motorku. Pri uzatvorení PZP na motocykel treba nutne prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňuV nasledujúcom kroku musí dotyčný vyplniť a prekontrolovať správnosť údajov pre poisťovňu. Po kontrole by si mal poistník prečítať jednotlivé body a podmienky zmluvy a ak s nimi súhlasí, mal by ich potvrdiť. Po stlačení tlačidla pokračovať by sa mal proces dokončiť a poistníkovi sa zobraziť možnosť výberu platby za zmluvné poistenie. Existuje viacero možností ako PZP na motorku uhradiť. Na výber má poistník motocykla z nasledujúcich:

 • online platba,
 • platba poštovým poukazom,
 • platba bankovým príkazom na úhradu.

Po zaplatení PZP na motocykel zašle poisťovňa poistníkovi, majiteľovi vozidla alebo motocykla, bielu a zelenú kartu pre celú dobu poistenia. Tieto karty slúžia ako doklad na preukázanie sa zákonným poistením. Biela karta platí pre územie Slovenskej republiky a zelená karta je určená pre iné štáty, ktoré sú na nej vyznačené.

Mám záujem
 

Motorka

Hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie na motorku? Už ďalej nemusíte hľadať. Práve tu na tejto stránke si viete nájsť pre Vás vyhovujúce PZP na motorku, ktorú vlastníte a okamžite ho zaplatiť a ihneď začať brázdiť slovenské cestné komunikácie.

Takisto ako aj pri automobiloch, aj pri PZP na motocykel vyplýva zo zákona povinnosť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Na motorku je samozrejme cena poistenia omnoho nižšia ako pri automobiloch. Keď už ale poistenie musí byť, tak nech stojí za to. Preto by ste si mali urobiť porovnanie PZP na motorku a využiť jedinečné výhody, ktoré Vám poisťovne ponúkajú a o ktorých ste možno nevedeli.

Postup pri vyhľadávaní ponúk je úplne rovnaký ako pre poistenie auta.

 • Do kalkulačky povinného zmluvné poistenia na motorku musíte zadať všetky údaje o vozidle a o Vás ako majiteľovi motorky
 • Z možností, ktoré kalkulačka ponúka, si vyberiete jednu, ktorá je pre Vás tá vhodná
 • Potvrdíte svoj výber, prípadne doplníte nejaké špecifické údaje ktoré môže poisťovňa požadovať pre plnohodnotné dojednanie povinného zmluvného poistenia na motorku
 • Emailom Vám následne prídu potrebné dokumenty, medzi ktorými sú aj dočasné biela a zelená karta. Tie môžete využívať maximálne 30 dní.
 • Musíte Vaše PZP na motorku zaplatiť podľa údajov v jednom z dokumentov, ktoré ste obdržali. Až potom získavate platné poistenie.

Ak danú sumu za povinné zmluvné poistenie neuhradíte do dátumu splatnosti, poisťovňa to považuje za nesúhlas s návrhom poistnej zmluvy a do svojej evidencie Vás ani nezaradí. To znamená, že nebudete mať platné PZP na motorku. Môže to mať siahodlhé následky. Najmenším problémom by bola asi pokuta, ktorú by ste mohli od orgánov štátnej polície dostať. V horšom prípade by ste mohli byť účastníkom dopravnej nehody. Vtedy by ste všetky spôsobené škody museli hradiť sami. Keďže poisťovni ste za povinné zmluvné poistenie na motorku nezaplatili, tá Vám v takom prípade nepomôže.

Do takejto situácie sa môžete dostať pri kúpe novej alebo už jazdenej motorky a hlavne pri kúpe už jazdenej si musíte dať pozor na to, aby ste po prepise na polícii nahlásili aj Vaše nové EČV poisťovni, aby Vám vedeli vydať bielu aj zelenú kartu presne na Vaše motorové vozidlo.

Tak ako aj pri automobiloch, aj u PZP na motorku môžete povinné zmluvné poistenie vypovedať a uzavrieť v novej poisťovni. Vždy platia podmienky, ktoré sme už popísali v článku Výpoveď PZP.

Nenechajte sa obalamutiť poisťovňami, že cenu Vám nemôžu dať nižšiu. Skúste si spraviť jednoduché porovnanie PZP na motorku a sami uvidíte ako to s cenou v skutočnosti je. Veľa zdaru a šťastných kilometrov.

Určite ako majiteľ motorky chcete ušetriť a míňať peniaze na niečo iné. Pýtate sa ako môžete ušetriť? Je to priam najjednoduchšia vec akú by ste mohli spraviť.

Prvou vecou, na ktorej môžete výrazne ušetriť je povinné poistenie motorky. Zo zákona je to povinnosť mať, ale keď už to musí byť, tak prečo nie za tú najvýhodnejšiu sumu? Ľahkým porovnaním najlacnejších poistení motorky priamo na tejto stránke viete získať tú najlepšiu ponuku. Najviac teda viete ušetriť už pri povinnom zmluvnom poistení motorky.

Kde by ste však šetriť nemali, sú doplnkové a dobrovoľné poistenia motorky. Ak chcete byť chránený pred krádežou, istotne by ste si mali dojednať aj poistenie motorky proti krádeži. Predsa len, motorky sa kradnú omnoho ľahšie ako automobily. A to hlavne vtedy ak sú nezabezpečené, voľne zaparkované a priťahujú tým pozornosť zlodejov. Okrem iných spôsobov uvádzame tie najpodstatnejšie a najzákladnejšie ako chrániť svoj milovaný stroj:

 • Neopúšťajte motorky pred tým ako vytiahnete kľúče zo zapaľovania
 • Nenechávajte svoju motorku odstavenú len so zamknutými riadidlami
 • Mali by ste parkovať na meistach kde sa pohybuje viac ľudí
 • Svoj stroj by ste mali pripevniť k niečomu pevnému silným zámkom
 • Existujú aj alarmy, ktoré zašlú majiteľovi motorky SMS ak niekto manipuluje s ich strojom.

Pokiaľ chcete svoj milovaný stroj ochrániť najlepšie ako môžete, určite Vám bude treba poistenie motorky proti krádeži. Nestojí veľa, maximálne pár eur za rok.

Ďalším poistením motorky, ktoré Vám ju môže ochrániť alebo nahradiť škôdu na nej spôsobenú, je havarijné poistenie motorky. Cena sa v súčasnosti pohybuje od 10% do 20% z ceny motorky. Môže sa Vám to zdať ako privysoká suma, ale treba si uvedoiť, že motorky sú omnoho rizikovejšie na vytverenie alebo zapojenie sa do poistnej udalosti. A preto si poisťovne účtujú takto vysoké sumy.

Existujú aj poistenia motorky tzv. sezónne poistenia, kedy sa do zmluvy o povinnom zmluvnom poistení motorky uvedie dátum začiatku a konca sezóny. To znamená, že majiteľ môže v pokoji používať svoj motocykel po celý rok, no ak spôsobí nehodu mimo v zmluve uvedenej sezóny, jeho spoluúčasť na škode môže byť aj 100%. Kdežto počas sezóny by poisťovňa mala uhradiť plnú sumu.

Takže motorkári, dobre si premyslite ako a kedy budete svoju motorku využívať a podľa toho si dojednajte aj príslušné poistenie motorky, resp. PZP na motocykel.

Online

Hľadáte možnosť ako poistiť Váš motocykel do 50 cm3, do 35 kw alebo 125 cm3…? Prípadne chcete PZP na motocykel s väčším objemom/výkonom? Potom ste tu na správnom mieste! Poskytujeme možnosť porovnania poistenia motocyklov online, pričom poistenie motocykla môžete uzatvoriť cez internet. Jazdiť môžete prakticky okamžite, keďže e-mailom dostanete dočasnú bielu kartu, ktorú si vytlačíte a môžete sa ňou preukázať pri cestnej kontrole po dobu 30 dní. Táto lehota slúži na zaplatenie poistenia za motocykel, čím sa povinné zmluvné poistenie stane účinným.

Porovnanie poistenia motocykla online

Keďže poistiť motocykel je zo zákonná nevyhnutné, čiže ide o zákonne poistenie motocykla, tak je na mieste otázka ako to spraviť tak, aby sme ušetrili čo najviac prostriedkov. Finančných ale aj času. Odpoveď je jednoduchá – najlacnejšie poistenie motocykla je cez internet, keďže máte možnosť porovnania ponúk cez PZP kalkulačku. Takto získate okamžitý prehľad o cenách poistenia motocykla, pričom si môžete prezrieť jednotlivé ponuky podrobnejšie – môžete zistiť rozsah asistenčný služieb, čo sa Vám, ako motorkárovi, určite hodí.

Mám záujem
 

Cena poistenia motocykla

Cena poistenia motocykla závisí od mnohých faktorov, ktoré môžeme rozdeliť do 2 hlavných kategórií – technické údaje o Vašom motocykli a údaje o Vás ako držiteľovi poistenia motocykla. Samozrejme cena závisí od jednotlivej poisťovni, napríklad cena poistenia motocykla v Kooperative môže byť úplne iná ako cena PZP na motorku v Komunálnej poisťovni. Vo všeobecnosti je poistenie malého motocykla lacnejšie, ako poistenie výkonnej motorky.

Najlacnejšie PZP na skúter 50, 125 – áno či nie?

Mnoho motorkárov si kladie otázku, či je bezpečné uzatvoriť najlacnejšie poistenie skútra alebo babety, keďže v ľuďoch je zakorenená predstava o tom, že čo je lacné, to je automaticky zlé. Pri PZP to ale platiť nemusí, keďže zo zákona vyplývajú jasné podmienky pre poisťovne, ktoré musia dodržať v prípade škodovej udalosti. Nemusíte sa teda obávať, že v prípade dopravnej nehody s Vašim skútrom by došlo k problémom s poistným plnením, resp. uhradením vzniknutej škody z poistného. Nebojte sa teda siahnuť po najlacnejšej poistke na motocykel, ktorú získate v našej poistnej kalkulačke. Nemusíte teda zbytočne utrácať peniaze za zákonnú poistku, ktorej dodatočné služby nevyužívate. Koľko stojí PZP na skúter je taktiež ovplyvnené rovnakými faktormi ako pri poistení akéhokoľvek motocykla. Možno by ste mali taktiež zvážiť poistenie motocykla proti krádeži.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Nezávislé recenzie a hodnotenia
Heureka
Facebook

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *