Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

PZP online – najlacnejšie porovnanie a kalkulačka na výpočet ceny 2019

Hľadáte najlacnejšie PZP online (povinné zmluvné poistenie)? Pár klikov a máte k dispozícií dočasnú bielu kartu, ktorú dostanete e-mailom. Jazdiť môžete teda ešte dnes! Výpočet prebieha cez jednoduchú poistnú kalkulačku. Poistiť si môžete nie len auto, ale aj iné vozidlá. Pomôžeme Vám aj v prípade, že v súčastnosti máte uzatvorenú menej výhodnú zmluvu. Dokážeme znížiť cenu za poistenie auta o desiatky až stovky eúr. Získajte všetky bonusy a zľavy na poistku. Porovnajte PZP v každej poisťovni jediným formulárom.


V čom sme lepší a ako Vám dokážeme nájsť PZP porovnanie?


Našou pracovnou náplňou je nájdenie toho najlepšieho poistenia pre Vás, nie pre nás. Po zadaní potrebných údajov sa Vám zobrazí prehľadná tabuľka s jednotlivými ponukami od všetkých poisťovní. Uvidíte aj jednotlivé parametre daného poistenia.

Je pre Vás hlavným kritériom pri poistení cena? Alebo Vás zaujímajú kvalitné asistenčné služby a iné výhody? Výber je len a len na Vás. Naša filozofia je jasná: dlhodobá a maximálna spokojnosť našich klientov je prvoradá. Nesnažíme sa predávať produkty s najvyššou províziou, ale snažíme sa o maximálne jasnú, výhodnú a prehľadnú ponuku.

Ikonka webovej stránky
Iné online porovnávače
 • Nemajú všetky poisťovne
 • Nemusíte nájsť najnižšiu cenu
 • Komplikovaný proces, zasielanie poštou
 • Obmedzené platobné možnosti
 • Nie vždy dobrá podpora
PZP online - povinné zmluvné poistenie
Uzavripzp.sk
 • + Garancia najlepšej ponuky
 • + Ponuky PZP vo všetkých poisťovniach
 • + Celý proces online
 • + Transparentný prehľad všetkých služieb
 • + Nonstop podpora
 • + Platba kartou, prevodom, poštou
 • + Dočasnú bielu kartu máte ešte dnes
Poisťovací agent
“Offline” poisťovací agent
 • Zmluvy len s vybranými poisťovňami
 • Motivácia predať drahšie (provízia)
 • Časová náročnosť, cestovanie
 • Nie vždy dostatočná odbornosť

Nevlastní nás žiadna poisťovňa, preto sa nemusíte obávať ovplyvňovania výsledkov v prospech ľubovoľnej spoločnosti. Vďaka tomu dokážeme získať pre Vás tie najlepšie ponuky. Spokojnosť našich klientov to dosvedčuje.


PZP online – takto získate všetky bonusy a zľavy


Celé vyrátanie, vrátane uzatvorenia nového poistenia, zvládnete bez akýchkoľvek ťažkostí. Pred začatím si však pripravte svoj vodičský, občianský a technický preukaz poisťovaného vozidla. Ak majiteľ a držiteľ vozidla nie sú totožní, tak si budete musieť pripraviť údaje o oboch osobách. Po 10 až 15 minútach sa už budete môcť tešiť z novej zmluvy.

V prípade, že vlastník vozidla sa nezhoduje s poistníkom vozidla, tak si pripravte aj údaje o majiteľovi vozidla.

Požadované údaje vyplňte najpresnejšie ako to je možné. Zadané údaje slúžia na získanie maximálnej zľavy a rôznych bonusov pre Vás.

Našiel som najvýhodnejšiu ponuku – je nutná výpoveď súčasného poistenia?

Áno. V prípade, že v súčasnosti už máte poistenie, tak musíte spraviť najprv výpoveď PZP. A to aj v prípade, že sa jedná o rovnakú poisťovňu.


Koľko mi ušetrí táto PZP kalkulačka? Príklad výpočtu


Prejdime k faktom a ukážme si konkrétne sumy, o ktoré sa môže líšiť výška jednotlivých ponúk poisťovní. Výpočet PZP kalkulačkou pre mladého človeka, ktorý si kúpil svoje prvé auto – nový Volkswagen Golf s benzínovým motorom so zdvihovým objemom 1,2l a výkonom 77 kW. Vypočítame jednotlivé sumy poistného.

Rozdiely vo výške ceny PZP auta sú veľmi veľké, v niektorých prípadoch až niekoľkonásobné. PZP kalkulačka online by pri daných podmienkach výpočtu za poistenie vyrátala v Kooperative 73,95 €. Išlo o celkovo najlacnejšie povinné zmluvné poistenie zo všetkých ponúkaných možností. V prípade balíka od poisťovne Union musíme v danom prípade rátať so sumou 129 €.

Takže sa vráťme k pôvodnej otázke, koľko možno teda ušetriť pri výbere poistenia cez nás? Rozdiel medzu poisťovňami Kooperativa a Union činí relatívne veľkú sumu a to – 55,05 €. V teoretickom príklade, ak by nedošlo k zmene výšky poistného, tak počas typickej doby vlastníctva motorového vozidla 5 rokov by mohol daný človek ušetriť/preplatiť na poistnom sumu rovnú 275,25 €. A to už je predsa len dostatočne veľká suma, kvôli ktorej sa oplatí využiť v priebehu pár minút PZP porovnanie na výpočet výslednej ponuky.

Uzatvoriť PZP poistenie online prostredníctvom našej stránky sa oplatí. Výsledok jasne ukazuje výhodnosť využívania tohto nástroja pre zistenie výslednej sumy. Cenník ako ho poznáme už nie je viacej potrebný.


Povinné zmluvné poistenie – kúsok teórie neuškodí…


Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. zo 4. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
 4. ušlého zisku.

Citované zo zákona č. 381/2001 Zb.

V prípade Slovenskej republiky hovoríme o PZP a už z názvu je jasné, že je na našom území na základe zákona nutné, o čom hovorí aj zákon zo 4. septembra 2001. Je nutné ho mať uzavreté pre každé motorové vozidlo. Ak spôsobíte škodu na vlastnom vozidle vlastným zavinením, PZP sa na takúto škodu nevzťahuje (v tomto prípade Vám pomôže havarijné poistenie).

Zo začiatku bolo na trhu 7 poisťovní, no ich počet postupne rástol. Sú združené v Slovenskej kancelárií poisťovateľov. V súčasnosti pôsobia na našom trhu:

Loga jednotlivých poisťovní poskytujúcich PZP

PZP poistenie musí mať každý majiteľ vozidla s EČV (evidenčné číslo vozidla). Táto povinnosť však platí aj pre istý typy vozidiel, ktoré EČV nemajú. Ide napríklad o poľnohospodárske vozidlá alebo vysokozdvižné vozíky.

Platí teda aj pre motocykel, autobus, traktor, pracovný stroj, prívesný vozík, obytný automobil a karavan, vozidlá s EČV typu C a samozrejme aj pre nákladný automobil.


Overenie PZP uzatvoreného cez internet pri kontrole políciou


Podpísaný hárok papieraPri dopravnej kontrole musí majiteľ alebo držiteľ vozidla preukázať, ak dôjde k žiadosti o overenie PZP, jeho platnosť. Ako majiteľ vozidla, ktorý uzavrel poistenie, od poisťovne obdržíte dve karty. Ide o bielu a zelenú kartu. Práve nimi dokážete platné zákonné poistenie. Bielu karta predložíte pri kontrole na našom území a zelenú kartu v zahraničí.

Niekedy dochádza pri cestnej kontrole orgánmi Polície SR k požadovaniu dokladu o zaplatení PZP (tzv. ústrižok z pošty). Takéto počínanie však nemá žiadne legislatívne opodstatnenie, keďže tento doklad o zaplatení nepatrí k predpísaným náležitostiam, ktoré musíte predložiť pri cestnej kontrole. Na území SR je biela karta jediným nutným dokladom, ktorý musíte predložiť pri cestnej kontrole v súvislosti s poistením.


PZP cena – ktoré faktory majú vplyv?


Zlatá euro mincaHlavným faktorom, ktorý v najväčšej miere ovplyvňuje cenu poistenia, je samozrejme samotné vozidlo. Predovšetkým objem a výkon motora, rok výroby motorového vozidla a ďalšie technické údaje ako pohotovostná hmotnosť.

Druhým podstatným faktorom pri PZP je majiteľ vozidla. Tu hrá dôležitú úlohu najmä vek majiteľa a jeho bydlisko. Ďalej aj bezškodový priebeh vodiča, inými slovami počet nehôd, ktoré spôsobil. Čím menší počet týchto nehôd, tým výhodnejšia ponuka poistenia.

Ďalším faktorom je to, či má majiteľ aj preukaz ZŤP, dieťa do 14 rokov a odkedy má vodičské oprávnenie. Majiteľ vozidla si môže zvoliť na akú územnú platnosť sa má jeho zákonné poistenie viazať. Môže to byť celá Európa alebo len kombinácia Slovenskej republiky s jednou inou európskou krajinou.

Vplyvným faktorom môže byť aj výber rôznych pripoistení. V súčasnosti máte možnosť pripoistiť proti rizikám ako stret so zverou, čelné sklo, úraz vodiča alebo aj poškodenie vplyvom prejazdu cez výtlk.


Je pomenovanie poistka na auto totožná s PZP?


Poistka na auto je zaužívaný výraz, ktorý má ale rovnaký význam ako iné synonymá, napríklad zákonné poistenie auta, alebo iného vozidla. Je to len hovorové pomenovanie pre spomínané poistenie.


Čo hrozí ak nemám poistenie


Policajt v uniformeAk majiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené poistenie v deň, keď prvý krát použije svoje vozidlo na pozemných komunikáciách, tak mu hrozí pokuta za neuzatvorené PZP. Tá môže byť od 16,60 € až po 3320 €.

Preto túto povinnosť neodkladajte a využite možnosť uzatvorenia poistenia cez internet. Jednoznačnou výhodou je to, že pri online uzatvorení PZP máte okamžite dočasnú bielu kartu. Práve tu musíte predložiť pri cestnej kontrole.


Čo robiť v prípade dopravnej nehody?


Všetko potrebné sa dozviete v našom článku, ktorý presne popisuje postup v prípade dopravnej nehody.


Novinky PZP 2018 a 2019


V októbri, ako už je tradíciou, poisťovne zverejňujú nové cenníky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na ďalší rok. Ako už bolo možné spozorovať z reklám, udialo sa tak aj tento október. Poisťovne uviedli nové ponuky za PZP na rok 2019. V porovnaní s minulým rokom sa však ceny zákonnej poistky mierne zvýšili. Vodiči však majú možnosť ušetriť práve cez online PZP.


V akých krajinách má účinnosť?


PZP poistenie je účinné vo viacerých krajinách. Ide najmä o krajiny EÚ, avšak celý zoznam nájdete na zelenej karte.


Je zmluva časovo obmedzená?

Je to individuálne a závisí to od konkrétnej zmluvy. Avšak vo väčšine prípadov možno hovoriť o uzatvorení PZP poistenia na dobu neurčitú. Poistné obdobie trvá jeden rok. Dôležitý je aj tzv. výročný deň, ktorý nastane rok po uzatvorení poistenia. Je dôležitý pri výpovedi.


Zhrnutie


Uzavripzp Vám dokáže cez detailné porovnanie, šitého na Vašu mieru, ukázať všetky dostupné ponuky. Môžete si teda zabezpečiť najlepšie poistenie pre Vás a Vaše vozidlo. K dispozícií Vám budú všetky dostupné zľavy a bonusy na PZP. Rozhodnutie ohľadom poistky na auto je na Vás.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Nezávislé recenzie a hodnotenia
Heureka
Facebook

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392