Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Najlacnejšie PZP online

Hľadáte najlacnejšie PZP online (povinné zmluvné poistenie)? Pár klikov a máte k dispozícií dočasnú bielu kartu, ktorú dostanete e-mailom. Jazdiť môžete teda ešte dnes! Výpočet prebieha cez jednoduchú poistnú kalkulačku. Poistiť si môžete nie len auto, ale aj iné vozidlá. Pomôžeme Vám aj v prípade, že v súčastnosti máte uzatvorenú menej výhodnú zmluvu. Dokážeme znížiť cenu za poistenie auta o desiatky až stovky eúr. Získajte všetky bonusy a zľavy na poistku. Porovnajte PZP v každej poisťovni jediným formulárom.


V čom sme lepší a ako Vám dokážeme nájsť PZP porovnanie?


Našou pracovnou náplňou je nájdenie vhodného poistenia pre Vás, nie pre nás. Po zadaní potrebných údajov sa Vám zobrazí prehľadná tabuľka s jednotlivými ponukami od všetkých poisťovní. Uvidíte aj jednotlivé parametre daného poistenia.

Je pre Vás hlavným kritériom pri poistení cena? Alebo Vás zaujímajú kvalitné asistenčné služby a iné výhody? Výber je len a len na Vás. Naša filozofia je jasná: dlhodobá a maximálna spokojnosť našich klientov je prvoradá. Nesnažíme sa predávať produkty s najvyššou províziou, ale snažíme sa o maximálne jasnú, výhodnú a prehľadnú ponuku.

Ikonka webovej stránky
Iné online porovnávače
 • Nemajú všetky poisťovne
 • Nemusíte nájsť najnižšiu cenu
 • Komplikovaný proces, zasielanie poštou
 • Obmedzené platobné možnosti
 • Nie vždy dobrá podpora
PZP online - povinné zmluvné poistenie
Uzavripzp.sk
 • + Garancia najlepšej ponuky
 • + Ponuky PZP vo všetkých poisťovniach
 • + Celý proces online
 • + Transparentný prehľad všetkých služieb
 • + Nonstop podpora
 • + Platba kartou, prevodom, poštou
 • + Dočasnú bielu kartu máte ešte dnes
Poisťovací agent
„Offline“ poisťovací agent
 • Zmluvy len s vybranými poisťovňami
 • Motivácia predať drahšie (provízia)
 • Časová náročnosť, cestovanie
 • Nie vždy dostatočná odbornosť

Nevlastní nás žiadna poisťovňa, preto sa nemusíte obávať ovplyvňovania výsledkov v prospech ľubovoľnej spoločnosti. Vďaka tomu dokážeme získať pre Vás vhodné ponuky na povinné zmluvné poistenie. Spokojnosť našich klientov to dosvedčuje.


PZP online – takto získate všetky bonusy a zľavy


Celé vyrátanie, vrátane uzatvorenia nového poistenia auta, zvládnete bez akýchkoľvek ťažkostí. Pred začatím si však pripravte svoj vodičský, občianský a technický preukaz poisťovaného vozidla. Ak majiteľ a držiteľ vozidla nie sú totožní, tak si budete musieť pripraviť údaje o oboch osobách. Po 10 až 15 minútach sa už budete môcť tešiť z novej zmluvy.

V prípade, že vlastník vozidla sa pri povinnom zmluvnom poistení nezhoduje s poistníkom vozidla, tak si pripravte aj údaje o majiteľovi vozidla.

Požadované údaje vyplňte najpresnejšie ako to je možné. Zadané údaje slúžia na získanie maximálnej zľavy a rôznych bonusov pre Vás.

Našiel som najvýhodnejšiu ponuku – je nutná výpoveď zmluvy súčasného poistenia?

Áno. V prípade, že v súčasnosti už máte poistenie, tak musíte spraviť najprv výpoveď PZP zmluvy. A to aj v prípade, že sa jedná o rovnakú poisťovňu, v ktorej máte v súčasnosti povinné zmluvné poistenie.


Koľko mi ušetrí táto PZP kalkulačka? Príklad výpočtu


Prejdime k faktom a ukážme si konkrétne sumy, o ktoré sa môže líšiť výška jednotlivých cien. Výpočet PZP kalkulačkou pre mladého človeka – má nový Volkswagen Golf s benzínovým motorom so zdvihovým objemom 1,2l a výkonom 77 kW. Vypočítame jednotlivé sumy poistného.

Rozdiely vo výške ceny PZP auta sú veľmi veľké, v niektorých prípadoch až niekoľkonásobné. PZP kalkulačka online by pri daných informáciach o vozidle spravila výpočet za poistenie v Kooperative na sumu 73,95 EUR. Išlo o celkovo najlacnejšie povinné zmluvné poistenie zo všetkých ponúkaných možností. V prípade balíka od poisťovne Union je cena 129 EUR.

Takže sa vráťme k pôvodnej otázke, koľko možno teda ušetriť pri výbere poistenia u nás? Rozdiel medzi poisťovňami Kooperativa a Union činí relatívne veľkú sumu a to – 55,05 EUR. V teoretickom príklade, ak by nedošlo k zmene výšky poistného, tak počas typickej doby vlastníctva motorového vozidla 5 rokov by mohol daný človek ušetriť/preplatiť na poistnom sumu rovnú 275,25 EUR. A to už je predsa len dostatočne veľká suma, kvôli ktorej sa oplatí využiť v priebehu pár minút PZP porovnanie na zistenie cien.

Uzatvoriť PZP poistenie online prostredníctvom našej stránky sa oplatí. Výsledok jasne ukazuje výhodnosť využívania tohto nástroja pre zistenie výslednej sumy. Klasický cenník poistenia auta a iných vozidiel od poisťovne už nie je viacej potrebný.


Povinné zmluvné poistenie – kúsok teórie neuškodí…


Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. zo 4. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
 4. ušlého zisku.

Citované zo zákona č. 381/2001 Zb.

V prípade Slovenskej republiky hovoríme o PZP a už z názvu je jasné, že je na našom území na základe zákona nutné, o čom hovorí aj zákon zo 4. septembra 2001. Je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie pre každé motorové vozidlo. Ak spôsobíte škodu na vlastnom vozidle vlastným zavinením, povinné zmluvné poistenie sa na takúto škodu nevzťahuje (v tomto prípade Vám pomôže havarijné poistenie).

Zo začiatku bolo na trhu 7 poisťovní, no ich počet postupne rástol. Sú združené v Slovenskej kancelárií poisťovateľov. Súčasný zoznam poisťovní:

Loga jednotlivých poisťovní poskytujúcich PZP

PZP poistenie musí mať každý majiteľ vozidla s EČV (evidenčné číslo vozidla). Táto povinnosť však platí aj pre istý typy vozidiel, ktoré EČV nemajú. Ide napríklad o poľnohospodárske vozidlá alebo vysokozdvižné vozíky.

Platí teda aj pre motocykel, autobus, traktor, pracovný stroj, prívesný vozík, obytný automobil a karavan, vozidlá s EČV typu C a samozrejme aj pre nákladný automobil.


Overenie PZP uzatvoreného cez internet pri kontrole políciou


Podpísaný hárok papieraPri dopravnej kontrole musí majiteľ alebo držiteľ vozidla preukázať, ak dôjde k žiadosti o overenie PZP, jeho platnosť. Ako majiteľ vozidla, ktorý uzavrel poistenie, od poisťovne obdržíte dve karty. Ide o bielu a zelenú kartu. Práve nimi dokážete platné zákonné poistenie. Bielu karta predložíte pri kontrole na našom území a zelenú kartu v zahraničí.

Niekedy dochádza pri cestnej kontrole orgánmi Polície SR k požadovaniu dokladu o zaplatení za povinné zmluvné poistenie (tzv. ústrižok z pošty). Takéto počínanie však nemá žiadne legislatívne opodstatnenie, keďže tento doklad o zaplatení nepatrí k predpísaným náležitostiam, ktoré musíte predložiť pri cestnej kontrole. Na území SR je biela karta jediným nutným dokladom, ktorý musíte predložiť pri cestnej kontrole v súvislosti s poistením.


PZP cena – ktoré faktory majú vplyv?


Zlatá euro mincaHlavným faktorom, ktorý v najväčšej miere ovplyvňuje cenu Vášho poistenia, je samozrejme samotné vozidlo. Predovšetkým objem a výkon motora, rok výroby motorového vozidla a ďalšie technické údaje ako pohotovostná hmotnosť.

Druhým podstatným faktorom pri PZP je osoba – majiteľ vozidla. Tu hrá dôležitú úlohu najmä vek majiteľa a jeho bydlisko. Ďalej aj bezškodový priebeh vodiča, inými slovami počet nehôd, ktoré spôsobil. Čím menší počet týchto nehôd, tým výhodnejšia ponuka poistenia pre neho.

Ďalším faktorom na ceny poistenia je to, či má majiteľ aj preukaz ZŤP, dieťa do 14 rokov a odkedy má vodičské oprávnenie. Majiteľ vozidla si môže zvoliť na akú územnú platnosť sa má jeho zákonné poistenie viazať. Môže to byť celá Európa alebo len kombinácia Slovenskej republiky s jednou inou európskou krajinou.

Vplyvným faktorom pre ceny Vášho poistenia môže byť aj výber rôznych pripoistení. V súčasnosti povinné zmluvné poistenie ponúka možnosť pripoistiť sa proti rizikám ako stret so zverou, čelné sklo, úraz vodiča alebo aj poškodenie vplyvom prejazdu výtlkom. Cena je síce vyššia, avšak stále ide o vhodnejšiu voľbu ako riešiť následné opravy.


Je pomenovanie poistka na auto totožná s PZP?


Poistka na auto je zaužívaný výraz, ktorý má ale rovnaký význam ako iné synonymá, napríklad zákonné poistenie auta, alebo iného vozidla. Je to len hovorové pomenovanie pre spomínané povinné zmluvné poistenie. Je však nepresné, lebo v skutočnosti neplatí len pre osobné vozidlo, ako by to vyplývalo z názvu.


Poistenie auta a jeho rôzne typy


Pod pojmom poistenie auta je potrebné rozlišovať povinné zmluvné poistenie a dobrovoľné, tzv. havarijné poistenie. Zatiaľ čo to povinné nariaďuje zákon, pri druhom type je voľba čisto na Vás.

Základný rozdiel medzi týmito dvoma poisteniami auta je, že prvé pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom premávky. Havarijné zas kryje ujmy, ktoré spôsobíte sebe, či už na vozidle alebo na zdraví, ale aj iné nepredvídané okolnosti (napr. stret so zverou, živelnú pohromu, krádež atď.). Možno je dôležité zdôrazniť, že táto poistka je v porovnaní s prvým typom aj niekoľkonásobne drahšia. Preto je len na vás, či sa rozhodnete investovať a tým sa finančne chrániť pred potenciálnymi škodovými udalosťami.


Čo hrozí ak nemám poistenie


Policajt v uniformeAk majiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené poistenie v deň, keď prvý krát použije svoje vozidlo na pozemných komunikáciách, tak mu hrozí pokuta za neuzatvorené povinné zmluvné poistenie. Tá môže byť od 16,60 EUR až po 3320 EUR.

Preto túto povinnosť neodkladajte a vyberte si možnosť uzatvorenia poistenia cez internet. Jednoznačnou výhodou okrem ceny je to, že pri online uzatvorení PZP máte okamžite dočasnú bielu kartu. Práve tu musíte predložiť pri cestnej kontrole. Preto ju majte vždy so sebou vo vozidle.


Čo robiť v prípade dopravnej nehody?


Všetko potrebné sa dozviete v našom článku, ktorý presne popisuje postup v prípade dopravnej nehody. Ak máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, tak je užitočné vedieť dané skutočnosti pred tým, ako dôjde k nehode.


Novinky v povinnom zmluvnom poistení


V októbri, ako už je tradíciou, poisťovne zverejňujú nové cenníky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na ďalší rok. Ako už bolo možné spozorovať z reklám, udialo sa tak aj tento október. Poisťovne uviedli nové ponuky za povinné zmluvné poistenie vozidiel na rok 2019. Oproti minulému roku sa však ceny zákonnej poistky mierne zvýšili. Vodiči však majú možnosť ušetriť práve vďaka online PZP a vybrať si vhodnejšiu poisťovňu.


V akých krajinách má účinnosť?


PZP poistenie je účinné vo viacerých krajinách. Ide najmä o krajiny EÚ, avšak celý zoznam nájdete na zelenej karte. Nezabudnite, že túto kartu musíte mať so sebou vo vozidle pri jazde v zahraničí.


Je zmluva časovo obmedzená?

Je to individuálne a závisí to od konkrétnej zmluvy. Avšak vo väčšine prípadov možno hovoriť o uzatvorení PZP poistenia vozidiel na dobu neurčitú. Poistné obdobie trvá jeden rok. Dôležitý je aj tzv. výročný deň, ktorý nastane rok po uzatvorení poistenia. Je dôležitý pri výpovedi zmluvy.


Zhrnutie


Uzavripzp Vám dokáže detailným prieskumom poisťovní, ktorý je šitý na Vašu mieru, ukázať všetky dostupné ponuky a ceny. Vyberte si poistenie pre Vás a Vaše vozidlo. K dispozícií Vám budú všetky dostupné zľavy a bonusy na povinné zmluvné poistenie. A to pre všetky poisťovne. Rozhodnutie ohľadom poistky na vozidlo je na Vás.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392