Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne Genertel

Poistenie auta v Genertel

Medzi najmladšie poisťovacie spoločnosti poskytujúce poistenie auta na slovenskom trhu patrí poisťovňa Genertel. Svoju pôsobnosť odštartovala relatívne nedávno, a to v roku 2010 a patrí do silnej skupiny Generali Group. Napriek krátkej existencii sa teší mnohým spokojným zákazníkom. Na rozdiel od iných poisťovní, táto sa zameriava hlavne na osobné automobily do 3,5 tony. Teraz si však predstavme, aké zabezpečenie vie vášmu autu ponúknuť, aby sme pochopili všetky pozitívne ohlasy.


Povinné zmluvné poistenie auta


Keďže poisťovňa Genertel patrí pod Generali, výhody tohto zabezpečenia vozidla budú veľmi podobné. Ponúkajú množstvo zliav, ktoré z vášho poistného vedia urobiť skutočne bezkonkurenčnú sumu. Uplatňujú vysoké bonusy pre zodpovedných vodičov resp. tých, ktorí majú vyhovujúce bezškodové obdobie. Zaručujú sa vyplatiť škodové udalosti do 7 dní od ich ohlásenia a doručenia jednotlivých podkladov. Taktiež každé a jedno poistenie auta v Genertel zahŕňa bezplatné asistenčné služby, ktoré sú v prípade vzniku nehody veľmi nápomocné. Okrem toho ho bez všetkých zliav môžete získať už od 52 eur za rok. O cene samozrejme rozhoduje nielen stav, vek a iné parametre vozidla, ale aj niektoré skutočnosti o jeho majiteľovi.

Čo sa týka poistného krytia, PZP auta v Genertel sa ako väčšina poisťovní riadi sumami nariadenými zákonom. Pri spôsobení nehody, kde nastanú materiálne ujmy môžu poškodení dostať maximálne 1 milión eur. Pri škodách na zdraví je toto číslo 5-násobne vyššie, teda maximálne poistné krytie predstavuje 5 miliónov eur.


MiniHavarijné poistenie


Na rozdiel od PZP auta, Genertel dáva na výber niekoľko variantov havarijného poistenia: MiniHavarijné a jeho Extra variant. Prvý variant je s 0%-nou spoluúčasťou a garantovanie krytie predstavuje 1000 eur. Týka sa len zrážky s iným vozidlom a nevzťahuje sa na krádež, stret so zverou či iné poistné riziká. Takisto sú k nemu bezplatne dostupné aj asistenčné služby.

Pri produkte Extra nemusíte absolvovať žiadnu vstupnú prehliadku vozidla. Spoluúčasť tento krát predstavuje 5%, ale minimálne 100 eur. Poistné krytie je o niečo vyššie než v predchádzajúcom produkte a je stanovené na 20 000 eur. Nevýhodou týchto produktov je, že je možné si ich zabezpečiť jedine s online PZP. Ani tento typ havarijnej poistky auta Genertel neaplikuje na iné riziká než stret vozidiel.

Genertel je jediná poisťovňa, ktorá k PZP alebo k havarijnému zabezpečeniu auta pribalí aj cestovné poistenie. Týka sa susedných štátov po dobu 3 dní a aplikuje sa na jednotlivca ako aj rodinu (2 dospelí, 5 detí).

Ochrana proti krádeži

Ak by ste chceli rozšírenejšie krytie, poistenie na auto proti krádeži si v Genertel môžete uzatvoriť zvlášť. Cenovo predstavuje buď 19 alebo 29 eur ročne, pričom poistné plnenie v prvom prípade je do 4 000 eur a v druhom do 8 000 eur. Je možné ho uzatvoriť na vozidlá, ktoré sú staršie ako 3 roky, na osobné alebo nákladné automobily do 3,5 tony, pričom spoluúčasť predstavuje 15%. Zo začiatku sa toto poistenie auta od Genertel môže zdať veľmi priaznivo, ale má aj isté obmedzenia. Vzťahuje sa len na celé vozidlo, nie na jeho časti. Ak sa dokáže, že nebolo dostatočne zabezpečené, nárok na poistné plnenie zaniká. To však platí aj v iných poisťovniach. Poistná zmluva vylučuje vozidlá ako BMW, Porsche, Mercedes Benz, Audi atď.


Ako požiadať?


Poistenie auta od poisťovne Genertel je často vyhľadávané napriek tomu, že nie je až tak medializované. Požiadať oňho môžete telefonicky, online prípadne osobne. S osobnými žiadosťami môžu nastať isté problémy, pretože Genertel nemá svoje pobočky veľmi rozšírené. Hlavnou centrálou je Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, ktorú samozrejme môžete so žiadosťou osloviť.

Využiť môžete aj klientske centrum resp. infolinku v pracovných dňoch od 8:00 najlepšie do 18:00 na čísle 0850 555 555. Okrem podania žiadosti slúži uvedená infolinka aj na oboznamovanie sa s produktmi. Ak ste v zahraničí, číslo na centrálu pre vás je +421 2 32 784 201. Najjednoduchšie teda o poistenie auta požiadate online, buď priamo cez web od Genertelu alebo prostredníctvom rôznych PZP kalkulačiek. Takisto môžete využiť emailový kontakt [email protected]

Pokiaľ sa vám stala poistná udalosť, nezabudnite na to, že k produktom máte bezplatné asistenčné služby. Tie vám vedia poskytnúť skoro okamžitú pomoc a telefonicky vás navedú na to, čo by ste mali robiť. Ich číslo je veľmi dôležité, pretože v prípade vzniku škodovej udalosti alebo dopravnej nehody prichádza hlavne panika. Ak teda chcete patriť do skupiny spokojných zákazníkov Genertel poistenia auta, poznačte si toto číslo +421 2 32 784 284.

Napriek tomu, že Genertel je pomerne mladá spoločnosť, mnoho klientov si ich poistenie auta chváli. Ponúkajú najvyužívanejšie základné produkty za veľmi výhodné ceny, čo si môžete overiť aj na ich internetovej stránke. Nezabudnite však na to, že zabezpečiť môžete len osobné automobily do 3,5 tony, v prípade krádeže aj nákladné vozidlá do 3,5 tony.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392