Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď PZP

Chcete si uzavrieť nové a najlacnejšie online PZP porovnanie no ešte máte stále platné to staré a neviete si poradiť? Alebo sa chystáte predať svoje auto, zošrotovali ste ho, vyradili z evidencie alebo Vám bolo ukradnuté a chcete ukončiť povinné zmluvné poistenie? Tento článok je určený pre vás.

Výpoveď PZP je možná doručením písomnej výpovede, ktorú je treba podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. doručiť poisťovni minimálne 6 týždňov pred uplynutím platnosti vášho aktuálneho PZP. Od apríla 2015 existuje aj možnosť ukončenia zmluvy nezaplatením poistného na ďalšie obdobie. Existuje tzv. výročný deň poistenia, ktorý je v týchto súvislostiach dôležitý. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy jeden rok a teda aj výročný deň je vždy deň a mesiac začiatku poistenia auta. Ak máte uzavreté poistenie na kalendárny rok, bude váš výročný deň 1. január. To znamená, že vaša výpoveď PZP musí byť doručená najneskôr 19. novembra. V prípade, že neviete presný dátum uzatvorenia poistenia vozidla, tak na tejto stránke môžete zistiť všetko potrebné. V tento deň už výpoveď musí byť doručená, ináč nebude možné zrušenie povinného zmluvného poistenia.

Presný a jednoduchý priebeh výpovede PZP

Tlačivo na ukončenie PZP na výročný deňChcem ukončiť PZP výročným dňom (alternatívne riešenie k nezaplateniu poistného)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie.
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni

Nezaplatením poistného na ďalšie obdobie

Od apríla 2015 existuje možnosť výpovede zmluvy jednoduchým nezaplatením ďalšieho poistného na nasledujúce poistné obdobie. Tým dôjde k zániku zmluvy do 1 mesiaca od splatnosti poistného.

Pozor, táto možnosť platí len pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015. Pri starších zmluvách je nutné uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni v prípade, že ste nezaplatili poistné.

Predčasná výpoveď PZPChcem ukončiť PZP predčasne bez udania dôvodu (najneskôr do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, ak je to súčasťou všeobecných poistných podmienok)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. Následne prebieha 8 dňová výpovedná lehota
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Výpoveď PZP pri zošrotovaní autaChcem ukončiť PZP z dôvodu zániku (zošrotovanie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o likvidácií vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP pri predaji auta, resp. darovaní vozidlaChcem ukončiť PZP z dôvodu darovania/predaja vozidla

 1. Odhláste motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte, v technickom preukaze potrebujete záznam o odhlásení motorového vozidla
 2. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 3. Vyplňte všetky potrebné informácie
 4. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte kópiu technického preukazu s novým majiteľom (prípadne aj kúpnu zmluvum, avšak nie je to nutné) a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 5. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP z dôvodu vyradenia auta z evidencieChcem ukončiť PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Ukončenie PZP z dôvodu krádeže autaChcem ukončiť PZP z dôvodu krádeže (odcudzenie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte policajný protokol o krádeži vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie povinného zmluvného poistenia

Výpoveď PZP je potrebné doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom platnosti PZP, ktorou je výročný deň. Doručiť výpoveď môžete nasledovne:

 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke vašej poisťovne,
 • Môže tak za vás urobiť splnomocnená osoba s úradne overeným splnomocnením
 • Poštou, kedy zásielku musíte odoslať ako doporučenú do vlastných rúk.

Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak ide o právnické osoby – názov a sídlo spoločnosti
 • Údaje o poistenom automobile (továrenská značka, evidenčné číslo)
 • Do predmetu žiadosti o výpoveď musí klient uviesť, že ide o výpoveď, uvedie tiež číslo poistnej zmluvy, ktorú chce vypovedať,
 • Žiadosť o výpoveď PZP musí poistník podpísať.

Ak klient splní všetky hore uvedené náležitosti a doručí výpoveď PZP v určenom čase, získa možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v inej poisťovni. Novú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla netreba uzatvoriť ihneď po vypovedaní starej zmluvy. Stačí tak učiniť tesne pred skončením starého poistenia. To znamená, že klient môže najskôr dať výpoveď a až následne uzatvoriť nové poistenie auta.

Radíme vám ale neodkladať výpoveď povinného zmluvného poistenia na poslednú chvíľu. Radšej tak urobte s predstihom a vyhnite sa tak zbytočným stresom.

Mám záujem

Výpoveď PZP vzor / tlačivo

Aby sme Vám uľahčili proces zrušenia PZP, pripravili sme pre Vás vzor výpovede PZP na stiahnutie. Tlačivo môžete nájsť tu, kliknutím na obrázok:

tlačivo vzor výpovede PZP

Pri vypĺňaní žiadosti o zrušenie povinného zmluvného poistenia budete potrebovať vyplniť adresu poisťovne na priloženom tlačive. Preto sme Vám uľahčili tento úkon výpovede zmluvy PZP a uvádzame prehľadnú tabuľku adries jednotlivých poisťovní:

Názov poisťovneAdresa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s.,Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s.Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.sŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s.Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.APlynárenská 1, 821 09 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s.Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Vyradenie z evidencie vozidiel, predaj auta a výpoveď PZP

V prípade, že ste sa rozhodli predať Vaše vozidlo, prípadne bolo vyradené z evidencie vozidiel, je nutné oznámiť poisťovni výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia. K tomuto dňu dôjde k zrušeniu PZP a Vám bude poisťovňou vrátená určitá časť poistného, za zvyšné uhradené obdobie.

Dôvody na výpoveď a zánik PZP

Výpoveď, respektíve ukončenie PZP môže nastať z nasledovných dôvodov:

 • žiadosťou o zrušenie poistnej zmluvy do 6 týždňov pred výročným dňom
 • Neuhradením poistného do 1 mesiaca od jeho splatnosti. V takomto prípade nie je možné uzatvoriť PZP v inej poisťovni, najprv je nutné uhradenie poistného v tej istej poisťovni, v inom prípade by bola zmluva v novej poisťovni neplatná – od 1.4.2015 došlo k zmene, táto časť bola zo zákona vypustená
 • V prípade uzatvorenia PZP cez internet je možné odstúpiť od zmluvy do 14 dní, bez akejkoľvek pokuty
 • rozhodnutím jednej zmluvnej strany ukončiť poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti, pričom výpoveď PZP treba doručiť najnejskôr 1 mesiac po takejto udalosti. Následne plynie 1 mesačná výpovedná lehota

Zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov vyplývajú dôvody potrebné k zániku PZP, a to:

 • “ak došlo k zániku vozidla
 • ak bol vykonaný zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa kópiou technického preukazu alebo potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • prijatím oznámenia o krádeži vozidla príslušným orgánom (preukazuje sa zápisnicou polície o ohlásení krádeže),
 • ak bolo vozidlo dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách (preukazuje sa rozhodnutím príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie),
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • ak došlo k zmene nájomcu u vozidla, na ktoré bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

V prvých piatich prípadoch je túto skutočnosť potrebné oznámiť na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte alebo okresnom oddelení polície. Poistenie zodpovednosti zanikne okamihom, keď nastane niektorá z horeuvedených skutočností a túto skutočnosť je potrebné preukázať poisťovni potrebným dokladom.” (Zdroj)

V prípade, že by ste mali akékoľvek ťažkosti so zrušením PZP, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať! Podobný postup je aj pri havarijnom poistení.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Nezávislé recenzie a hodnotenia
Heureka
Facebook

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392

26 odpovedí na “Výpoveď PZP”

 1. Martina Hudymacova píše:

  Dobry den, predala som auto a potrebujem zrusit PZP, k tomu su potrebne povodne doklady (TP, cislo auta)? tie vam treba osobne dorucit? Dakujem. Martina

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   stiahnite si túto výpoveď, ktorú vyplníte a pripojte k nej kópiu technického preukazu a taktiež kúpno-predajnú zmluvu. Túto výpoveď následne zašlite na adresu Vašej poisťovne alebo ju osobne doneste na pobočku. Adresy na zaslanie poštou nájdete v tomto článku. Zvyšnú časť poistného Vám vrátia bankovým prevodom na účet, ktorý uvediete v spomenutej výpovedi.

 2. Radovan píše:

  Dobry chcem sa opytat.Ak som ukoncil PZP a prislo my domov vyjadrenie ze mi vratia zvysne poistne ale pytaju ma aj zelenu kartu a to nwm kde som ju dal.Ako pokracovat dalej

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   najlepšie je danú skutočnosť o strate oznámiť priamo poisťovni, tá je povinná Vám vydať nové doklady potrebné k poisteniu. Zvyčajne to trvá 1 deň. Následne môžete vypovedať zmluvu.

 3. Kristina píše:

  Dobrý deň chcela by som poradiť aké potrebujem tlačivo na zrušenie PZP z dôvodu vyradenia z evidencie. (auto bolo nepojazdné) ďakujem

 4. Ja píše:

  Kupnopredajna zmluva nema co poistovnu zaujmat. Podstatny je udaj o zmene majitela cize odhlasenie na ….. alebo udaj o novom majitelovi v novom tp. Cize plne postacuje kopia TP s týmito udajmi

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   máte pravdu, stačí poslať kópiu nového TP, i keď je stále mnohými odporúčané posielať “pre istotu” aj kúpno-predajnú zmluvu. V článku sme to zmenili. Ďakujeme za podnet.

 5. Patrik Horínek píše:

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, 2.5.2017 som uzavrel PZP s Allianz poisťovňou a 22.5.2017 som poslal ziadosť o výpoveď zmluvy do dvoch mesiacom bez dôvodu. Reagovali mi z Poisťovne Allianz, že nemôžu vypovedať moju zmluvu. Je to možné?

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   je to možné, ak poisťovňa nemala uvedenú možnosť vypovedania zmluvy do 2 mesiacov bez udania dôvodu vo všeobecných poistných podmienkach (VPP). Preto je nutné pri poistení veľmi dôsledne preštudovať podmienky za akých podmienok ho uzatvárame.

 6. Veronika píše:

  Dobrý deň.nestihli sme poslať výpoveď PZP 6tyzdnov pred vyrocnym dnom .ako môžem PZP zrušiť ,nakoľko chceme ísť do inej poisťovne?dajujem

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   v takomto prípade máte možnosť ukončenia zmluvy nezaplatením poistného. Tento spôsob je možný od apríla 2019. Poistenie v novej poisťovni môžete teda uzavrieť na ďalšie obdobie.

 7. Lukáš píše:

  Dobrý deň,
  spravil som si PZP v komunalnej poistovni lenže po prečitani zmluvy som zistil že mi pán vyplnil zle papiere namiesto mena mi tam dal priezvisko a namiesto priezviska meno a aj to skomolene vraj Lukáč tak som si urobil druhu poistku v kooperative kedze som sa bal ze ma policajti poslu prec siel som teda do komunalnej poistovni podat pisomne vypoved z dvovodu duplicity PZP ale komunaljen poistovni som nenanahlasil ani SPZ ani cislo technicaku.V kooperative som aj zaplatil poplatok ale v komunalnej nie odkial si komunalna poistovna zohnala EČ spz a cislo technicaku ??? a ako zrusim poistku v komunalnej poistovni ked mi prislo tlacivo ze mi to zamietaju ale nebola dodana zmluva s kooperativou dakujem za odpoved vobec neviem ako postupovať dalej.

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   ak ste zmluvu uzatvorili cez internet, tak máte možnosť vypovedať ju do 14 dní podľa § 5 Z.z. 266/2005 bez udania dôvodu. Tým by ste mohli zrušiť jednu zo spomínaných uzatvorených poistiek. Prípadne konzultovať riešenie vzniknutej situácie priamo s poisťovňou. Upozorňujeme, že po posledných legislatívnych zmenách je možný súbeh viacerých PZP, čiže je potrebné danú situáciu riešiť čím skôr – aby ste zbytočne neplatili 2 poistenia. Riešením je aj však nezaplatenie poistného v jednej z poisťovní, čím dôjde k jej zrušeniu.

 8. Maria píše:

  Dobrý deň, chcem zrušiť PZP na auto….ale neviem zistiť výročný deň nakoľko máme poistenie uzavreté na dobu neurčitú….viete mi prosím povedať ako si môžem zistiť výročný deň ďakujem…..

 9. Štefan píše:

  Dobry den,do kolkych dni dostanem od poistovne CSOB zvysne poistne na ucet?Dakujem

 10. Gabriela píše:

  Dobrý deň. Pri rušení PZP z dôvodu predaja automobilu, je potrebné zaslať kópiu technického preukazu s pôvodným majiteľom alebo s novým majiteľom? Prepisovalo sa iba v okrese. Čiže EČV sa nemenilo. Ďakujem

 11. Peter píše:

  Dobry den, prosim Vas plati 14 dnova lehota na odstupenie od PZ bez udania dovodu aj ak je poistnik spolocnost s.r.o.?
  Vdaka

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   v skratke – nie. Táto možnosť sa týka len spotrebiteľov, pričom tento pojem je podľa zákona 250/2007 Z.z. definovaný nasledovne:
   spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

 12. Viera Mirilovičova píše:

  Dobrý deň, chcem dať výpoved z PZP , našla som si výhodnejšie poistenie. Poradíte mi, ako postupovať? Ak by to šlo , môžte mi zaslať na moju mailovu adresu tlačivo ?dakujem s pozdravom Mirilovičova

  • admin píše:

   Dobrý deň,

   najjednoduchšie riešenie je zaslať výpoveď súčasnej poisťovni, musíte to však urobiť najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy. Práve týmto dňom skončí Vaše súčasné poistenie a Vy si môžete uzatvoriť od tohto dátumu nové, lacnejšie poistenie. Samozrejme môžete tak urobiť v predstihu, keďže pri uzatváraní nového poistenia máte možnosť nastaviť si dátum, od ktoré má platiť.

 13. Martina Brešťanská píše:

  Dobrý deň chcela by som vedieť ako mám stornovať výpoveď k poisteniu nehnuteľnosti, či existuje niake tlačivo, alebo si mám naformulovať list a poslať ho poisťovni.
  A podľa akého paragrafu sa stornuje výpoveď k posteniu nehnuteľnosti. Ďakujem za odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *