Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Výpoveď PZP

Chcete si uzavrieť nové a najlacnejšie online PZP porovnanie no ešte máte stále platné to staré a neviete si poradiť? Alebo sa chystáte predať svoje auto, zošrotovali ste ho, vyradili z evidencie alebo Vám bolo ukradnuté a chcete ukončiť povinné zmluvné poistenie? Tento článok je určený pre vás.

Výpoveď PZP je možná doručením písomnej výpovede, ktorú je treba podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. doručiť poisťovni minimálne 6 týždňov pred uplynutím platnosti vášho aktuálneho PZP. Od apríla 2015 existuje aj možnosť ukončenia zmluvy nezaplatením poistného na ďalšie obdobie. Existuje tzv. výročný deň poistenia, ktorý je v týchto súvislostiach dôležitý. Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy jeden rok a teda aj výročný deň je vždy deň a mesiac začiatku poistenia auta. Ak máte uzavreté poistenie na kalendárny rok, bude váš výročný deň 1. január. To znamená, že vaša výpoveď PZP musí byť doručená najneskôr 19. novembra. V prípade, že neviete presný dátum uzatvorenia poistenia vozidla, tak na tejto stránke môžete zistiť všetko potrebné. V tento deň už výpoveď musí byť doručená, ináč nebude možné zrušenie povinného zmluvného poistenia.

Presný a jednoduchý priebeh výpovede PZP

Tlačivo na ukončenie PZP na výročný deňChcem ukončiť PZP výročným dňom (alternatívne riešenie k nezaplateniu poistného)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie.
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni

Nezaplatením poistného na ďalšie obdobie

Od apríla 2015 existuje možnosť výpovede zmluvy jednoduchým nezaplatením ďalšieho poistného na nasledujúce poistné obdobie. Tým dôjde k zániku zmluvy do 1 mesiaca od splatnosti poistného.

Pozor, táto možnosť platí len pre zmluvy uzatvorené od apríla 2015. Pri starších zmluvách je nutné uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni v prípade, že ste nezaplatili poistné.

Predčasná výpoveď PZPChcem ukončiť PZP predčasne bez udania dôvodu (najneskôr do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, ak je to súčasťou všeobecných poistných podmienok)

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. Následne prebieha 8 dňová výpovedná lehota
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Výpoveď PZP pri zošrotovaní autaChcem ukončiť PZP z dôvodu zániku (zošrotovanie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o likvidácií vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP pri predaji auta, resp. darovaní vozidlaChcem ukončiť PZP z dôvodu darovania/predaja vozidla

 1. Odhláste motorové vozidlo na dopravnom inšpektoráte, v technickom preukaze potrebujete záznam o odhlásení motorového vozidla
 2. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 3. Vyplňte všetky potrebné informácie
 4. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte kópiu technického preukazu s novým majiteľom (prípadne aj kúpnu zmluvum, avšak nie je to nutné) a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 5. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie PZP z dôvodu vyradenia auta z evidencieChcem ukončiť PZP z dôvodu vyradenia vozidla z evidencie

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Ukončenie PZP z dôvodu krádeže autaChcem ukončiť PZP z dôvodu krádeže (odcudzenie) vozidla

 1. Stiahnite si z našej stránky tento vzor výpovede PZP.
 2. Vyplňte všetky potrebné informácie
 3. Tlačivo môžete vytlačiť, podpísať a do prílohy vložte policajný protokol o krádeži vozidla a zaslať poštou (doporučene, adresy sú v tomto článku v prehľadnej tabuľke) do Vašej poisťovne, alebo zaniesť dané tlačivo osobne do pobočky poisťovne. K výpovedi PZP dochádza dňom riadneho oznámenia tejto skutočnosti poisťovni
 4. Zvyšná časť poistného Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste zadali v tlačive o ukončení PZP

Zrušenie povinného zmluvného poistenia

Výpoveď PZP je potrebné doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom platnosti PZP, ktorou je výročný deň. Doručiť výpoveď môžete nasledovne:

 • Osobne na ktorejkoľvek pobočke vašej poisťovne,
 • Môže tak za vás urobiť splnomocnená osoba s úradne overeným splnomocnením
 • Poštou, kedy zásielku musíte odoslať ako doporučenú do vlastných rúk.

Vo výpovedi musia byť uvedené všetky nasledovné náležitosti:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, ak ide o právnické osoby – názov a sídlo spoločnosti
 • Údaje o poistenom automobile (továrenská značka, evidenčné číslo)
 • Do predmetu žiadosti o výpoveď musí klient uviesť, že ide o výpoveď, uvedie tiež číslo poistnej zmluvy, ktorú chce vypovedať,
 • Žiadosť o výpoveď PZP musí poistník podpísať.

Ak klient splní všetky hore uvedené náležitosti a doručí výpoveď PZP v určenom čase, získa možnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v inej poisťovni. Novú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla netreba uzatvoriť ihneď po vypovedaní starej zmluvy. Stačí tak učiniť tesne pred skončením starého poistenia. To znamená, že klient môže najskôr dať výpoveď a až následne uzatvoriť nové poistenie auta.

Radíme vám ale neodkladať výpoveď povinného zmluvného poistenia na poslednú chvíľu. Radšej tak urobte s predstihom a vyhnite sa tak zbytočným stresom.

Mám záujem

Výpoveď PZP vzor / tlačivo

Aby sme Vám uľahčili proces zrušenia PZP, pripravili sme pre Vás vzor výpovede PZP na stiahnutie. Tlačivo môžete nájsť tu, kliknutím na obrázok:

tlačivo vzor výpovede PZP

Pri vypĺňaní žiadosti o zrušenie povinného zmluvného poistenia budete potrebovať vyplniť adresu poisťovne na priloženom tlačive. Preto sme Vám uľahčili tento úkon výpovede zmluvy PZP a uvádzame prehľadnú tabuľku adries jednotlivých poisťovní:

Názov poisťovneAdresa
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA poisťovňa a.s.,Kolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s.Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.sŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s.Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.APlynárenská 1, 821 09 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s.Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Vyradenie z evidencie vozidiel, predaj auta a výpoveď PZP

V prípade, že ste sa rozhodli predať Vaše vozidlo, prípadne bolo vyradené z evidencie vozidiel, je nutné oznámiť poisťovni výpoveď zmluvy povinného zmluvného poistenia. K tomuto dňu dôjde k zrušeniu PZP a Vám bude poisťovňou vrátená určitá časť poistného, za zvyšné uhradené obdobie.

Dôvody na výpoveď a zánik PZP

Výpoveď, respektíve ukončenie PZP môže nastať z nasledovných dôvodov:

 • žiadosťou o zrušenie poistnej zmluvy do 6 týždňov pred výročným dňom
 • Neuhradením poistného do 1 mesiaca od jeho splatnosti. V takomto prípade nie je možné uzatvoriť PZP v inej poisťovni, najprv je nutné uhradenie poistného v tej istej poisťovni, v inom prípade by bola zmluva v novej poisťovni neplatná – od 1.4.2015 došlo k zmene, táto časť bola zo zákona vypustená
 • V prípade uzatvorenia PZP cez internet je možné odstúpiť od zmluvy do 14 dní, bez akejkoľvek pokuty
 • rozhodnutím jednej zmluvnej strany ukončiť poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti, pričom výpoveď PZP treba doručiť najnejskôr 1 mesiac po takejto udalosti. Následne plynie 1 mesačná výpovedná lehota

Zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov vyplývajú dôvody potrebné k zániku PZP, a to:

 • „ak došlo k zániku vozidla
 • ak bol vykonaný zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa kópiou technického preukazu alebo potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • ak bolo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel príslušného dopravného inšpektorátu (preukazuje sa potvrdením príslušného dopravného inšpektorátu),
 • prijatím oznámenia o krádeži vozidla príslušným orgánom (preukazuje sa zápisnicou polície o ohlásení krádeže),
 • ak bolo vozidlo dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách (preukazuje sa rozhodnutím príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie),
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • ak došlo k zmene nájomcu u vozidla, na ktoré bola uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

V prvých piatich prípadoch je túto skutočnosť potrebné oznámiť na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte alebo okresnom oddelení polície. Poistenie zodpovednosti zanikne okamihom, keď nastane niektorá z horeuvedených skutočností a túto skutočnosť je potrebné preukázať poisťovni potrebným dokladom.“ (Zdroj)

V prípade, že by ste mali akékoľvek ťažkosti so zrušením PZP, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať! Podobný postup je aj pri havarijnom poistení.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
033 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392