Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne Groupama

Poistenie auta s poisťovňou Groupama

Na slovenský trh pomerne nedávno zavítala aj francúzska spoločnosť Groupama, ktorá okrem iných produktov ponúka taktiež povinné zmluvné poistenie autahavarijné poistenie auta. Na naše územie prišla v roku 2009, no jej vznik sa datuje už do 19. storočia, čo ju zaraďuje medzi jednu z najstarších poisťovní vôbec. Venuje sa rôznym nadáciám a podporuje športovcov. Okrem dopravných prostriedkov poisťujú aj cestovanie, život, majetok či podnikateľov. Cena poistného každého jedného z produktov sa vám môže do značnej zmiery znížiť, pretože táto poisťovňa vám umožňuje aplikovať množstvo výhod. V článku sa však budeme venovať hlavne produktom od Groupamy ako PZP a havarijné poistenie auta.


Povinné zmluvné poistenie


To, že PZP je zo zákona povinné nielen na auto, ale aj na iné dopravné prostriedky už zdôrazňovať nebudeme. Groupama je jednou z tých, ktorá vám jeho výslednú cenu dokáže zvýhodniť na maximum. Za akých podmienok možno získať zľavu? Najvyššiu, až 60%-nú zľavu si môžete uplatniť za bezškodový priebeh. Pokiaľ ste z menšieho mesta alebo z dediny, máte nárok na zľavu vo výške 25%. Za kratšie bezškodové obdobie si môžete odrátať až 15% z ceny. Ak máte deti do 15 rokov alebo v danej poisťovni máte uzatvorený iný produkt, cena poistného sa vám zníži o 10%. Zľavu vo výške 5% z PZP na auto vám Groupama dá, ak sa rozhodnete zaplatiť ročné poistné alebo keď ste majiteľom účtu v OTP banke.

Okrem mnohých vyššie zmienených zliav a bonusov má povinné zmluvné poistenie auta v poisťovni Groupama aj iné výhody. V rámci neho už totiž máte zakomponované aj poistné riziko úrazu vodiča a pri preplatení poistnej udalosti si neuplatňujú amortizáciu. K tomuto produktu získate aj bezplatné asistenčné služby, ktoré vám vedia pomôcť v krízových situáciách. Tie na rozdiel od ponúk iných poisťovní zahŕňajú už aj opravu defektu. Vaše možnosti si môžete zistiť ešte dnes.


Havarijné poistenie „Bezpečná jazda“


Dobrovoľným zabezpečením vozidla v prípade vzniknutej dopravnej nehody, ktorá chráni už aj vaše auto, nielen vozidlá iných, je havarijné poistenie. Aj s týmto produktom Groupama konkuruje iným poisťovacím spoločnostiam. Na rozdiel od klasických ponúk, táto vám kryje aj také riziká, ktoré sú inde možné len formou pripoistenia. Napr. kryje všetky časti vozidla, nielen vozidlo ako také. Takisto je poistená aj prepravovaná batožina. Plne kryje škody spôsobené živelnou udalosťou, vaším zavinením, poškodením neznámym vinníkom, krádežou, lúpežou atď.

Groupama vám havarijné poistenie auta ponúka v troch variantoch: BASIC, KOMFORTPRÉMIUM. Rozdiel v nich bude v rozsahu poistného krytia, a teda aj v celkovej cene poistného. Zatiaľ čo BASIC zahŕňa totálne škody spôsobené haváriou, živlom, krádežou, lúpežou, vandalizmom a asistenčnú službu, pri KOMFORT-e to už bude rozšírenejšie. Ten obsahuje aj poškodenie vozidla a výbavy kvôli havárii, živlu, vandalizmu, vlámaniu a zahŕňa aj krádež či lúpež vozidla a jeho výbavy. Najkomplexnejší balík je PRÉMIUM, ktorý okrem vyššie spomínaných poistných udalostí kryje aj iné riziká. Poškodenie alebo strata batožiny, úraz cestujúcich osôb vo vozidle, ale aj nadštandardnú asistenčnú službu.

K prvému havarijnému poisteniu auta v Groupame získate vstupný bonus aj bez dokladovania bezškodového stavu. Poistnú udalosť administratívne uzatvárajú do 10 pracovných dní, to znamená že priebeh od vzniku udalosti po koniec je v porovnaní s inými poisťovňami veľmi rýchly. Groupama ponúka flotilové PZP a havarijné poistenie auta aj pre podnikateľov, ktorí majú viac pracovných vozidiel.

Ako o produkty požiadať?

Ak máte o PZP alebo o havarijné poistenie auta v poisťovni Groupama záujem, môžete o nich požiadať telefonicky, online alebo osobne. Osobne to však bude ťažšie, pokiaľ sa nenachádzate v blízkosti miest Bratislava, Košice či Banská Bystrica. Iné pobočky totiž zatiaľ na Slovensku nemajú. Rýchlejšou a miestne neobmedzenou formou žiadosti je online alebo telefonická žiadosť.

Infolinka resp. call centrum s číslom 0850 211 411 je vám ochotné pomôcť v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. Nezáleží na tom, či si chcete produkt uzatvoriť alebo sa o ňom len informovať. Online žiadosť buď cez ich web alebo cez iné výpočtové kalkulačky je však najrýchlejšia a najúspornejšia. Bezplatne a nezáväzne si tak môžete zistiť cenu PZP či havarijného poistenia na vaše auto už do niekoľkých sekúnd, vypísaním jedného formulára.

Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave, nezávisle od jeho pobočky v tom istom meste. Centrála teda nie je určená pre klientov, ale pre hlavnú administratívu, kam v prípade riešenia poistných udalostí treba zasielať niektoré dokumenty. Bez problémov to však za vás urobia aj vyššie vymenované pobočky. Sídlo centrály je  Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Pritom poštové zásielky je nutné zaslať na inú adresu, a síce Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25. Snáď vám vyššie zmienené možnosti požiadania a konkrétne kontakty pomohli v rozhodovaní o tom, ako o PZP alebo o havarijné poistenie od Groupamy požiadate.

Napriek tomu, že je francúzska poisťovacia spoločnosť Groupama na Slovensku pomerne nová, obľúbilo si ju už mnoho klientov. Fakt o tom, že poskytuje pre niektorých najlepšie a občas aj najlacnejšie poistenie auta je nepopierateľný už len z toho, že ponúka rozšírené základné krytie a je možné ho získať s mnohými zľavami. Tým je výsledná cena ešte atraktívnejšia. Ak stále váhate, urobte si nezáväzný a bezplatný výpočet ponuky na vaše vozidlo už teraz.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392