Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne kooperativa

Poistenie auta s poisťovňou Kooperativa

Jednou z najobľúbenejších a najznámejších poisťovní na Slovensku, je aj Kooperativa. Hlavnou témou nášho príspevku však bude poistenie auta online (povinné zmluvné a havarijné), hoci poisťovacích produktov ponúkajú viac. Poisťovňa Kooperativa a.s. je na našom trhu už od roku 1990 a patrí do silnej rakúskej skupiny Vienna Insurance Group. Tá má svoje zastúpenia v celej Európe, čo len dokazuje vysokú pozíciu danej spoločnosti. Silu jej dodáva aj správne mierená reklama, ktorá jej získava čoraz viac klientely. Zmieniť by sme mali aj niekoľko ocenení, ktoré si táto poisťovňa počas svojej existencie odniesla. Napr. Superbrands Slovakia 2013, Recruit rank awards 2014, Trend poisťovňa roka 2014 a 3.miesto v Zlatej minci 2014 a 2015. Toľko vám snáď zo základnej charakteristiky na vytvorenie mienky o tejto poisťovni stačí, teraz pristúpme ku konkretizácii poistných produktov.


Dva základné produkty


V súvislosti s dopravnými prostriedkami vám Kooperativa ponúka dva druhy produktov, a síce havarijné a povinné zmluvné poistenie auta (PZP). Nebudeme skákať z jedného produktu na druhý, a preto si ich predstavme systematicky. Začnime tým, ktoré je pre vás, ako majiteľa vozidla, najdôležitejšie.

  1. Povinné zmluvné poistenie auta

Uzatvoriť si PZP je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla, ktoré je využívané. Kooperativa vám v porovnaní s inými poisťovňami v rámci neho ponúka špeciálne krytie. Vo všeobecnosti máte na výber z dvoch produktov. PARTNER a EUROPARTNER. Rozdiel medzi nimi je vo výške poistného krytia, pričom pri druhom produkte bude o čosi vyššie. Produkt PARTNER uhrádza škody v takej výške, ako stanovuje zákon. To znamená, že pri poškodení zdravia inej osoby alebo jej usmrtení Kooperativa uhrádza do 5 miliónov škody, pričom počet poškodených túto sumu neovplyvňuje. Vecné škody a ušlý zisk vynahrádza do 1 milióna eur, zatiaľ čo pri EUROPARTNEROVI je to do 2 miliónov eur. Pochopiteľne, druhý zmienený produkt bude o čosi drahší ako ten prvý.

Prečo si zvoliť PZP od poisťovne Kooperativa? Bez ohľadu na to, či požiadate o produkt PARTNER alebo EUROPARTNER, vám táto spoločnosť ku každému uzatvorenému produktu „pribalí“ aj iné možnosti. Napr. úplne bezplatne získate poistenie úrazu vodiča a posádky daného vozidla, batožiny a stret so zverou. Klasicky sú tieto udalosti súčasťou havarijného poistného produktu. Náhradné diely uhrádzajú poškodenému v plnej miere. Kooperativa bezplatne poskytuje asistenčné služby, ktoré sú maximálne nápomocné pri vzniku škodovej udalosti či dopravnej nehode. Takisto táto spoločnosť ponúka bonusy vo forme ušetrenia až 60% z ceny ročného poistného.

Cena PZP od spoločnosti Kooperativa môže byť v porovnaní s inými poisťovňami o čosi vyššia. Avšak pri výbere zhodnoťte práve všetky vyššie zmienené bonusy, ktoré vám v rámci základného zabezpečenia vozidla ponúka.

  1. Havarijné poistenie Auto Komplet

Na rozdiel od PZP, havarijný produkt si môžete zvoliť ľubovoľne. To znamená, že ho neprikazuje žiaden zákon. Ale vaše vozidlo ním chránite v oveľa vyššie miere. Vďaka nemu vám vie poisťovňa pomôcť aj vtedy, ak sa stane udalosť mimo základného povinného zabezpečenia vozidla. Aké možnosti vám v rámci havarijného poistenia Auto Komplet Kooperativa ponúka? Finančné odškodnenie v dôsledku krádeže, havárie, lúpeže, vandalizmu či živelnej pohromy.  Na výber máte z dvoch balíkov, BASIC a OPTIMUM. Neodmysliteľnou výhodou pri oboch z nich je bonus za bezškodový priebeh či rovnaká výška ročného poistného napriek vzniknutým škodovým udalostiam. Vybrať si môžete buď 0,4%-nú alebo 8%-nú spoluúčasť.

Prečo sa rozhodnúť pre havarijné poistenie auta od poisťovne Kooperativa? Pri čiastočnej škode auta ju nahradia v plnej výške, pri úplnej škode vynahrádzajú do 110% jeho aktuálnej hodnoty. Na obhliadku nemusíte nikam cestovať, vykonávajú ju na celom Slovensku. V balíčku máte bezplatné asistenčné služby.

Havarijné poistenie v Kooperative si môžete doplniť o balíček GAP, ktorý preplatí finančnú stratu v dôsledku krádeže alebo totálneho zničenia vozidla z rôznych príčin. Uhrádza spoluúčasť z havarijného zabezpečenia vozidla, ale aj rozdiel medzi jeho hodnotou pred vznikom poistnej udalosti a poistným plnením z havarijnej poistky.

Predtým, ako začnete o tomto produkte uvažovať, je dobré uviesť veci na pravú mieru. Zatiaľ čo PZP sa aplikuje na všetky vozidlá bez ohľadu na ich vek, havarijné poistenie je možné len u vozidiel do istého veku. Prípadne sa vykonáva odborná skúška toho, či vozidlo alebo jeho súčasti už nevstupujú do zmluvného zväzku s chybami.


Ako požiadať o dané produkty?


Ak máte o akékoľvek poistenie (nielen havarijné a povinné zmluvné) od poisťovne Kooperativa záujem, môžete oňho požiadať online alebo osobne. Pobočky sú roztrúsené po celom Slovensku a vo väčších mestách ich býva hneď niekoľko. Kontakt na každú z nich môžete nájsť priamo na www stránke Kooperativy (www.koop.sk), kde nájdete aj všetky potrebné tlačivá a poistné podmienky. Prípadne sa o jednotlivých produktoch a pobočkách môžete informovať aj na bezplatnej infolinke 0800 120 000 prípadne +421 2 5729 9684 od 8:00 do 18:00 hodiny. Pre písomnú komunikáciu je adresa slovenskej centrály: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Poistenie auta či iného vozidla online pomocou www stránky je však oveľa rýchlejšie a finančne úspornejšie než osobná návšteva. Rýchlo si viete urobiť výpočet ponúk a jedným klikom o niektorú z nich požiadať. Zaplatiť ju môžete taktiež veľmi rýchlo, a síce poukázaním potrebnej sumy na číslo účtu, ktoré má Kooperativa vo viacerých bankách. Konkrétne ide o Slovenskú sporiteľňu, VÚB, UniCredit Bank, Poštovú banku a Prima banku.

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

S nahlásením škodovej udalosti si nemusíte robiť starosti. Môžete využiť buď mobilnú aplikáciu Kooperativa Help, ktorá vám je poskytnúť nonstop pomoc. Inými metódami je aj telefonát prípadne elektronické oznámenie priamo na ich stránke, kde môžete hlásenie škody uskutočňovať 24 hodín denne. Na pomoc asistenčných služieb volajte 18 118 prípadne +421 2 6353 2236 a na samotné nahlásenie škody zas 0850 111 577 alebo  +421 2 5728 1670.

Chceli by sme vás ešte upozorniť na istú vec, ktorú by ste mali urobiť vždy ešte pred podpisom zmluvy. Skontrolujte si, aké body obsahuje a aké nie, aby ste potom váš výber neľutovali a včas ho dokázali včas zmeniť. Totiž často nastávajú zmätky pri riešení poistných udalostí. Poistený sa domnieva, že jeho PZP alebo havarijné poistenie (nielen v poisťovni Kooperativa) kryje každú udalosť, avšak vôbec to tak nemusí byť. Aby ste sa vyhli prípadným konfliktom, poriadne si prečítajte poistnú zmluvu, ktorú máte k dispozícii ešte pred zaplatením poistného.

Poisťovňa Kooperativa je u nás jednou z najsilnejších spoločností v oblasti poistenia ako takého. V rámci PZP je však jedna z mála, ktorá k nemu pribaľuje hneď viacero havarijných rizík. Preto si myslíme, že poistné produkty týkajúce sa vozidiel sú v tejto spoločnosti maximálne výhodné.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392