ZÍSKAJTE NAJLEPŠIE PZP HNEĎ TERAZ!
OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Najlacnejšie poistenie auta online s kalkulačkou ceny

Ak vlastníte nejaké vozidlo, najčastejšie auto, určite pre vás nebude novinkou, že ho musíte poistiť. A to zo zákona. Ak neuzatvoríte poistenia auta, tak riskujete vysoké pokuty, ktoré môžu siahať až do 3320 eur. Je však potrebné rozlišovať povinné zmluvné poistenie a dobrovoľné, tzv. havarijné poistenie. Zatiaľ čo to povinné nariaďuje zákon, pri druhom type je voľba čisto na Vás.

Základný rozdiel medzi týmito dvoma poisteniami auta je, že PZP pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom premávky. Havarijné zas kryje ujmy, ktoré spôsobíte sebe, či už na vozidle alebo na zdraví, ale aj iné nepredvídané okolnosti (napr. stret so zverou, živelnú pohromu, krádež atď.). Možno je dôležité zdôrazniť, že táto poistka je v porovnaní s prvým typom aj niekoľkonásobne drahšia. Preto je len na vás, či sa rozhodnete investovať a tým sa finančne chrániť pred potenciálnymi škodovými udalosťami. My vám ale vieme pomôcť v tom, ako a kde čo najrýchlejšie získať to najlacnejšie poistenie auta.


Najrýchlejšie si auto poistíte takto…


Aj biely Golf potrebuje poistenie autaVýhodou technologického pokroku je, že si už nemusíte vyhradzovať veľa voľného času na to, aby ste pochodili jednotlivé poisťovne a zisťovali si ich ponuky. Vďaka internetovému pripojeniu si môžete bezpečne, rýchlo a hlavne kedykoľvek zistiť a uzatvoriť akýkoľvek typ poistenia nielen na auto, ale aj na iné dopravné prostriedky.  Najrýchlejšie však celý tento proces prebehne, ak si ho uzatvoríte pomocou online porovnania. Vďaka nemu nemusíte zisťovať ponuky poisťovní zvlášť, pretože sa všetky zobrazia naraz. Tým ušetríte aj niekoľko hodín času. To, čo by ste ináč absolvovali s pracovníkom spoločnosti, môžete urobiť aj sami, priamo z vášho domu resp. z miesta, kde máte pripojenie na internet. A to behom niekoľkých minút.

To, ktoré poistenie je najlacnejšie, vám vypočíta online kalkulačka

Ceny jednotlivých poisťovní za havarijné alebo povinné zmluvné poistenie na to isté auto sa viac či menej líšia. To, ako si ho uzatvoríte najrýchlejšie sme si už povedali. No ak k tomu pridáme ďalší dôležitý faktor, akým je cena, pretože práve tá je pre väčšinu poistníkov najdôležitejšia, nemusí to byť to isté. Najlacnejšie poistenie auta vám pomôže odhaliť online kalkulačka, ktorá vám urobí nielen výpočet rôznych ponúk, ale aj ich porovnanie.

Na výber máte z mnohých ponúk poisťovní. Poistenie auta poskytujú také spoločnosti ako:

Loga jednotlivých poisťovní

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ponuky týchto jednotlivých poisťovní sa odlišujú len v cene. No rozdiel môže byť aj v poistnom krytí. Niektoré poisťovne vám totiž do základnej zmluvy zakomponujú aj niektoré havarijné riziká. Neuvidíte teda len výslednú cenu a názov poisťovne, ale aj to, či v rámci zmluvy poskytuje daná spoločnosť aj nejaké iné výhody.Vo všeobecnosti sa ale cena poistenia auta pohybuje od niekoľkých desiatok po niekoľko stoviek eur. Pritom výslednú cenu určujú viaceré parametre, nielen technický stav vozidla, ale aj „jazdná“ minulosť poistníka, prípadne iné skutočnosti. Výhodou online kalkulačky je aj to, že vám neposkytne len porovnanie cien. Ale zobrazí a zohľadní čo najväčší počet zliav, o ktorých sa mnohokrát poisťovatelia nezmienia. A to z jednoduchého dôvodu –  aby mali čo najväčšie provízie. Výpočet ceny poistenia auta cez internet vám teda nič nezatají. Okrem iného si sami môžete zvoliť, či potrebujete zmluvu na rok, polrok alebo štvrťrok, čím viete ušetriť ďalšie eurá. Resp. si cenu poistného môžete takto rozdeliť na viac splátok. To ale neplatí pri havarijnom poistení auta…


Je lacné poistenie auta v niečom horšie od drahšej ponuky?


Ako kedy. Závisí to hlavne od toho, či je cieľom PZP alebo havarijná poistka. Pri prvom zmienenom type je zákonom stanovené, čo má poistné pokrývať, takže poisťovateľ nesmie z tohto minima nič ubrať. Je už na samotnej poisťovni, či si do krytia niečo pridá alebo nie. Väčšinou je rozdiel vo výške poistného krytia. Ako sme už uviedli vyššie, niektoré poisťovne ponúkajú v rámci základného poistenia aj pokrytie udalostí, ktoré sú obvykle súčasťou havarijného poistenia. Preto môžu byť oproti najlacnejšej ponuke o niečo drahšie, no v konečnom dôsledku sa môžu oplatiť viac. Konečný výber je samozrejme len na poistníkovi a na jeho potrebách. Jednotlivé škodové udalosti si môžete pripoistiť aj zvlášť.

Aktuálnu poistnú zmluvu môžete vypovedať…

Vďaka online kalkulačke na výpočet ceny môžete odhaliť veľmi rýchlo to najlacnejšie poistenie auta na trhu. Je ale dobré vedieť, že každý má možnosť podať žiadosť o výpoveď prebiehajúcej zmluvy. Podmienkou je, aby to nebolo neskôr ako 6 týždňov pred ukončením poistnej zmluvy. Poisťovňa je v tom prípade povinná vrátiť poistníkovi zvyšné poistné (resp. to, ktoré nebolo do konca poistnej doby prečerpané).


Poistenie auta do zahraničia


Do zahraničia si nemusíte uzatvárať špeciálny typ poistky, nakoľko k základnému poisteniu dostávate zelenú kartu. Tá je na jazdu v zahraničí, či už ide o pracovnú cestu alebo o dovolenku, nevyhnutná. Bez nej vás môžu pokutovať a naopak, môžete s ňou vyriešiť škodové situácie na cestách. V zahraničí ale môžu byť veľmi užitočné asistenčné služby, ktoré sú v ponuke havarijného poistenia a v prípade nehody vám rýchlo pomôžu.