Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne Union

Poistenie auta v poisťovni Union

Uvažujete nad tým, ktorú spoločnosť si pre poistenie vášho auta vybrať? V prechádzajúcich našich článkoch sme si už predstavili niekoľko veľkých poisťovní, teraz je na rade poisťovňa Union. Spoločnosť ako taká vznikla v podobnom roku ako väčšina poisťovní, a síce 1992. Od roku 1997 patrí pod holandskú skupinu Achmea B.V. Čo sa týka poistného rozsahu, nevenuje sa len vozidlám, ale celkovo neživotným, životným a zdravotným poisteniam. Jeho portfólio dopĺňa aj niekoľko ocenení, ako napr. Zlatá minca v kategórii Objav roka či mnoho iných za zabezpečenie vozidiel. Keďže je našou primárnou témou poistenie auta v Union, predstavíme vám vaše možnosti.


Povinné zmluvné poistenia auta


Poisťovňa Union sa môže pýšiť širokou paletou zliav a veľmi výhodnými cenami za PZP na auto. Výsledná cena sa síce odvíja od rôznych faktorov, ale ročné zabezpečenie začína už na 52 eurách ešte pred zľavami. Na tento zákonný produkt vám spoločnosť dáva na výber z troch možností. Či si vyberiete balík BASIC, OPTIMUM alebo EXCELLENT PLUS je samozrejme na vás. Rozdiel medzi nimi bude nielen v zaplatenom poistnom, ale aj v celkovom krytí.

PZP auta od Union s balíkom BASIC chráni vami spôsobené materiálne škody do 1 milióna eur. Škody na zdraví kryje do 5 miliónov eur. Výška zdravotnej ujmy je rovnaká aj u ostatných dvoch balíčkov. Avšak OPTIMUM má navýšené materiálne krytie na 3 milióny eur, a EXCELLENT PLUS až na 5 miliónov eur. K posledným dvom možnostiam máte bezplatné asistenčné služby a tretí balíček dokonca kryje aj poškodenie živlom do výšky 2500 eur.

Aké výhody vám ponúka poistenie auta v Union? Pokiaľ ste už klientmi danej spoločnosti, cena poistného sa vám o 5% zníži. Ak si ho uzatvoríte spolu s havarijným zabezpečením (resp. neskôr), získate 10% zľavu. A dokonca, ak si produkt uzatvoríte online, získate niekoľkopercentnú zľavu z poistného. Dané zľavy patria aj pre havarijné poistenie s kalkulačkou uzatvorené v poisťovni Union. K základnému krytiu produktov si môžete zvoliť viacero druhov rôznych poistných udalostí. Napr. sklo, výtlk, stret so zverou, úraz vodiča či živel s 10%-nou účasťou (okrem úrazu vodiča).


Havarijné poistenie auta


Život na cestách však nemusí byť vždy v neprospech inej osoby a iného vozidla. Poškodeným môžete byť aj vy. S tým vám však vie pomôcť havarijné poistenie auta od Union. Väčšinou sa uzatvára so spoluúčasťou, ale tu si viete dohodnúť aj nulové podieľanie sa na udalosti. To však bude mať za následok vyššie poistné. V rámci tohto zabezpečenia vám spoločnosť dáva na výber z dvoch balíčkov: HAVÁRIA a HAVÁRIA A KRÁDEŽ.

Spoločnými znakmi oboch produktov sú nasledujúce podmienky a poistné krytia. Poisťované vozidlo nesmie presiahnuť 12 rokov od jeho výroby a maximálna poistná suma predstavuje jeho kúpnu cenu. Kryjú riziká ako havária, živelná pohroma, vandalizmus, poškodenie hlodavcami a obsahujú aj asistenčné služby. Druhý produkt okrem toho kryje aj riziko krádeže. V rámci havarijného poistenia auta si v Union môžete pripoistiť rozsiahlejšie asistenčné služby, sklá na vozidle, úraz alebo batožinu.


Viacero možností ako požiadať


Ak by ste si chceli poistenie auta uzatvoriť v spoločnosti Union, dobrou správou je, že tak môžete urobiť viacerými spôsobmi. Klasickou metódou požiadania je osobná návšteva pobočky, ktorých má táto spoločnosť pomerne dosť. Hrdí sa nimi už aj Bardejov, Dolný Kubín, Brezno, Dunajská Streda, Humenné, Galanta, Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Poprad, Ružomberok atď.

Inou možnosťou je telefonická žiadosť na čísle 0850 111 211, ktoré predstavuje zákaznícke centrum resp. infolinku. Na danom čísle sa viete opýtať na všetko, čo vás ohľadom poistenia auta v poisťovni Union zaujíma. Nemusíte ihneď o produkt žiadať, keďže ide o informačnú linku.

Najlepšou, najrýchlejšou a najpohodlnejšou metódou, ako o poistenie auta v Union požiadať, je online žiadosť. Môžete tak urobiť buď prostredníctvom rôznych virtuálnych kalkulačiek alebo môžete využiť web tejto spoločnosti. Priamo na webe vám však vie byť poskytnutá špeciálna zľava, ak si akýkoľvek produkt u nich uzatvoríte cez internet.

Dôležité kontaktné údaje

Telefónne číslo na zákaznícke centrum sme si už uviedli. Inými dôležitými kontaktmi by mohli byť adresa sídla spoločnosti, číslo asistenčných služieb či email. Ak si to situácia vyžaduje, tak v prípade uskutočnenia škodovej udalosti alebo dopravnej nehody využite asistenčné služby. Samozrejme, ak ich máte zahrnuté v balíčku. Ich číslo je uvedené na kartičke, ktorú ste dostali k uzatvorenému zabezpečeniu. Ak by ste do spoločnosti museli zaslať nejaké dokumenty, zašlite ich buď na e-mail: [email protected] alebo na adresu centrály Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1.

Poisťovňa Union patrí k spoločnostiam, ktoré ponúkajú najlacnejšie PZP a havarijné poistenie na slovenskom trhu. Vďaka viacerým balíčkom si môžete vybrať a naskladať presne to, čo potrebujete. Dokonca máte nárok na množstvo zliav, o ktorých sme sa zmienili aj v texte.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392