Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Logo poisťovne Wustenrot

Poistenie auta Wüstenrot

V rámci predstavovania produktov týkajúcich sa poistenia auta, si teraz predstavíme ponuky od poisťovne Wüstenrot (Wuestenrot). Tá takisto patrí k spoločnostiam s dlhoročnou tradíciou, ktorej dôveruje mnoho ľudí, a to nielen na Slovensku. Nepredstavuje však len jednu spoločnosť, ale hneď celú skupinu, ktorej počiatky vznikli v Nemecku a v Rakúsku. Na naše územie prišla v roku 1993 a odvtedy si svoje miesto stabilne udržiava. Na svojom konte majú viacero ocenení, napr. Zlatá minca. V tomto článku si však nepredstavíme všetky ich produkty, ale hlavne tie, ktoré sa týkajú vozidiel. A síce PZP a havarijné poistenie auta od spoločnosti Wüstenrot.


Povinné zmluvné poistenie


Medzi zákonom stanovené zabezpečenie, ktoré musia rešpektovať všetci majitelia vozidiel, zaraďujeme aj PZP, ktoré sa vo Wuestenrot teší veľkej obľube. Čím sa ich ponuka odlišuje od ponúk ostatných spoločností? A v čom vidia jej zákazníci výhody? Pokiaľ o produkt žiadajú už ich klienti (akéhokoľvek produktu), tí môžu získať zľavu z poistného až do 20%. Ak máte už jedno auto / vozidlo poistené, z druhého PZP vám Wüstenrot odráta 10%. Za zvýhodnenú cenu si je možné poistiť aj príves (9 eur) či motocykel. Okrem toho poskytujú každému bezplatne asistenčné služby. Pokiaľ ste predchádzajúce poistné obdobie jazdili bez škodových udalostí, poistné sa vám zníži o ďalších 5%. Rovnako si môžete vybrať z dvoch variantov rizika úrazu, ktorá sa aplikuje na vodiča, ale aj cestujúcich.

Čo sa týka poistného krytia, je skoro u všetkých poisťovní rovnaké, pretože sa riadi zákonnými ustanoveniami. To znamená, že pri poškodení na zdraví je možné maximálne vyplatiť 5 miliónov eur. Pri materiálnom poškodení činí maximálne poistné plnenie 1 milión eur.


Havarijné poistenie KASKO


Spoločnosť Wuestenrot nie je oslovovaná len kvôli životným poisteniam a PZP auta, ale aj kvôli tomu havarijnému produktu, ktoré nie je povinné. V čom je tento produkt iný od produktov iných poisťovní? V tom, že pre každé vozidlo platia rovnaké sadzby a rovnaká poistná suma. Tak ako v predchádzajúcom prípade, tak aj tu je množstvo zliav pre už existujúcich klientov. Tie môžu dosiahnuť až 20%.

Havarijné poistenie auta si vo Wüstenrot nemusíte uzatvárať len na jeden rok, ale hneď na tri, čo vám automaticky zvýhodní poistnú sadzbu. Nie každý produkt sa poistne vzťahuje aj na časti vozidla, akými sú doplnková výbava či hocaké iné časti. S touto poisťovňou máte pokryté všetko. K dispozícii vám sú asistenčné služby s rozšírením krytím. V rámci nich vám napr. poisťovňa pri nehode alebo krádeži poskytne auto na 5 dní. Dôležitým údajom môže byť aj územná platnosť poistenia auta Wüstenrot. Vzťahuje sa na všetky štáty Európy.

V rámci havarijného poistenia od Wuestenrot, si môžete pripoistiť rôzne udalosti. Na výber máte tri alternatívy úrazového poistenia, právnu ochranu, čelné sklo prípadne SuperGAP pripoistenie. Pripoistiť sa o poslednú možnosť znamená, že ste vaše vozidlo zabezpečili pre prípad totálnej škody, kedy sa poistné nevypláca. Vďaka nemu však na vyplatenie máte nárok.

Ďalšia dôležitá informácia sa týka toho, aké autá možno týmto spôsobom poistiť. Ich vek nesmie presiahnuť 10 rokov. Hmotnosťou nesmú prekročiť 3,5 tony a počet sedadiel vo vozidle nepresahuje 9 miest. Pokiaľ vaše auto spĺňa všetky tieto podmienky, je vhodný adept na havarijné poistenie od Wüstenrot.

Mali by sme takisto zmieniť aj to, čo tento produkt vlastne kryje. Vďaka nemu ste chránený pri dopravnej nehode, pádoch rôznych predmetov na auto, živloch, zásahu cudzej osoby alebo zvery, ale aj pri krádeži. Ako sami vidíte, je pomerne komplexné. V porovnaní s ponukami od iných poskytovateľov online poistenia auta, si vo Wüstenrot nemusíte jednotlivé krytia navoliť, keďže ich obsahuje skoro všetky.


Ako požiadať?


Ak máte záujem o PZP alebo havarijné poistenie (kasko) od Wüstenrot, môžete oňho požiadať online, telefonicky alebo osobne. Online je najrýchlejšia možnosť, najmenej osobná a výpočet PZP si môžete urobiť nezáväzne a bezplatne. Nikto vás nebude prehovárať, aby ste okamžite o danú ponuku požiadali. Osobná a telefonická žiadosť sa uskutočňuje v priamom kontakte s pracovníkmi spoločnosti. Osobné žiadosti sú však zdĺhavejšie a je možné, že vás pracovníci dostatočne neoboznámia o všetkých zľavách a ponukách.

Ak by ste sa chceli o jednotlivých produktoch dozvedieť niečo viac, volajte na infolinku 0850 60 60 60, kde o niektoré produkty a služby môžete aj priamo požiadať.

Čo robiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Ak sa vám na cestách alebo mimo nich stala škodová udalosť, je potrebné danú vec nahlásiť. Môžete využiť neraz podceňované asistenčné služby, ktoré vám pomôžu s vyriešením danej situácie, poriadia vám, čo robiť atď. Telefónny kontakt na nich je: 02/33 06 88 05. Ak však udalosť nie je taká vážna a viete si ju vyriešiť a spísať svojpomocne, zápisnicu z miesta nehody stačí odniesť do pobočky poisťovne čím skôr.

V prípade, že by ste do centrály potrebovali zaslať nejaké dokumenty, odošlite ich na túto adresu Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 alebo na email [email protected].

Každá a jedna poisťovňa sa vo svojich ponukách líši. To isté platí aj pre Wuestenrot, ktorý v porovnaní s inými ponukami, umožňuje najkomplexnejšie havarijné poistenie a PZP s množstvom zliav. Ak stále váhate, či sa so žiadosťou obrátiť na túto spoločnosť, možno by ste si mali urobiť porovnanie viacerých ponúk. To vám pri výbere vhodného zabezpečenia určite pomôže.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392