Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Splnomocnenie

Splnomocnenie na prepis auta

Splnomocnenie na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla 2024 je dôležitý dokument, ktorý umožňuje inému človeku konať v mene vlastníka vozidla. Môže to byť užitočné v rôznych situáciách, napríklad ak vlastník nemôže osobne navštíviť dopravný inšpektorát, alebo ak sa vozidlo predáva alebo kupuje.

K dispozícii máme splnomocnenie platné pre rok 2024 vo formáte PDF a vo formáte docx (Word).


Splnomocnenie na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla online

Čo je splnomocnenie?

Splnomocnenie je právny dokument, ktorý umožňuje jednej osobe, splnomocnencovi, konať v mene druhej osoby, splnomocniteľa. Toto zahŕňa právo podpísať dokumenty, prihlásiť, odhlásiť alebo prepísať vozidlo a pod.

Kedy je potrebné splnomocnenie na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla?

  1. Pri predaji vozidla: Ak predávate svoje vozidlo a nemôžete osobne navštíviť dopravný inšpektorát na prepis vozidla, môžete splnomocniť kupca alebo inú tretiu osobu, aby to urobila za vás.
  2. Pri kúpe vozidla: Ak kupujete vozidlo a nemôžete osobne navštíviť dopravný inšpektorát na prihlásenie vozidla, môžete splnomocniť predávajúceho alebo inú tretiu osobu, aby to urobila za vás.
  3. Pri odhlásení vozidla: Ak chcete odhlásiť svoje vozidlo a nemôžete osobne navštíviť dopravný inšpektorát, môžete splnomocniť inú osobu, aby to urobila za vás.

Ako vypracovať splnomocnenie na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla?

Na vypracovanie splnomocnenia na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla je potrebné splniť niekoľko krokov:

  1. Identifikácia strán: V splnomocnení musia byť jasne identifikované obe strany – splnomocniteľ (vlastník vozidla) a splnomocnenec (osoba, ktorá má konať v mene vlastníka). To zahŕňa úplné meno, adresu a rodné číslo pre obidve strany.
  2. Popis vozidla: Vozidlo, ktoré je predmetom splnomocnenia, musí byť jasne identifikované. To zahŕňa značku, model, rok výroby, VIN (vehicle identification number) alebo evidenčné číslo vozidla.
  3. Podrobnosti o splnomocnení: Je potrebné jasne uviesť, na čo je splnomocnenec oprávnený. Toto môže zahŕňať prihlásenie, odhlásenie a/alebo prepis vozidla.
  4. Dátum a podpis: Splnomocnenie musí byť datované a podpísané obe strany – splnomocniteľom a splnomocnencem. Niektoré právne systémy môžu tiež vyžadovať notársky overený podpis.

Zrušenie splnomocnenia

V prípade, že splnomocniteľ už nechce, aby splnomocnenec konal v jeho mene, môže kedykoľvek zrušiť splnomocnenie. Zrušenie splnomocnenia by malo byť tiež písomné a v niektorých prípadoch notársky overené.

Zhrnutie

Splnomocnenie na prihlásenie, odhlásenie a prepis vozidla je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje iným konanie v mene vlastníka vozidla. Je potrebné dbať na to, aby bolo správne vypracované a spĺňalo všetky právne požiadavky. Vždy je dobré konzultovať takéto dokumenty s právnikom alebo notárom, aby ste sa vyhli možným právnym problémom.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392