Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Poistenie auta v iných krajinách

Poistenie auta, resp. vozidla si vo svete taktiež prežilo viacero rôznych prístupov k riešeniu danej problematiky. Spomeňme napríklad riešenie prostredníctvom dane, ktorá bola zahrnutá v cene benzínu/dieslu, čím sa plánoval vyriešiť problém nepoistených vozidiel (poistka na auto, motoriek atď.), keďže tankovať pohonné hmoty musí každé vozidlo zúčastňujúce sa dopravnej prevádzky. Taktiež sa od tohto riešenia očakávala istá spravodlivosť, keďže kto viacej najazdí, tak ten samozrejme aj viacej tankuje a tým pádom zaplatí aj viacej na poistení svojho auta. Či sa s najazdenými kilometrami zvyšuje riziko dopravnej nehody, to je už na každého osobnom posúdení. Toto riešenie sa ale v praxi neosvedčilo a nie je využívané.

V Nemecku platí povinnosť mať poistené vozidlo už od roku 1939Nemecko

V Nemecku je poistenie auta nutné už od roku 1939. Ako minimálne finančné krytie je zo zákona stanovených 7,5 milióna € za ublíženie na zdraví, 1 milión € za škody na majetku a 50 000 € za vzniknuté finančné straty. Zvyčajne sú ale poskytované sumy, resp. finančné krytie vo výške až 50 až 100 miliónov €. Poistenie auta je poskytované viacerými súkromnými poisťovňami, pričom majiteľ motorového vozidla si môže voľne zvoliť svojho poskytovateľa a taktiež zvoliť dodatočné služby.

Veľká Británia

Vo Veľkej Británií je od roku 1930 povinnosť mať minimálne poistenie ublíženia na zdraví, ktoré môže byť spôsobené dopravnou nehodou. Naposledy bol tento zákon definovaný v roku 1988, pričom bol následne modifikovaný v roku 1991. Je vyžadované, aby mal každý motorista zabezpečené poistenie, alebo v opačnom prípade musí uložiť finančnú zálohu (v roku 1991 to bolo 500,000 libier) na príslušnom úrade, ktoré slúžia ako možnosť krytia vzniknutých škôd v prípade dopravnej nehody. Je to priestupok šoférovať, alebo dovoliť tretej osobe šoférovať bez platného poistenia auta, i keď treba poznamenať, že táto povinnosť neplatí na súkromnom pozemku. Cena poistenia auta vo Veľkej Británií značne kolíše v závislosti od bydliska, napríklad v Severnom Írsku je znateľne drahšia. V prípade zavinenia škody nepoisteným (prípadne ak nebude identifikovaný) účastníkom cestnej premávky túto škodu preplatí Motor Insurers‘ Bureau. V tejto krajine boli ešte donedávna veľké rozdiely vo výške poistného na základe pohlavia, no toto kritérium sa muselo podľa rozhodnutia Európskeho súdu zrušiť.

V USA je legislatívna v rámci jednotilivých štátov nejednotná v oblasti poistenia vozidlaUSA

V rámci USA je problematika nejednotná, keďže každý štát má svoje vlastné zákony týkajúce sa poistenia vozidla. V niektorých štátoch je uložená povinnosť poistenia auta, no v niektorých štátoch je poistenie vozidla čisto na rozhodnutí vlastníka vozidla. Popis poistenia vozidla v USA je nad rámec tohto článku, no v prípade záujmu je možné nájsť veľmi podrobný a prehľadný popis napr. na wikipédii.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392