Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Novinky v PZP na rok 2015

Novinky v roku 2015

Využite možnosť k uzatvoreniu lacnejšieho povinného zmluvného poisteniaVeľa motoristov uzatvára poistenie auta online, prípadne iného vozidla, na kalendárny rok. Títo ľudia by mali preto pomaly spozornieť, keďže na výpoveď PZP je potrebné minimálne 6 týždňov pred vypršaním daného obdobia – v prípade kalendárneho roka ide teda o polovicu novembra (konkrétne 18. deň mesiaca november) , čo je termín, do ktorého si môžete vybrať Vašu lacnejšiu a výhodnejšiu PZP 2015. Upozornenie – 6 týždňov je doba, kedy už musí mať Vaša poisťovňa doručené všetky potrebné doklady k vypovedaniu PZP 2015. Túto skutočnosť ohľadom vypovedania poistenia vozidla, resp. zrušenia povinného zmluvného poistenia sme popísali už aj na úvodnej stránke. Tentoraz sa ale na tento proces pozrieme detailnejšie.

Dôvody ukončenia PZP

Najprv sa pozrieme na dôvody, pre ktoré môžete ukončiť Vašu zmluvu s poisťovňou:

  • ak došlo k zmene majiteľa vozidla (darovaním, predajom atď.)
  • uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená
  • nezaplatenie predĺženia poistnej doby
  • ak došlo ku krádeži automobilu, resp. vozidla poisteného predmetným povinným zmluvným poistením (povinnosť ohlásenia na polícií)
  • ak došlo k obojstrannej dohode medzi poisťovňou a poistníkom
  • vyradením z evidencie vozidiel (odovzdaním EČV)
  • na základe iného predpisu, ktorý bol stanovený v poistných podmienkach ku PZP

Spôsob ukončenia povinného zmluvného poistenia

K vypovedaniu zmluvy dôjde na výročný deň uzavretia poistenia, samozrejme len v prípade, ak bola uzavretá zmluva na 1 rok. Vypovedať zmluvu možno len písomne, pričom treba dbať na stanovené termíny v prípade zasielania výpovednej zmluvy prostredníctvom pošty. V časovej tiesni Vám odporúčame skôr osobné doručenie na pobočke danej poisťovni. Medzi ďalšie možnosti možno zaradiť osobné doručenie sprostredkovateľovi poistenia (maklér, agentúra alebo iné), zaslanie mailom, faxom alebo priamo cez formulár na webstránke príslušnej poisťovne (táto možnosť je len u niektorých poisťovní). Netreba zabudnúť na všetky potrebné doklady potrebné na vypovedanie zmluvy, resp. podklady na objasnenie dôvodov ukončenia zmluvy. Okrem bude pre Vás veľmi užitočné si vypýtať doklad o bezškodovom priebehu poistenia, ktorý Vám u niektorých poisťovní dopomôže k lacnejšiemu povinnému zmluvnému poisteniu.

Dôležitý fakt: Ak ste poistenie ukončili pred uplynutím celej doby, na ktoré bola zmluva uzatvorená, tak Vám musí poisťovňa vyplatiť zvyšnú sumu

Nájdenie najlacnejšej ponuky

Po všetkých potrebných úkonoch sa môžete zaoberať hľadaním najlacnejšej PZP 2015. Tento proces si môžete výrazne uľahčiť povinné zmluvné poistenie online. Ušetrite si zbytočné nervy chodením od poisťovne k poisťovni na výpočet povinného zmluvného poistenia v každej poisťovni zvlášť, ak tento celý úkon môžete vykonať z pohodlia Vášho domova pomocou pár kliknutí. Predovšetkým práve v tých mesiacoch, resp. na začiatku novembra budú poisťovne plné ľudí hľadajúcich ľudovo povedané najlacnejšiu poistku pre svoje auto. Využite možnosť, ktorá Vám je ponúkaná úplne zdarma a ušetrí Vaše prostriedky.

Porovnajte cenové ponuky rôznych poisťovní onlineUzatvorenie zmluvy s novou poisťovňou

Pre uzatvorenie zmluvy s novou poisťovňou bude samozrejme nutné podpísanie novej zmluvy, ktorá Vám bude v prípade použitia PZP porovnania cien na našej webstránke doručená buď klasickým spôsobom, teda poštou, alebo elektronicky. Možnosť voľby je ponechaná na osobné preferencie poistníka pri uzatváraní poistenia prostredníctvom nášho online formulára. Podobnú možnosť má poistník aj v prípade zaplatenia nového poistenia. Ako už bolo spomenuté na predošlých stránkach – poistenie auta je možné zaplatiť online, alebo klasicky poštou. Nech zvolíte akýkoľvek spôsob, tak Vám v každom prípade prajeme veľa ušetrených peňazí na poistení vozidla v roku 2015.

Aktuality na rok 2015

Vodiči veľmi na PZP veľmi neušetria, kedže ceny sa javia byť stabilizované. Jedinou väčšou zmenou, je zmena kategorizácie vozidiel poisťovne Wüstenrot. Týmto počinom tak niektorým poistencom môžu klesnúť sadzby za poistenie. Ide o zmenu kategorizácie motorových vozidiel na základe výkonu motora zo šiestich na sedem skupín. Ako uviedla Daniela Vlčková z PR oddelenia Wüstenrot poisťovne: „Navyše, každý, kto už je klientom spoločnosti Wüstenrot, a teda má uzavretú akúkoľvek zmluvu v poisťovni alebo v stavebnej sporiteľni, dostane zvýhodnené poistné.“ Poisťovňa ponúka poistencom aj asistenčné služby bez poplatkov.

Zatiaľ sa nezvyšuje

Ani ostatné poisťovne ponúkajúce povinné zmluvné poistenie zatiaľ ceny navýšiť neplánujú. Najčastejším a najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu PZP je samozrejme objem a výkon motora, no poisťovne prihliadajú aj na doterajší bezškodový priebeh poistenia svojich klientov. Za to im samozrejme môžu ponúknuť zníženie poplatkov za zákonné poistenie.
Ceny sa meniť nechystá ani Komunálna poisťovňa. Tá si razí svoju stratégiu nezvyšovania cien pre svojich klientov. V ich prípade spôsob akým určujú cenu PZP 2015 zostane nezmenení a hlavnými kritériami ostanú aj naďalej vek vodiča, jeho bydlisko, výkon a objem motora.

Dá sa povedať, že ceny povinného zmluvného poistenia majú tendenciu klesaťKlesanie cien

V tomto roku nepribudla žiadna konkurencia na trhu s povinným zmluvným poistením. Ceny však už od roku 2006 majú tendenciu klesať. Okrem silnej konkurencie v tomto trende hraje úlohu aj správanie sa vodičov. Teda presnejšie tých, ktorí kupujú či už nové alebo jazdené auto. Klienti sa zameriavajú na autá, ktoré majú čoraz nižšiu a nižšiu spotrebu a tým klesá aj cena poistného.

Poistenie v inej poisťovni

Povinnosť zverejniť cenníky PZP majú poisťovne do konca októbra. Väčšina vodičov však svoje poistenie uzatvára na iné obdobie ako je kalendárny rok. Ak chcú vymeniť poisťovňu, musia svoje terajšie povinné poistenie vypovedať minimálne 6 týždňov pred jeho ukončením. Poisťovňa má povinnosť informovať klienta o cene poistného na budúce obdobie 10 týždňov pred ukončením tohto obdobia. Klient tak získa približne mesiac aby sa mohol rozhodnúť pre to najvýhodnejšie poistenie a či zmenia poisťovňu alebo nie.

Ako už bolo spomenuté, poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie musia zverejniť ceny ich PZP na rok 2015 nasledujúci rok do konca októbra, aby mali klienti čas na porovnanie PZP ponúk a zhodnotenie ich súčasnej situácie. Poprípade aj zmenu poisťovne. Klienti tak musia urobiť písomne minimálne 6 týždňov pred koncom ich súčasného obdobia poistenia auta.
Aj tento rok všetky poisťovne uverejnili svoje cenníky a pripravili zopár zmien, o ktorých by ste ako vodič mali pri výbere PZP rozhodne vedieť.

Najväčšia poisťovňa pôsobiaca na Slovensku, Allianz Slovenská Poisťovňa, veľmi svoj pohľad na povinné zmluvné poistenie nezmenila. Preto od nej nemôžeme čakať nejaké výrazné zmeny v cenách jej zákonnej poistky. Allianz Slovenská poisťovňa ostáva i naďalej jedinou poisťovňou na slovenskom trhu, ktorá pri likvidácii poistnej udalosti a škody využíva i takzvaný krycí list. To znamená, že ak vám škodu spôsobí klient Allianz Slovenskej poisťovne nemusíte sa strachovať či vám poisťovňa peniaze za servis vráti, pretože vy nemusíte platiť ani cent v hotovosti, keďže poisťovňa to uhradí za vás.

ASTRA poisťovňa je nováčik na slovenskom trhu s povinným zmluvným poistením. Svoje ceny PZP 2015 vypočítava na základe veku vodiča, jeho adresy bydliska, bezškodový priebeh. Na základe takýchto parametrov dokáže ponúknuť veľmi výhodné ponuky PZP online 2015.

AXA poisťovňa zamerala svoju pozornosť najmä na starších a skúsenejších vodičov z menších miest a obcí. Pre nich dokáže ponúknuť veľmi výhodné PZP ceny. Mladí vodiči, ktorí majú autá s výkonnejšími motormi si za zákonnú poistku budú musieť priplatiť.

GENERALI poisťovňa sa už nezameriava hlavne na objem a výkon motora. Cenu tvorí aj na základe veku vodiča a adresu jeho bydliska. Poisťovňa spustila v roku 2015 aj nové kritérium, ktoré ovplyvňuje výpočet PZP 2015, a to značku vozidla. Ak klient chce, môže si k PZP 2015 priplatiť aj iné doplnkové poistenia.
Toto sú novinky pre spomenuté poisťovne. Novinky, ktoré do svojich cenníkov zaviedli ostatné poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu Vám priblížime v nasledujúcom texte.
Takže porovnávajte ponuky a vyhľadávajte tie najvýhodnejšie, aby ste zbytočne nepreplatili a mohli si ušetrené peniaze užiť aj príjemnejšie.

Prehľad zmien v PZP na rok 2014

V Komunálnej poisťovni je na Slovensku poistených viack ako 270 tisíc vozidiel. Pre rok 2015 pripravila táto poisťovňa ďalšiu novinku. K dvom súčasným bezplatným bonusom pre tento rok pridala aj tretí, aby si udržala spokojných klientov. Ide o novinku od 1.1.2015.

KOOPERATIVA poisťovňa tak ako mnoho ostatných poisťovni svoje ceny na rok 2015 príliš nezmenila. Podobne ako Komunálna poisťovňa, aj Kooperativa pridala nový bezplatný bonus už k dvom existujúcim. Ide o verejný prísľub na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie batožiny. Takto sa stáva tretím bezplatným bonusom KOOPERATIVA poisťovne a pridáva sa k verejným sľubom na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti a o krytie úrazu vodiča a členov posádky motorového vozidla.

UNION poisťovňa sa taktiež veľmi nelíši od ostatných poisťovní v ohľade drastických zmien cien PZP na rok 2015. Svoje ceny veľmi neupravila. No napriek tomu prináša zopár zmien v určovaní ceny PZP v roku 2015. Viac sa zameria na faktory ako vek a miesto bydliska vodiča. To znamená, že rizikovejší klienti (vodiči mladší ako 25 rokov) si zaplatia viac. Vodiči, ktorí majú svoje vozidlá zaregistrované vo väčších mestách si taktiež budú musieť priplatiť. Na druhej strane, menej zaplatia vodiči žijúci v menších obciach či mestách, ktorí sú menej rizikoví pre poisťovňu.

UNIQA poisťovňa do svojho nového cenníka zapracovala mierne zvýšenie cien PZP pre zopár kategórii automobilov. Aj naďalej však poskytuje zľavy za beškodový priebeh predošlého poistného obdobia pre osobné vozidlá do 3,5 t pre osoby nad 24 rokov a to až do výšky 50% z normálnej ceny povinného zmluvné poistenia, a nonstop asistenčné služby.

WÜSTENROT poisťovňa v októbri spustila nový cenník PZP. Základnými kritériami výpočtu PZP 2015 zostali výkon motora a vek vodiča/držiteľa motorového vozidla. Novinku však prinieslo prerozdelenie kategorizácie automobilov podľa výkonu motora z doterajších 6 skupín na nových 7. Týmto došlo k zníženiu platieb za zákonné poistenie v niektorých z kategórií.
Z týchto zmien, ktoré poisťovne uskutočnili môžeme vidieť, že sa jednoznačne snažia viac segmentovať klientelu a tak sa ňu lepšie zamerať.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392