Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Kúpno-predajná zmluva na auto: Podrobný sprievodca

Kúpno-predajná zmluva na auto je záväzný právny dokument, ktorý potvrdzuje prechod vlastníctva vozidla z jednej strany na druhú. Tento dokument je základným predpokladom pri kúpe alebo predaji automobilu a je potrebné ho mať starostlivo vypracovaný, aby chránil práva oboch strán – predávajúceho aj kupujúceho. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o tom, ako sa vypracováva kúpno-predajná zmluva na auto. Taktiež si môžete stiahnuť vzor kúpno-predajnej zmluvy na auto alebo iné vozidlo:


Dôležité informácie v kúpno-predajnej zmluve na auto

  1. Identifikácia strán: Zmluva musí jasne uvádzať meno, adresu a identifikačné údaje (napríklad číslo občianskeho preukazu) oboch strán – predávajúceho aj kupujúceho.
  2. Podrobnosti o vozidle: Zmluva musí obsahovať podrobné údaje o vozidle, vrátane značky, modelu, roka výroby, VIN (Vehicle Identification Number) čísla, aktuálneho počtu najazdených kilometrov, farby a stavu vozidla.
  3. Kúpna cena: Zmluva musí uvádzať celkovú kúpnu cenu vozidla a spôsob platby.
  4. Dátum a miesto predaja: Zmluva musí obsahovať dátum a miesto, kde sa predaj uskutoční.
  5. Podpisy strán: Zmluva musí byť podpísaná obe stranami, čím potvrdzujú, že súhlasia s podmienkami predaja.

Dôležité ustanovenia v kúpno-predajnej zmluve na auto

1. Prevod vlastníctva: Zmluva musí jasne uvádzať, že vlastníctvo vozidla sa prenáša z predávajúceho na kupujúceho.

2. Výhrada vlastníctva: Táto klauzula je dôležitá, ak sa platba za auto uskutoční v rôznych časových intervaloch alebo ak je auto predávané na splátky. Výhrada vlastníctva znamená, že predávajúci si ponecháva vlastníctvo vozidla až do úplnej úhrady kúpnej ceny.

3. Garancia: V prípade, že predávajúci poskytuje nejakú formu garancie na auto, malo by to byť v zmluve jasne uvedené.

4. Záväzky predávajúceho a kupujúceho: Zmluva musí uvádzať, aké sú záväzky a povinnosti oboch strán. To môže zahŕňať napríklad záväzok predávajúceho predložiť všetky potrebné dokumenty týkajúce sa vozidla a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutom čase.

5. Právne dôsledky: Zmluva by mala obsahovať ustanovenie o tom, aké právne dôsledky budú mať strany v prípade nesplnenia zmluvných podmienok.

Kúpno-predajná zmluva na auto je základným dokumentom, ktorý chráni práva a záujmy oboch strán pri kúpe alebo predaji vozidla. Je dôležité, aby zmluva bola starostlivo a presne vypracovaná, aby sa predišlo možným budúcim problémom. Vždy je vhodné konzultovať zmluvu s právnikom alebo odborníkom na tieto záležitosti, aby ste mali istotu, že všetko je v poriadku.

Pri kúpe vozidla je nutné spraviť aj prepis vozidla a zároveň uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392