Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Ako spraviť zmenu poisťovne?

Zmena PZP – ako na to?

Dôvodov, prečo zmeniť poisťovňu, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie, môže byť viacero. Zdá sa vám, že platíte priveľa, zistili ste, že u konkurencie majú výrazne lacnejšie poistné, pri tých istých podmienkach ako máte práve teraz. Nie ste spokojní s tým, ako s vami poisťovňa komunikuje v prípade poistnej udalosti… a tak ďalej, a tak ďalej…

Nuž, vždy dokáže potešiť, pokiaľ zmenou poisťovne dokážete ušetriť zaujímavé peniaze, a niekedy stačí, keď len tak, z pohodlia domova – využiť PZP cez internet.

K zmene poisťovne môže dôjsť najmä pri/kvôli:

 • zániku predmetu poistenia /rozumej poisteného vozidla/ – ako krádež vozidla, alebo v prípade totálnej škody na vozidle, v tom prípade zmluva zaniká k dátumu vyradenia vozidla z evidencie motorových vozidiel
 • zmene držiteľa vozidla – prepis na iného majiteľa
 • nezaplateniu poistného – neuhradenie prvej, respektíve následnej splátky do jedného mesiaca od dátumu splatnosti /pozor, pri poistení, ktoré takto zaniklo, je majiteľ vozidla povinný uzavrieť poistenie na zvyšok poistného obdobia v tej istej poisťovni/

Ak ste sa rozhodli zmeniť poskytovateľa PZP, pretože chcete byť poistení v inej poisťovni, zmena prebieha v postupných krokoch, ktoré Vám teraz priblížime konkrétnejšie.

 1. krok – výpoveď PZP

Ustrážte si deň dokedy môžete podať výpoveď

Zmenu môžete vykonať len vypovedaním poistky písomnou formou. Tá musí byť doručená do poisťovne minimálne 6 týždňov pred začiatkom poistného obdobia – alebo výročia zmluvy.

Čo to znamená konkrétne? Poskytovateľa PZP je možné zmeniť len raz za rok. Keďže výpoveď musí byť doručená najneskôr 6 týždňov pred koncom poistenia, je potrebné najprv dohľadať dátum uzavretia zmluvy – nájdete ho na zmluve, alebo zelenej karte*.

6 týždňov, to je 42 dní, a to znamená, že pokiaľ ste poistení napríklad od 1. 11. 2015, koniec Vášho poistného obdobia je k dátumu 31.10. 2016, takže výpoveď musí byť v poisťovni fyzicky doručená najneskôr 19.9. 2016!!!

*zelená karta – doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia a slúži na preukázanie skutočnosti, že túto poistku máte naozaj uzavretú

 1. krok – výber vhodného poisťovateľa

Keďže ste sa už teda rozhodli, že zmenu chcete, musíte vybrať a rozhodnúť sa, ktorej poisťovni zveríte svoje auto /obrazne povedané/.

Máte na výber… buď máte svojho poisťovacieho agenta, s ktorým už dlhodobo spolupracujete, a jednoducho podpíšete zmluvu s ním. Alebo si vezmete v práci voľno a vyberiete sa obchádzať všetky pobočky poisťovateľov na okolí /nezabudnite si so sebou vziať aj technický preukaz/, prípadne sa postupne prekopávajte všetkými webovými stránkami poisťovní a hľadajte tú najvýhodnejšiu ponuku.

Sami uznáte, že je to asi najvyčerpávajúcejšia možnosť, odhliadnuc od toho, aký informačný guláš z toho pre vás vzíde.

Tretia možnosť, asi, nie asi, ale určite najlepšia je porovnať ponuky PZP pomocou online porovnávača či kalkulačky, takto máte k dispozícii vysokoefektívny, rýchly a pohodlný nástroj k tomu, aby ste dospeli k uzavretiu tej najvýhodnejšej poistnej zmluvy.

Stačí ak len pravdivo zadáte vaše údaje do PZP kalkulačky, je to na pár minút. Zo dve minútky sa rozhodujete, ktorú z ponúk akceptujete, uzavriete poistenie online, tiež v priebehu pár minút, zaplatíte kartou, a nové PZP máte uzavreté!

Ešte si spomeňme ako riešiť zmenu v ostatných prípadoch:

Zrušenie poistnej zmluvy z titulu nezaplatenia poistného

 • poistná zmluva zaniká, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti
 • rozlišujte pojmy poistné obdobie a splátky poistného vo vzťahu k poistnému obdobiu
 • poistným obdobím je väčšinou technický rok /pr. od 18. 8. 2015 do 18. 8. 2016/
 • lehota, na konci ktorej zaniká PZP pre nezaplatenie, má jeden mesiac, a obyčajne začína plynúť od dátumu splatnosti poslednej splátky v danom poistnom období
 • po zániku je potrebné ihneď uzatvoriť novú zmluvu a to v tej istej poisťovni

Zrušenie z titulu zmeny majiteľa vozidla

 • predaj, darovanie vozidla a s tým súvisiaci prepis v osvedčení o evidencii vozidla /technický preukaz/
 • je potrebné ihneď po zmene doručiť poisťovni doporučene poštou oznámenie o zmene držiteľa vozidla, a priložiť k tomu kópiu technického preukazu s vyznačenou zmenou majiteľa, plus zelenú kartu

Kúpa nového auta

 • ešte pred prihlásením nového vozidla môžete online uzavrieť nové PZP
 • poistnú zmluvu potrebujete doložiť pri prihlasovaní /prepise/ na dopravnom inšpektoráte

Zrušenie z titulu odhlásenia vozidla z evidencie vozidiel

 • ak ste sa rozhodli vyradiť vozidlo, ktoré je zničené po havárii, alebo oprava by vás stála viac ako zadováženie nového, oznámte poisťovni doporučenou poštou, že rušíte poistnú zmluvu, priložte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, plus zelenú kartu

Zmena pri lízingu – nový nájomca

 • ak máte auto na lízing a pred jeho ukončením lízingovú zmluvu prevzal nový nájomca na základe písomnej dohody s lízingovou spoločnosťou
 • poisťovni je potrebné odoslať oznámenie o zmene lízingového nájomcu, uveďte pri tom dátum zániku poistenia a priložte kópiu dokladu o zmene a samozrejme aj zelenú kartu

Ak chcete zmeniť svojho poskytovateľa PZP, vyberte si tú najvýhodnejšiu ponuku, pomocou PZP kalkulačky to môžete mať uľahčené o zdĺhavé vyhľadávanie a porovnávanie ponúk jednotlivých poisťovní. Ak ste si vybrali, jednoducho, z pohodlia domova uzavrite novú poistku. Nezabudnite však o tom informovať svoju terajšiu poisťovňu a hlavne, neopomeňte jej poslať výpoveď ešte v termíne. Je to minimálne šesť týždňov pred výročím zmluvy!


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392