Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Hromoada 5, 10 a 20 eurových bankoviek

Zdražovanie poistenia vozidla od Nového roka

Každý nerád počúva o tom, že ceny pôjdu zas hore. Špeciálne sa to týka bežných Slovákov, ktorí horko-ťažko naškrabú čo i len niekoľko desiatok eur. Ale ako sa hovorí, keď musíš, tak musíš. O to viac, ak nejaký produkt prikazuje právne nariadenie. Je zvyšovanie cien len nejaká fáma alebo vec, ktorú treba brať za samozrejmosť? Bohužiaľ, priplateniu si za zabezpečenia vozidla sa nevyhneme. Keďže ide o poistenie, ktoré nám má v prípade vzniku škodovej udalosti pomôcť, neostáva nám nič iné, len sa zdražovaniu od Nového roka prispôsobiť. Alternatívnou možnosťou by bolo prestať používať dané vozidlo, čo by však nemuselo byť veľmi pohodlné. Prečo vlastne takáto situácia nastala?


Kde hľadať príčinu?


Odpoveď na túto otázku treba opäť hľadať, kde inde ako vo vláde. Do platnosti vstupuje nový zákon, ktorý plánuje zdaniť každú splátku neživotného, a teda aj havarijného poistenia. Našťastie nepôjde o klasickú 21% daň, ale „len“ o 8%. To by malo veľký dopad ani nie tak na poisťovne, ako na ich zisk, a tak od Nového roka zvažujú zdraženie tohto produktu. Vyššie zmienené percento je však určené len pre samotné poisťovne. Pre spotrebiteľov by to predstavovalo zvýšenie už o 12%, čo spôsobí, že zmena cien bude o čosi výraznejšia ako sme si najprv mysleli. Aký je dôvod na zdanenie splátok? Aby vláda mohla samosprávam hradiť škody, ktoré vznikli po povodniach či iných živelných pohromách…


Čo všetko zdražie?


Pozitívnou správou je, že zdražovanie od Nového roka sa týka len neživotného poistenia, čiže napríklad aj havarijného poistenia, nie však povinného zmluvného poistenia. Ako je to možné? Pretože poisťovne z daného produktu už daň odvádzajú. Napriek tomu nie je žiadne zvyšovanie cien príjemné. Svetielko nádeje je však stále prítomné, pretože zákon o 8%-nom zdanení splátok má vstúpiť do platnosti až od januára. Dovtedy si to možno naša vláda rozmyslí.

Napriek tomu, že havarijné poistenie nie je povinné, veľa vodičov ho má uzatvorené kvôli rôznym nepredvídaným udalostiam. Jeho 12%-né zdražovanie však môže súčasne poistených do značnej miery ovplyvniť. Už len z toho dôvodu, že tento typ produktu je v porovnaní so zákonným poistením drahší aj o niekoľko desiatok eur. Preto možno mnoho zmlúv skončí a pre spotrebiteľov sa ponuky poisťovní stanú menej atraktívne. To všetko len do doby, kým si neuvedomia, že dané havarijné poistenie skutočne potrebujú (hlavne v premávkovo frekventovaných mestách). V tomto prípade platí priama úmera, a síce, čím drahšie havarijné poistenie máte, o to viac po zdražení od Nového roka zaplatíte.

Poisťovne by však mali aj inú možnosť, ako kvôli zákonu od Nového roka automaticky spustiť zdražovanie havarijného poistenia. S daňou sa môžu vysporiadať aj tak, že znížia poistné krytia alebo poistné plnenia. To by však znamenalo, že poistná zmluva by kryla menej udalostí a finančne by odškodňovala v oveľa nižšej miere. Každé riešenie však bude pre vás ako spotrebiteľa nie veľmi výhodné, pretože vás vždy o niečo ukráti.

Nanešťastie, bežní vodiči so zdražovaním nielen havarijného poistenia, ale aj iných neživotných, nemôžu robiť nič. Musia sa prispôsobiť pravidlám poisťovní a hlavne pravidlám vlády, ak ho chcú i naďalej využívať a tým sa cítiť chránení.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392