Pomoc s online poistením

CESTOVNÉ POISTENIE
cestovný pas

Vybavenie pasu

Ak plánujete cestu mimo Európskej únie, budete nepochybne potrebovať cestovný pas. Ale ako a kde si ho môžete vybaviť? Koľko stojí a akú má platnosť? Tento článok vám poskytne všetky potrebné informácie.

Postup pri vybavení cestovného pasu

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžete podať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru vo vašom mieste trvalého bydliska, alebo tam, kde sa práve zdržiavate. Musíte sa tam dostaviť osobne, aby mohli byť nasnímané vaše tvárové rysy a odtlačky prstov (od 12 rokov). Nenechajte sa prekvapiť, musíte tiež poskytnúť svoj podpis.

Požiadavky na vybavenie cestovného pasu

Pred podaním žiadosti sa uistite, že máte pripravené nasledujúce doklady:

 1. Občiansky preukaz alebo rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov)
 2. Ďalší matričný doklad, ak nastala zmena v matričnej udalosti (sobáš, narodenie)
 3. Váš predchádzajúci cestovný pas
 4. Poplatok za vydanie cestovného pasu

Pas pre deti

V prípade detí je dôležité vedieť, že cestovný pas je potrebný už od narodenia. Žiadosť o vydanie cestovného pasu za dieťa podáva zákonný zástupca alebo osoba, ktorá má dieťa v osobnej starostlivosti. Ak je dieťa staršie ako 12 rokov, musí sa tiež nasnímať jeho tvár a odtlačky prstov.

Doba platnosti cestovného pasu

Platnosť cestovného pasu závisí od veku žiadateľa:

 • Do 6 rokov – 2 roky
 • Do 16 rokov – 5 rokov
 • Od 16 rokov – 10 rokov

Čas potrebný na vybavenie cestovného pasu

Obvyklá doba vybavenia pasu je 30 dní. Ak potrebujete pas skôr, je možné ho získať do 10 pracovných dní, alebo v naliehavých prípadoch.

Podrobnosti o postupe vydania pasu

Ako už bolo uvedené, žiadosť o cestovný pas sa podáva osobne na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Tento proces zahŕňa nasnímanie tváre a odtlačkov prstov žiadateľa, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie dokladu. To sa týka všetkých osôb nad 12 rokov. Dôležitý je aj podpis, ktorý je súčasťou procesu vydania cestovného pasu.

Dôležité dokumenty na vybavenie pasu

Pripravte si nasledujúce dokumenty pred podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu:

 1. Občiansky preukaz alebo rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu) a osvedčenie či potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov);
 2. Ak bola zmena matričnej udalosti, prinesiete aj príslušný matričný doklad;
 3. Váš predchádzajúci cestovný pas;
 4. Správny poplatok.

Postup pri vybavovaní pasu pre deti

Je dôležité vedieť, že deti, bez ohľadu na vek, potrebujú cestovný pas pre cestovanie do zahraničia. Žiadosť o vydanie cestovného pasu za dieťa mladšie ako 15 rokov podáva zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba. Pri podaní žiadosti sa dieťa musí tiež zúčastniť, pretože je potrebné nasnímať jeho tvár a odtlačky prstov (ak má viac ako 12 rokov).

K žiadosti o vydanie cestovného pasu pre dieťa by ste mali priložiť:

 1. Rodný list dieťaťa (ak bol vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou);
 2. Občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva;
 3. Správny poplatok za vydanie cestovného pasu.

Platnosť cestovného pasu

Platnosť cestovného pasu závisí od veku žiadateľa. Pre deti do 6 rokov je platnosť pasu 2 roky, pre osoby do 16 rokov je to 5 rokov a pre osoby staršie ako 16 rokov je platnosť pasu 10 rokov.

Doba vybavenia cestovného pasu

Podľa zákona by mal byť cestovný pas pripravený do 30 dní od podania žiadosti. Ak však potrebujete cestovný pas skôr, môžete požiadať o urýchlené vydanie. V takom prípade by mal byť pas pripravený do 2 pracovných dní. Treba si však uvedomiť, že za urýchlené vydanie sa platí vyšší poplatok.

Poplatky za vydanie cestovného pasu

Poplatky za vydanie cestovného pasu sa môžu meniť v závislosti od aktuálnych predpisov, preto je dobré skontrolovať ich pred podaním žiadosti. K dátumu publikovania tohto článku sú poplatky nasledovné:

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do  30 dní 33 €,
 • do 10 pracovných dní 66 €,
 • do 2 pracovných dní 99 €.

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní  13 €,
 • do 10 pracovných dní 26 €,
 • do 2 pracovných dní 39 €.

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní 8 €,
 • do 10 pracovných dní 16 €,
 • do 2 pracovných dní 24 €.

Citované zo stránky Ministerstva vnútra SR

Poplatok za vydanie cestovného pasu sa platí pri podaní žiadosti.

Zber a použitie biometrických údajov

Všetky nové cestovné pasy sú takzvané biometrické pasy, čo znamená, že obsahujú elektronický čip so záznamom vašich biometrických údajov. Tieto údaje zahŕňajú odtlačky prstov a digitálnu fotografiu tváre, ktoré sú použité na overenie vašej identity.

Zmena mena alebo priezviska v cestovnom pase

Ak došlo k zmene vášho mena alebo priezviska (napríklad v dôsledku manželstva, rozvodu alebo legálnej zmeny mena), budete musieť požiadať o nový cestovný pas, ktorý odráža túto zmenu. Toto je dôležité, pretože meno v cestovnom pase musí vždy zodpovedať menu v oficiálnych dokumentoch.

Strata alebo krádež cestovného pasu

Ak stratíte svoj cestovný pas alebo je vám ukradnutý, mali by ste to okamžite nahlásiť miestnym orgánom a kontaktovať najbližšiu slovenskú ambasádu alebo konzulát, ak sa nachádzate v zahraničí. Oni vám pomôžu vybaviť náhradný cestovný pas. Je dôležité si uvedomiť, že stratou alebo krádežou cestovného pasu môžete byť vystavený riziku krádeže identity, takže je dôležité konať rýchlo.

Cestovanie s deťmi

Ak cestujete s deťmi, mali by ste vedieť, že aj oni potrebujú vlastný cestovný pas. Navyše, ak dieťa cestuje len s jedným rodičom, môže byť potrebné predložiť súhlas druhého rodiča. Pravidlá sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej cestujete, takže je dobré skontrolovať ich vopred.

Dôležité rady

Vždy je dobré mať kópiu vášho cestovného pasu v bezpečí v prípade, že by ste ho stratili alebo bol ukradnutý. Taktiež sa odporúča skontrolovať platnosť vášho cestovného pasu pred cestovaním, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol platný ešte aspoň 6 mesiacov od dátumu vstupu. A taktiež nezabudnite na cestovné poistenie.

Dúfam, že tieto informácie vám pomôžu lepšie pochopiť proces vydania cestovného pasu.