Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Preplatí Vam všetko poisťovňa?

Spoluúčasť pri PZP a havarijnom poistení vozidiel

To, na čo sa niektorí majitelia pri výbere vhodného PZP či havarijného poistenia na ich vozidlo sústreďujú, je práve výška spoluúčasti, teda suma, na ktorej by sa mali podieľať, ak by spôsobili sebe alebo inému vozidlu škodovú udalosť.

Určuje sa buď v percentách, v konkrétnej čiastke alebo v oboch hodnotách, pričom ak je napr. určená na 5% a minimálna  čiastka predstavuje napr. 120 eur, túto minimálnu čiastku budete musieť zaplatiť aj v tom prípade, keby nepredstavovala 5% z celkovej škody, teda aj vtedy, ak by zmluvných 5% po prepočte predstavovalo menej ako daná suma. Predstavme si však túto problematiku bližšie. To, že ponuka je skutočne rôznorodá, vám dokáže aj tento článok.

  1. Spoluúčasť pri PZP

To, že povinné zmluvné poistenie je potrebné pre každé vozidlo vstupujúce do cestnej premávky, už určite viete. Dôležité je hlavne preto, pretože urýchľuje proces riešenia dopravnej nehody tým, že poisťovňa, v ktorej máte vozidlo zabezpečené by mala zariadiť všetko a uchrániť vás od vysokých súm, ktoré by ste museli zaplatiť všetkým poškodeným. Samozrejme, pokiaľ ste nehodu nespôsobili, nemali by ste dôvod platiť.

S úhradou škôd to však nebýva také jednoduché. A to preto, že hoci niektoré poisťovacie spoločnosti uhrádzajú škodu úplne, niektoré ju uhrádzajú len čiastočne, z čoho vyplýva, že na odškodnení sa budete musieť podieľať aj vy. Výšku tohto podielu určuje údaj spoluúčasť pri PZP.

Aká je jej hodnota?

Neexistuje nejaká konkrétna zákonom stanovená hodnota spoluúčasti pri PZP, pretože každá poisťovacia spoločnosť si ju stanovuje tak, ako uzná za vhodné. Vo všeobecnosti sa však môžeme stretnúť s rôznymi hodnotami, ako sú 0,5%, 5% či 10 %, no vaše PZP môžete získať aj bez spoluúčasti.

Príjemnou správou súčasného trhu v prípade PZP je aj to, že čím ďalej, tým viac poisťovacích spoločností ho umožňuje uzatvoriť bez spoluúčasti. Táto podmienka väčšinou platí len na vozidlá do 3,5 tony (osobné autá, motocykel), pri väčších vozidlách (nad 3,5 tony) sa môže nejaké to percento podieľania sa na odškodnení požadovať.

Ide to aj bez nej

Najprijateľnejšie podmienky pre samotných spotrebiteľov sú také, kde ich spoločnosti nenútia platiť za niečo, za čo si už aj tak platia a kde získajú PZP bez spoluúčasti, teda poisťovacia spoločnosť vie tretej strane uhradiť škody v plnej hodnote bez toho, aby sa na tom finančne podieľal ten, kto škodu spôsobil. Na trhu vám za tejto požiadavky poskytnú poistnú zmluvu aj ostrieľané poisťovacie spoločnosti ako:

  1. Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Tento termín je skôr spätý s havarjiným poistenímHavarijné poistenie a spoluúčasť už na rozdiel od vyššie zmieneného povinného zabezpečenia vozidla idú k sebe viac, to znamená, že je väčšia šanca, že na úhrade spôsobených škôd budete musieť participovať. Na rozdiel od PZP však tento produkt predstavuje iné krytie poistných udalostí, ktoré súvisia priamo aj s vašim vozidlom a nielen s vozidlami, ktorým by ste škodovú udalosť spôsobili. Pričom vyplatený budete, aj keď páchateľ spôsobenej škody nemusí byť známy a pôjde napr. o krádež, živelnú pohromu atď.

Taktiež platí, že na rozdiel od PZP, havarijné poistenie nie je povinné a môžu si ho uzatvoriť len niektoré vozidlá, pričom staré už týmto spôsobom poisťované nie sú a nepomôže im ani to, keby chceli hradiť vysokú spoluúčasť. Je to hlavne preto, že v takých prípadoch môže ľahko dôjsť k tomu, že výška spôsobenej škody je väčšia než celková hodnota vozidla. Vozidlá, ktoré sú v rámci tohto produktu akceptované, by nemali mať viac ako 10 rokov, niekde ani 6.

Cena produktu a výška podieľania sa na odškodnení

Faktom je, že tento samotný produkt býva niekoľkonásobne drahší, než základné zabezpečenie vozidla a môže sa vyšplhať aj na 200 alebo 300 eur za rok. Výška poistného sa odvíja nielen od samotných parametrov vozidla, ale aj od vašej vernosti danej poisťovni a od spôsobených škodových udalostí, pričom ak máte register v tomto zmysle čistý, môžete ušetriť až 20% z ceny. Predstavme si teraz niekoľko príkladov s uvedením možnej výšky podieľania sa na odškodnení.

Napr. spoluúčasť pri havarijnom poistení od Allianz či Generali sa pohybuje v rôznych číslach, ale v žiadnom prípade nie je nulová; poisťovňa Wüstenrot výšku udáva v poistnej zmluve a ak tam nie je uvedená, tak platí, že je stanovená na 10 % z poistného plnenia, minimálne však 300 eur.

Pri výmene čelného skla vozidla si fixne zaplatíte 75 eur, zatiaľ čo v prípade jeho opravy sa nepodieľate na ničom; od Genertel je minimum podieľania sa na škode stanovené na 5%, pričom minimálna čiastka je 166 eur; a zmieňme si aj poisťovaciu spoločnosť AXA, kde je taktiež nutné finančné participovanie na odškodnení.

Nulová spoluúčasť havarijného poistenia je výslovne ponúkaná u spoločností Uniqa, UnionKomunálna poisťovňa, no samozrejme, máte možnosť si vybrať, či sa chcete na odškodnení podieľať. Poisťovňa Union vám umožňuje podieľať sa nie v percentuálnom vyjadrení výšky škody, ale stanovuje fixnú čiastku, ktorá teda nebude ovplyvnená výškou škody.

Komunálna poisťovňa buď ponúka fixnú čiastku tzv.199-eurovú franšízu alebo podieľanie sa na odškodnení z 5 %, minimálne však 66 eurami; z 0 %, minimálne však 150 €; z 5 %, minimálne však 166 € alebo z 5 %, minimálne 330 € . U väčších vozidiel sa očakáva vyššie participovanie na finančnom odškodnení, približne 10% (v prípade Komunálnej poisťovne, inde to tak byť nemusí).

Prečo si niekto dobrovoľne zvolí podieľať sa na odškodnení?

Niektorých majiteľov vozidiel nezaujíma nulová spoluúčasť či už ide o PZP alebo havarijné poistenie. Pretože väčšinou platí to, že ak si zvolia podieľať sa na odškodnení, celkové poistné by malo byť výhodnejšie. A teda lacnejšie.

Táto možnosť je vhodná pre tých, ktorí:

  • nepatria k rizikovej kategórii,
  • jazdia len málokedy,
  • na málo frekventovaných cestách
  • a ich vozidlo je dobre chránené (napr. garážované, takže prírodný živel ho len tak ľahko zničiť nemôže, výnimkou môže byť povodeň).

Ak jazdíte menej bezpečne a po frekventovaných cestách, vo veľkých mestách a vaše vozidlo sa aj v čase pokoja vyskytuje hlavne „na čerstvom vzduchu“, možno by bolo pre vás lepšie nepodieľať sa na odškodnení a v prípade vzniku udalosti tak byť celkovo vyplatený. Na záver pridáme nie celkom pozitívnu informáciu, akou je aj to, že k finančnému odškodneniu zo strany poisťovne nedôjde, ak je minimálna hodnota spoluúčasti vyššia alebo rovná, ako je vyčíslená škoda na vozidle. Taktiež si pred podpísaním zmluvy overte výšku poistného plnenia, pretože ak sú vaše škody vyčíslené na viac, ako vám poisťovňa v zmluve stanovila, márne sa budete domáhať celej vyplatenej sumy a zaplatia vám maximálne takú sumu, akú ste aj sami podpísali.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392