Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU

Škodovosť pri PZP

Istotne aj vám už niekedy hlavou prebehla otázka: „Kto spôsobuje najviac poistných udalostí?“ Vedeli by ste si na ňu aj odpovedať? Väčšina z vás si asi povie, že nemá poňatia. A preto sa na to v tomto článku pokúsime bližšie pozrieť z rôznych hľadísk. Všetky hľadiská súvisia s vyplatením škody z PZP. Zo štatistík poisťovní vyplynulo, že ak porovnáme nehodovosť motoristov vo veku 20 rokov a 35 rokov, uvidíme skoro 100% rozdiel v počte nehôd, pričom tí 20-roční vodiči motorových vozidiel ich celkovo spôsobujú najviac zo všetkých vekových skupín.

Na opačnom konci spektra s najnižší počtom dopravných nehôd sú motoristi vo veku 65 rokov. Nesmieme však prihliadať iba na vek vodičov. Druhou skupinou s výraznejším počtom dopravných nehôd a kolízií sú vodiči Bratislavského kraja. Tí totiž spôsobia až o polovicu viac poistných udalostí ako vodiči z iných regiónov Slovenskej republiky. Ak berieme do úvahy regionálne hľadisko, tak najmenej dopravných nehôd zapríčiňujú motoristi z Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického regiónu. Či už chceme alebo nie, súboj pohlaví za volantom tu stále bol a bude. Podľa poisťovní v ohľade na počet dopravných nehôd vyhrávajú ženy, čo v tomto prípade nie je veľmi dobré pre ženy. Zo štatistík plynie, že ženy vodičky spôsobia až o pätinu viac nehôd ako muži hoci škoda je porovnateľná s tou spôsobenou mužmi.

Ktoré automobilové značky sú najčastejšími účastníkmi dopravný nehôd?

Teraz sa pozrime na to, ktoré automobilové značky sú najviac účastníkmi dopravný nehôd. Na slovenských cestách má najväčšie zastúpenie koncern VW s ich automobilmi Škoda a Volkswagen. Podľa poisťovní práve tieto automobily a Peugeot zapríčiňujú najviac vážnejších dopravných nehôd aj so škodami na zdraví. Paradoxne práve auta s malým zdvihovým objemom motora sú najčastejšími účastníkmi nehôdPozrime sa teraz na to, ktoré konkrétne sú to. Väčšia časť z vás by určite povedala, že najviac dopravných nehôd spôsobia tzv. piráti ciest, teda vodiči jazdiaci nad rámec povolených rýchlostných limitov na luxusných rýchlych autách. Paradoxne, automobily so slabšími motormi s výkonom do 66kW a objemom motora do 1500 cm3 sú najčastejšími účastníkmi nehôd. Tieto majú najväčšie zastúpenie v poistných udalostiach.

Určite je tomu tak aj z toho dôvodu, že takýchto vozidiel môžeme na slovenských cestách stretnúť najviac. Aj keď je týchto nehôd najviac, väčšinou nemajú za následok úmrtie, len ťažké ujmy na zdraví. Najviac dopravných nehôd aj s fatálnymi následkami spôsobujú nie osobné automobily, ale veľké motorové vozidlá ako ťahače, autobusy a nákladné automobily, ktorých objem motora presahuje hranicu 10 litrov, čiže 10 000cm3. Nehody sa budú stávať pokiaľ ľudia nezačnú rešpektovať zákonom predpísané pravidlá cestnej premávky a hlavne nezačnú brať ohľad aj na ostatných účastníkov premávky.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392