Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Máte vozidlo s EČV typu C?

Pzp pre vozidlá s EČV typu C

Určite ste sa s tým už stretli, buď ste si vy sami skonštruovali vlastný pojazdný malotraktorík, respektíve poznáte niekoho, ktorý si ho poskladal už pred niekoľkými rokmi. Takéto malotraktory sú väčšinou mimo dosahu klasických bežných policajných kontrol, pretože sa poväčšine pohybujú po poľných či lesných cestách alebo na málo frekventovaných cestách tretej triedy.

Tieto vozidlá patria do kategórie zvláštnych motorových vozidiel a od septembra roku 2013 aj povinne evidovaných s EČV typu C s povinným zmluvným poistením.

Čo všetko potrebujeme vedieť, keď máme uzavreté PZP aj pri takomto vozidle a staneme sa účastníkom dopravnej nehody.

Klasický traktor továrenskej značky je konštruovaný tak, aby ochránil maximálne tri prepravované osoby a profesionálny malotraktor smie viesť jedine vodič. Zákon o cestnej premávke zakazuje osobe mladšej ako 12 rokov prepravovať sa vo zvláštnom motorovom vozidle. Prípadný odvoz osôb sa môže realizovať len v ložnom priestore nákladného prívesu za traktorom.

Je síce pravda, že takéto traktory a podomácky vyrobené vozidlá sú jedny z najpomalších účastníkov premávky, ale i tak sa často vážnym nehodám nevyhnú.

Ak vodič neprispôsobí svoju jazdu svojim schopnostiam a terénu, môže sa stať nešťastie a je úplne jedno či jazdí pomaly alebo rýchlo, pretože traktor má dosť vysoké ťažisko a jazdiť na ňom je potrebné sa naučiť.

Ďalším problémom, ktorý veľmi ľahko môže nastať, je, že vodič podcení vozidlo a dozadu naloží ďalšie osoby, predná náprava tak stráca trakciu a ovládateľnosť celého stroja sa rapídne znižuje, hlavne pri ceste do kopca.

Pri tomto vozidle sa tiež dosť často podceňuje funkcia bŕzd, buď úplne absentujú alebo poriadne nefungujú a napríklad ťahanie ťažkého nákladu môže spôsobiť veľký problém.

Pri klasickom traktore máme aspoň jeden bezpečnostný prvok a to je ochranný rám, čo u malotraktorov a domácich strojoch väčšinou chýba. Preto nepreceňujte svoje schopnosti a vyvarujte sa zbytočnému riskovaniu života svojho i ostatných účastníkov premávky. V prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody určite poteší, že aj na tomto type vozidla máte uzavreté PZP. Ako ho získať, dozviete sa ďalej v článku.

Doma vyrobené vozidlá môžeme definovať ako:

  • vozidlá, ktoré neboli schválené pre premávku
  • sú využívané prevažne v poľnohospodárstve a v lesoch
  • vozidlá nemajú svoju továrenskú značku ani nie sú inak typizované /vyrobené jednotlivo alebo dovezené zo zahraničia/
  • majú pridelené špeciálne EČV typu C a teda sú prihlásené do evidencie vozidiel
  • smú využívať iba cesty tretej triedy, miestne a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti

Vlastnoručne vyrobené poľnohospodárske stroje sú stále obľúbenéKeďže bolo vozidlám s EČV typu C zo zákona povolené jazdiť po cestných komunikáciách, je potrebné aby bola zabezpečená ochrana aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na všetky vozidlá so špeciálnym EČV typu C platí podmienka, ktorá ustanovuje povinnosť uzatvoriť pre ne povinné zmluvné poistenie.

PZP aj v tomto prípade kryje škody spôsobené prevádzkovaním takéhoto vozidla s plnou zodpovednosťou vodiča uhradiť poškodeným stranám svoje straty.

Cena PZP je určená jednotne, bez uplatňovania kritérií, ako to poznáme pri bežnom motorovom vozidle. Cena takéhoto poistenia sa pohybuje približne vo výške 25,- € /záleží však aj od poisťovne, niektoré ponúkajú vyššie poistné krytie, s čím súvisí drahšie poistenie/.

Ako sa vlastne dopracovať k tabuľke s evidenčným číslom typu C

O pridelenie je potrebné požiadať príslušný dopravný inšpektorát v mieste bydliska majiteľa tohto vozidla. Suma jednorázového poplatku ku žiadosti je stanovená na 33,- eur. S týmto oprávnením môže vodič po dobu troch rokov jazdiť s vozidlom po cestách tretej triedy, miestnych a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. Tiež je tu možnosť bezplatne požiadať o výnimku, pre používanie vozidla na cestách prvej a druhej triedy a za zníženej viditeľnosti, s tým, že v žiadosti je detailne uvedený čas a trasa predpokladaného pohybu vozidla.

Takáto žiadosť musí obsahovať:

  • meno a priezvisko majiteľa vozidla, s jeho dátumom narodenia a trvalou adresou
  • v prípade, že majteľom je právnická osoba, je potrebné uviesť názov spoločnosti, adresu sídla, identifikačné číslo vlastníka a osobné údaje o niekom, kto koná v mene tejto spoločnosti
  • základné technické údaje o vozidle – značka, obchodný názov, druh, typ, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a meno výrobcu /pokiaľ sa tieto údaje dajú dohľadať/, ďalej dĺžku, šírku a výšku vozidla, fotodokumentáciu vozidla spredu, zozadu i zboku
  • vlastné odôvodnenie žiadosti /v prípade udeľovania výnimky aj predpokladanú trasu vozidla plus čas používania na cestných komunikáciách/
  • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa

Pri prihlásení na dopravnom inšpektoráte nie je nutná fyzická prítomnosť vozidla na obhliadku.

No dobre, zaevidovaný podomácky vyrobený traktor už mám, ako ho zmluvne poistím?

Je to jednoduché! Cez online PZP porovnanie poistenia viete uzatvoriť zmluvu pre osobný automobil veľmi ľahko. Pre C-čkové vozidlá je to ešte ľahšie, pretože cena pre tieto vozidlá je jednotná, stačí ak v kalkulačke pre výpočet ceny PZP zvolíte kategóriu – vozidlo s EČV typu C, vyplníte požadované údaje a odošlete záväznú objednávku poistenia. Nakoniec zaplatíte poistné na účet vybranej poisťovne a je vymaľované. Hurá na cesty !

Pozor, v prípade, že na cestné komunikácie vstúpite s týmto vozidlom bez zvláštneho EČV hrozí vám pokuta až 500 eur a strata vodičského oprávnenia až na jeden rok ! A to nestojí zato, však ?

Patria vozidlá typu C vôbec na cesty? My si myslíme, že áno

Hoci bola novela zákona úspešne schválená, nájdu sa aj kritici, ktorí s možnosťou prístupu na cesty týmto vozidlám dvakrát nadšení nie sú. Odvolávajú sa na často nevyhovujúci technický stav týchto vozidiel – nefunkčné alebo dokonca úplne absentujúce brzdy, často bez svetiel a smeroviek. Tiež oslobodenie týchto vozidiel od STK a emisnej kontroly, priamo zvyšuje, teda aspoň podľa argumentov kritikov, celkové emisné zaťaženie. Tiež hrozí, že majitelia starších vozidiel, ktoré neprešli technickou a emisnou kontrolou, budú chcieť jazdiť ďalšie tri roky pod rúškom označenia vozidla typom C.

Možnosť legálne vyjsť na cesty s uzavretým povinným zmluvným poistením podľa nás najviac a najlepšie využijú menší domáci hospodári pri obrábaní svojich polí ako aj pri zbere úrody, určite svoje využitie nájdu aj lesníci pri presunoch medzi lesnými hospodárstvami a práce v nich, dokonca si vieme predstaviť ako tak bezproblémovo sezónne presúvajú včelári svoje včelstvá. Veľkou výhodou je aj spresnenie evidencie týchto podomácky vyrobených vozidiel.

Takže ak chcete svoje domáce kutilstvo hrdo prezentovať na cestách, nezabudnite uzatvoriť online povinné zmluvné poistenie. Chránite tak seba pred krytím následkov prípadnej nehody z vlastného vrecka !


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392