Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Stret so zverou môže vážne poškodiť auto

PZP a stret so zverou

Ako iste mnohí viete, povinné zmluvné poistenie alebo PZP, je zákonom stanovená povinnosť každého majiteľa vozidla. Napriek tomu, že zaňho musíte zaplatiť a že nekryje havarijné riziká, akým môže byť aj stret so zverou, predstavuje to pre vás len výhody. Je to hlavne preto, že na poisťovňu vďaka tomu prechádza povinnosť vyplatenia vzniknutej škody spôsobenej prevádzkou vášho motorového vozidla. Samozrejme za predpokladu, že vaše vozidlo je týmto spôsobom zabezpečené.

Na cestných komunikáciách sa však môže stať kopu iných udalostí, ktoré neskončia „len“ poškodením iného vozidla. Niektoré môžu dokonca výrazne poškodiť vašu karosériu. Práve vážnejšie udalosti, ako stret so zverou, výtlk, živelná pohroma, čelné sklo atď., väčšinou základné PZP online nekryje. A preto je potrebné si ich zabezpečiť cez kalkulačku havarijného poistenia, čo býva podstatne drahšie. Rozdiel môže predstavovať až stovky eur. V tomto článku vám predstavíme vaše možnosti.

Nepríjemnosti číhajú z každej strany

To, že o sebe tvrdíte, že jazdíte bezpečne, je jedna vec. Tvrdia to o vás aj vaši spolujazdci? Predpokladom na dlhodobý bezškodový priebeh je vodičova predvídavosť a prispôsobenosť jazdy vozovke. Pokiaľ je noc, tieto dva faktory by sa mali znásobiť. Avšak jednej udalosti sa dá predísť len málokedy, pokiaľ nechcete skončiť mimo cesty na streche auta. Tou udalosťou je práve stret vozidla so zverou, ktoré základné PZP nanešťastie nekryje.

Takéto výskoky „z ničoho“ sa nedejú len v hornatých oblastiach, ale čím ďalej, tým viac aj na rovinách. Zvieratá sa približujú k zaľudneným oblastiam, možno aj z dôvodu hľadania potravy. Preto je stret so zverou čoraz častejší, čo si vodiči neuvedomujú a spoliehajú sa na ich PZP. Zver totiž niečo ako auto nepozná, a tak ho nevníma ako hrozbu. Ani netuší, že vôbec môže nejaké škody spôsobiť. Dokonca ani vôbec nemusíte ísť nad povolenú rýchlosť, aby mala takáto udalosť fatálne následky.

Prieskum jednotlivých poisťovní ponúkajúcich PZP dokázal, že najkritickejšie obdobie pre stret so zverou, je práve jeseň. Ako vždy, dôležitým je však nespanikáriť a vedieť, ako sa zachovať. Keďže ide nehodu vzniknutú na cestnej komunikácii, hoc sa nevzťahuje na PZP a nešlo o stret s iným vozidlom, ale so zverou, udalosť je nutné nahlásiť na políciu. Prípadne záchrannú službu, ak niektorý člen posádky vozidla utrpel vážnejšie poranenia.

V rámci havarijného poistenia, príp. pripoistenia

Ako sme už vyššie uviedli, v rámci základného PZP sa väčšinou nenachádza krytie havarijných udalostí, akou je aj stret so zverou. Čo však môžete urobiť, je pripoistiť si každú a jednu udalosť zvlášť, ktorej sa obávate a ktorej riziko prihodenia vám hrozí. Treba však počítať s tým, že čím viac poistných udalostí si k vášmu základnému balíčku „prihodíte“, tým viac aj zaplatíte. Ale aj táto suma sa dá o nejaké to percento znížiť. Hlavne, ak sa pripoistíte so spoluúčasťou. To znamená, že na zaplatení spôsobených škôd by sa nepodieľala len poisťovňa, ale aj vy, ako majiteľ vozidla a možno aj vinník nehody. Spoluúčasť sa uvádza v percentách, väčšinou v rozmedzí od 5 – 20% z hodnoty škody. Teda, ak nastane napr. aj stret so zverou, poisťovňa, kde máte uzatvorené PZP, zaplatí spôsobené škody „len“ z väčšej časti.

Uveďme si aj nejaké príklady. Napríklad v poisťovni Union si môžete k PZP pripoistiť stret so zverou v poistnej výške 2 500, 5 000 alebo 7 500 eur, s 10%-nou účasťou. Pripoistiť sa môžete aj v spoločnosti Axa, Allianz, Wüstenrot, Komunálna poisťovňa atď., a to s rôznymi spoluúčasťami a s rôznymi poistnými výškami.

V rámci základného zabezpečenia vozidla

Príjemnou správou je, že poisťovne sa snažia svoje produkty prispôsobiť dopytu. Vďaka tomu si už váš základný balíček nemusíte rozširovať o riziká z predraženého havarijného produktu. Niektoré, ako napr. Kooperativa či Generali poskytujú v rámci ich základného PZP aj niektoré havarijné riziko, napr. stret so zverou. Samozrejme, nič nedoplácate, výber jedného rizika je už v cene základného produktu. Je predsa oveľa výhodnejšie zaplatiť približne 60 eur za produkt, ktorý vám kryje viac, ako takúto sumu zaplatiť len za pripoistenie. Samozrejme výška poistného sa odvíja od vozidla, ale aj od toho, aké krytie a spoluúčasť si zvolíte.

Pokiaľ ste si havarijné riziko, akým je aj stret so zverou, neuzatvorili v rámci ponúk PZP prípadne mimo nich, máte aj inú možnosť. Na vašu poisťovaciu spoločnosť sa môžete obrátiť aj bez tohto, aby ste toto havarijné riziko mali riadne zmluvne stanovené. Poistná udalosť však musí spĺňať jednu podmienku, a síce, vodič preukáže zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil majiteľovi hospodárskeho zvieraťa. Ak teda zrazíte hospodárske zviera, tak vzniknutú škodu hospodárovi za vás v rámci PZP preplatí poisťovňa.

Nápomocné asistenčné služby

Asistenčné služby nemusia byť vždy bezplatne obsiahnuté v základnom balíčku poistenia auta. V niektorých konkrétnych prípadoch je potrebné si za nich doplatiť. Avšak táto služba môže byť skutočne nápomocná. Operátori vám pomôžu nielen vtedy, ak sa stane udalosť týkajúca sa základného PZP, ale aj pri iných havarijných udalostiach, akou môže byť aj stret so zverou. Tak budete presne vedieť, čo robiť, nemusíte spanikáriť a nedajbože, z miesta nehody utiecť.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392