Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Stopár s ruksakom stojaci na ceste pri stromoch

Pzp a stopár v aute

Predstavme si situáciu, že stopár ako spolujazdec v aute, sa v prípade dopravnej nehody zraní. Určite má nárok na poistné plnenie z  povinného zmluvného poistenia vodiča! Vzťahuje sa to samozrejme ako na škody na zdraví , tak i na poškodenie vecí, ktoré má stopár na sebe i s jeho batožinou. Ak je stopár ešte aj k tomu poistený formou cestovného poistenia s pripoistením batožiny, tak pri ceste do zahraničia má nárok na poistné plnenie i v prípade krádeže batožiny, ak bude odcudzená z auta.

Autostop bol donedávna, ale v podstate je i dnes, lacný a dobrodružný spôsob dopravy, ktorým sa môžete dostať kdekoľvek na svete. Je doménou hlavne mladých ľudí, ktorí nemajú problém zo dňa na deň ,či dokonca z hodiny na hodinu sa zbaliť a vyraziť na cesty. Málokto však z nich vie, že ich ako samých – ich majetok a zdravie, chráni poistenie stopnutého vodiča.

Vo všeobecnosti totiž zákon nerozlišuje špeciálne spolujazdca. Nevymedzuje a nedefinuje čo je „riadny“ pasažier a čo už znamená stopár – spolujazdec.

Vodič motorového vozidla (nielen osobného, poznáme i ďalší obľúbený prostriedok mladých cestovateľov – kamión) je zodpovedný za VŠETKY osoby s ním cestujúce vo vozidle rovnako, a to bez ohľadu na to, či nastúpili do vozidla spolu, alebo pristúpili len na základe dobrovoľného súhlasu vodiča vziať neznámu osobu do motorového vozidla – nášho stopára.

Na takéhoto pasažiera, ostatne tak ako na všetkých v aute sa plne vzťahujú všetky nároky na poistné plnenie a podmienky z toho vyplývajúce podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení, teda i na veci, ktoré majú tieto osoby pri sebe, svoju batožinu a takisto i prípadnú škodu na ich zdraví.

Stopár môže mať uzavreté i cestovné poistenie

V tom prípade mu poisťovňa vie vyplatiť poistku i v prípade, že mu bude odcuzená batožina v zahraničí. Platí pre auto, ktoré ho vezie, nezávisle od toho či mu vozidlo patrí alebo nie. Dôležité však je, aby auto bolo správne zabezpečené, to jest správne uzamknuté, aby nedošlo ku krádeži vinou nedbalosti osádky auta.

Stopárom toto poistenie samozrejme zabezpečí i prípadné liečebné náklady na zdravotné ošetrenie či hospitalizáciu, presne tak ako i ostatným dovolenkujúcim. Nie je žiadna podmienka, ktorá výslovne určuje, že človek na miesto svojej dovolenky nemôže cestovať autostopom. Dobrým znakom takejto poistky je neobmedzené plnenie liečebných nákladov.

Pozor! Každý kto sa rozhodne cestovať autostopom, by si mal uvedomiť, že nevieme k akému vodičovi sadáme do cudzieho vozidla. Nevieme aký je skúsený, či nie je pod vplvom alkoholu alebo iných omamných látok. Tiež nevieme posúdiť technickú spôsobilosť vozidla, či je vôbec vhodne prispôsobené podmienkam cestnej premávky.

PZP – spolujazdec, na čo má právo?

Zhruba všetci, ktorí majú uzavreté PZP majú akú-takú predstavu ako prebieha vyplatenie poistného. Hlavne pri vzťahu vodič – vinník a vodič – poškodený. Čo však platí a aké podmienky či pravidlá platia pre spolujazdca? Čo musí robiť a na čo má právo?

Posádka auta je krytá v rámci PZP

Vzťahuje sa to na:

  • škody na zdraví a odškodné v prípade smrti
  • škody vzniknuté poškodením, odcudzením alebo i stratou veci
  • ušlý zisk a náklady vynaložené na právne zastúpenie v prípade uplatňovania si opodstatnených nárokov
  • hradí sa ním len škoda spôsobená platiteľom poistného, nie jeho samotného

Rozsah krytia

Povinné zmluvné poistenie z pohľadu škody rozlišuje jednotlivých členov posádky motorového vozidla. Ak totiž nie je dohodnuté inak, poisťovňa v tomto plnení nevypláca za poisteného škodu, ktorú utrpel on sám, ani manželovi alebo manželke, respektíve osobám, ktoré s ním v čase vzniku poistnej udalosti žili – pozor, okrem škody na zdraví.

A teda osobe žijúcej v spoločnej domácnosti s vodičom auta nie je pri poistnej udalosti hradená škoda spôsobená poškodením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym zastupovaním spojené s uplatňovaním nárokov a ušlý zisk.

V prípade, že vodič vezie napríklad kolegu, respektíve stopára je poistné krytie v plnom rozsahu v rámci povinného zmluvného poistenia.

Konkrétny príklad:

Vodič nezvládol riadenie a po prejazde zákrutou jeho auto vyšlo mimo vozovky, kde narazilo do zvodidiel a neskôr do stromu, pričom tak došlo k zraneniu dvoch spolujazdcov. Jeden z nich podľahol svojim zraneniam hneď na mieste, druhý utrpel zranenia s dobou liečenia a rehabilitácie stanovených na 15 týždňov. Zranenému poškodenému spolujazdcovi bola priznaná vina za nepripútanie sa bezpečnostným pásom, a ktorá bola odrátaná z celkového poistného plnenia. I tak je poškodenému vyplatená náhrada za škodu na zdraví vo výške 16 tisíc eur.

Čo z toho vyplýva. Pokiaľ by bol spolujazdec pripútaný, mohlo by dôjsť k zraneniam menšieho rozsahu. Ale i tak bola škoda na zdraví preplatená poisťovňou (i keď v menšej miere), a to na základe platne uzavretého povinného poistenia vodiča.

Z hľadiska zdravia PZP nerozlišuje, koho má vodič v aute pri poistnej udalosti. Škody na zdraví majú kryté všetci – vrátane rodinných príslušníkov.

Osoby, ktoré takto nemajú s poistníkom vzťah majú nárok aj na krytie škody na majetku!

Konkrétny príklad:

Pri havárii sa poškodila drahá kabelka a keďže jej majiteľkou je manželka vodiča, ergo osoba s ním žijúca v spoločnej domácnosti, poisťovňa škodu nepreplatí. Ak však vodič vezie kolegyňu a jej kabelka sa následkom havárie poškodí alebo zničí, má nárok na poistné plnenie vyplývajúce z tejto škody na majetku.

Spoluvina

Ďalšia otázka, ktorá môže trápiť spolucestujúceho, je otázka viny a to napríklad vtedy, ak spolujazdec vedel, že si sadá do auta k vodičovi, ktorý požil alkohol či iné omamné látky. Má v tomto prípade aj on nejakú mieru zodpovednosti?

Občiansky zákonník hovorí, že áno, pretože ak škoda bola spôsobená aj druhou osobou, tá ju znáša pomerným dielom. Ak ju spôsobil dotyčný sám, nesie vinu úplne i so všetkými jej dôsledkami.

Ako je to s PZP?

Spolujazdec nie je vinníkom, vinníkom je vždy vodič. Výnimkou by bolo, ak by bol aj spolujazdec opitý a  práve on bol tým dôvodom udalosti, respektíve, že dopravná nehoda vznikla jeho zavinením. Vo všeobecnosti však platí, že každý stopár či iný spolujazdec by nemal nasadnúť k vodičovi, o ktorom vie, že pil. Pokiaľ spolujazdec utrpel škodu na zdraví a vedel o tom že vodič pil, môže poisťovňa pristúpiť ku krátenému poistnému plneniu. Radšej si zavolajte taxík, nebudete predsa doslova riskovať svoj život.

Čo dodať na záver? Milí stopári!

Pri stopovaní buďte naozaj obozretní. Cestovanie stopom má popri všetkých výhodách aj mnohé nevýhody a riziká. Obzvlášť si dávajte pozor, ku komu si do vozidla sadáte. Odhliadnuc od možných násilných trestných činov, ktoré vám môžu hroziť od neznámej osoby, riskujete aj vtedy, ak sadáte k vodičovi s malými skúsenosťami. Tiež ani nemusíte tušiť či pred jazdou náhodou nepil. Netušíte, či stopnuté auto je dokonale technicky v poriadku.

Vaše nároky na škodu sú síce opodstatnené, ale nič nedokáže nahradiť vaše zdravie, máte ho len jedno. A jeden život. Chráňte si ho. Preto buďte opatrní!


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392