Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Poistite svoje nákladné auto najlacnejšie

PZP nákladný automobil

Máte malú dodávku alebo pick-up a považujete ho za nákladný automobil? Omyl. Za nákladné auto považujeme hlavne viacstopový úžitkový automobil prioritne určený na prepravovanie nákladu.

Že to presne sedí aj na vaše autíčko? Nuž, pokiaľ tým nákladom nemyslíte aspoň niekoľko ton, ako pri menších nákladiakoch, či dokonca až  niekoľko desiatok ton, ako je to pri súpravách s niekoľkými prívesmi – kamiónoch, tak nie, vaše auto nákladným určite nie je.

Je vcelku samozrejmé, že takýto nákladný automobil strávi na cestách väčšinu svojho života a preto PZP poistenie nie je preň iba povinnosť, ale dokonca až nutnosť. Je to veľmi jednoduché, pomocou online kalkulačky dokážete nájsť a následne uzavrieť to najvýhodnejšie poistenie, ktoré je dostupné na našom trhu. Zárukou kvality a serióznosti sú značky ako Allianz, Genertel, Generali, Kooperativa, Union, Uniqa, Onlia a ďalšie.

Aby sme mali predstavu, čo všetko zahŕňa pojem nákladný automobil, poďme si vymenovať pár základných typov

Nákladiaky sa väčšinou rozdeľujú podľa typov nadstavieb na:

 • valníky – nadstavba je vo forme rovnej plošiny s postrannými bočnicami, ktoré zabraňujú nákladu aby sa pohyboval počas jazdy, dajú sa odklopiť a tak sprístupniť náklad pre ľudí či inú techniku
 • sklápače – nadstavba pri týchto nákladiakoch je schopná takzvane vyklápať vozený materiál, a to pomocou odklopných bočníc hneď za seba alebo nabok, najčastejšie sa tak preváža sypký materiál ako piesok, štrk či zemina
 • ťahače – sú autá, ktoré ťahajú náves alebo príves, ťahač návesov nemá vlastnú úložnú plochu, ťahá iba sedlový náves, zaň je možné zapojiť príves a hmotnosť takejto súpravy môže dosahovať až desiatky ton, ťahač prívesov sa od návesového líši hlavne absenciou točne /z konštrukčného hľadiska/, medzi najznámejšie patrí Tatra 813 či 815
 • autá so skriňovou nadstavbou – nadstavba je uzamykateľný priestor, oddelený od vodičovej kabíny, slúži na prepravu tovaru alebo aj osôb, strojov, atď…
 • špeciálne motorové vozidlá – ako autožeriavy, autobagre, cisternové vozy, betonážne vozy, vysokozdvižné plošiny, požiarnické autá, vozidlá na prepravu zvierat a podobne

Nákladný automobil nemusíme využívať len v rámci cestnej prepravy, svoje využitie tento dobrý pomocník človeka našiel aj v poľnohospodárstve, lesníctve, armáde, baníctve či stavebníctve.

Nákladné vozidlá v prevažnej miere spadajú do takzvanej kategórie N – motorové vozidlá s minimálne 4 kolesami, konštruované hlavne na prepravu tovaru:

 • N1 – vozidlá na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony
 • N2 – vozidlá, ktoré majú viac ako 3,5 tony ale menej ako 12 ton
 • N3 – nad 12 ton

V prípade, že ide o ťahač, za takúto hmotnosť sa považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave plus hmotnosť návesu alebo prívesu, prípadne oboch naraz.

Prečo PZP nákladného auta?

 • pretože chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody sedí za volantom, a ktorý tak zodpovedá za škodu spôsobenú svojim vozidlom
 • pretože poisťovňa tak uhradí poškodenému namiesto vodiča nároky vyplývajúce z poškodenia zdravia vzniknuté pri nehode a náklady v prípade možného úmrtia
 • zahŕňa aj škody, ktoré vznikli poškodením, úplným zničením, krádežou vecí, náklady spojené s právnym zastúpením, i prípadný ušlý zisk

Viete, že poistné /PZP, KASKO, GAP…/ si môžete zarátať do daňových výdavkov?

Ak je auto zaradené do obchodného majetku /máte ho vo vlastníctve, využívate ho na dosiahnutie, či zabezpečenie daňových príjmov, vediete o ňom daňovú evidenciu/, môžete si naň uplatniť maximum daňových výdovkov, medzi ktoré patrí aj povinné zmluvné poistenie

Dokonca pre firmy, ktoré sú majiteľmi 5 a viac vozidiel, ponúkajú poisťovne takzvané hromadné poistné zmluvy – flotilové poistenie.

 • na jednej zmluve môže byť uzatvorené PZP aj Havarijné poistenie pre všetky firemné automobily /samozrejme aj nákladné/ a to určite s výhodnejšími podmienkami.

Výhody takéhoto flotilového poistenia:

 • poistiť je možné každé vozidlo bez ohľadu na druh, a teda aj osobné, nákladné, ťahač, náves, traktor, autobus, malý vozík, obytné vozidlo
 • hromadná poistná zmluva pre všetky vaše autá
 • tiež iba jedna úhrada za všetky
 • posúdenie ponuky poistenia je individuálne
 • novo poisťované vozidlá sú do zmluvy zaradzované veľmi jednoducho
 • poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú /poistné obdobie je jeden technický rok*/
 • platba je variabilná – ročne, polročne alebo štvrťročne
 • z jednej zmluvy vyplýva okamžitý prehľad o celom poistenom vozovom parku

*technický rok je obdobie 12-tich za sebou idúcich mesiacov, a teda ak ste si vozidlo poistili napríklad k 6.6. 2016, koniec tohto obdobia pripadá na dátum 5.6. 2016

Aké sú základné podmienky potrebné pre uzavretie flotilového poistenia:

 • počet vozidiel: minimálne päť /PZP, havarijné poistenie/, bez ohľadu na druh vozidla
 • uzavrieť zmluvu môže: právnická osoba /akciová spoločnosť, sro-čka, komanditná spoločnosť, VOS, družstvá, samospráva…/, fyzická osoba SZČO, fyzická osoba občan
 • PZP – motorové vozidlá majú spoločného vlastníka a zároveň aj držiteľa, ten musí byť uvedený v osvedčení o evidencii s výnimkou vozidiel, ktoré sú vlastníctvom inej spoločnosti /lízingovka/

Ak teda podnikáte a k tomu potrebujete aj nákladný automobil a možno nielen jeden, je poistenie týchto áut skutočne nevyhnutné. A to nehovoríme len o povinnom zmluvnom poistení, či havarijnom. Ak chcete pokryť stratu hodnoty vozidla, je určitým riešením poistenie GAP, ktoré tak kryje stratu hodnoty vozidla v priebehu jeho používania. Veď to poznáte sami, už v okamihu kúpy nového auta začína jeho cena prudko klesať. A tak po roku je cena aj o tridsať percent nižšia, a do troch rokov má vaše auto cenu polovice pôvodnej obstarávacej ceny. Poistenie GAP kryje tento rozdiel medzi obstarávacou cenou a aktuálnou trhovou hodnotou automobilu v prípade totálky, živelnej pohromy alebo odcudzenia. Následne kúpu nového auta rovnakého alebo podobného typu nemusí znášať vaša firemná peňaženka.

Nezabudnite že:

Pri podnikaní a hlavne v odvetví cestnej nákladnej dopravy musia vodiči okrem vedenia vozidla spĺňať aj ďalšie podmienky aby mohli vyraziť na cesty. Vodič je zodpovedný za vozidlo a tovar v ňom, tiež za doklady, ktoré musia byť vo vozidle počas cesty, pretože práve oni sú tí prví, ktorí tieto doklady predkladajú prípadnej kontrole. Sú to:

 • doklady vodičov
 • doklady k vozidlu*
 • doklady k podnikateľskej činnosti
 • doklady ku konkrétnej preprave či zásielke

*nezabúdajte, že k dokladom vozidla patrí aj zelená karta – je to medzinárodný doklad o uzavretí PZP, a zelená karta– doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia platný na území Slovenskej republiky, vodič je povinný sa preukázať zelenou kartou pri kontrole policajnej hliadky na Slovensku (ale aj v zahraničí) alebo pri dopravnej nehode ich predložiť ďalším účastníkom

Takže na záver tohto článku už viete, že ako nový majiteľ vozidla, musíte preň povinne uzavrieť zmluvné poistenie, že cena takéhoto poistného sa stanovuje podľa rôznych kritérií, či už týkajúcich sa samotného vozidla alebo vodiča. Máte na výber, buď obeháte pobočky všetkých poisťovní ponúkajúcich PZP alebo to vybavíte z pohodlia domova, bez stresov a v pohode, online, pomocou jednoduchej PZP kalkulačky, porovnávača cien poistného. Výhodné poistenie je to, ktoré si vyberiete práve Vy. Veľa šťastia na cestách.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392