Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese – vysvetlené „po lopate“

Chystáte sa na zmenu držiteľa vozidla v okrese? Ide teda o prepis vozidla v okrese, pri ktorom musíte dodržať isté zákonné postupy. V článku sa dozviete všetko nutné a to vysvetlené úplne po lopate. Dôraz kladieme na čo najefektívnejšie vybavenie celého procesu, aby ste všetko zvládli za čo najkratší možný čas.

Článok je aktualizovaný a berie do úvahy zmeny, ktoré nastali 1.12.2019.

Prepis auta sa skladá z 2 častí

Je nutné vedieť, že samotný prepis auta, resp. zmena držiteľa vozidla v okrese sa skladá z 2 častí:

 1. odhlásenie vozidla na nového majiteľa
 2. prihlásenie vozidla novým majiteľom

Prečo je to nutné vedieť? Pretože odhlásenie robí pôvodný majiteľ a prihlásenie (zaevidovanie) robí nový majiteľ vozidla. Z toho vyplývajú 3 rôzne varianty ako môžete spraviť celý prepis:

 • na dopravný inšpektorát sa dostaví pôvodný majiteľ spolu s novým majiteľom
 • na dopravný inšpektorát sa dostaví len nový majiteľ, pričom má splnomocnenie alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva s overeným podpisom pôvodného majiteľa (s výnimkou priamej rodiny)
 • pôvodný majiteľ odhlási vozidlo na nového majiteľa a ten do 30 dní prihlási vozidlo na seba

Ktorý variant je najjednoduchší? Teoreticky prvý, keď sa pôvodný a nový majiteľ spolu dostavia na príslušný dopravný inšpektorát. Avšak takto si musia nájsť čas počas bežnej pracovnej doby obidve osoby súčasne. Prakticky je teda lepšie, ak celý úkon spraví nový majiteľ, pričom pôvodný len zabezpečí úradne overený podpis na príslušnom doklade.

Ako spraviť samotný prepis čo najjednoduchšie a najrýchlejšie

Nasledujúci krok je nutný v prípade, že odhlásenie a prihlásenie spraví nový majiteľ sám. V prípade, že sa dostavíte na prepis obaja, tak nasledujúci krok preskočte.

1. Vybavenie dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva alebo splnomocnenie

Kúpili ste auto? Tak potom ste určite spísali kúpno-predajnú zmluvu. Bolo vám auto darované? Potom by ste mali mať darovaciu zmluvu. Nemáte ani jedno z menovaných? Tak potom musíte spísať splnomocnenie k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii. Stačí akýkoľvek z menovaných dokumentov, avšak podmienkou je to, aby bol podpis pôvodného majiteľa úradne overený. Najlacnejšie riešenie je overiť ho na matričnom úrade/mestskom úrade.

2. Rezervovanie si termínu na dopravnom inšpektoráte cez internet

Tento krok Vám dokáže výrazne ušetriť čas. Nemusíte mať obavy z toho, že by bol samotný proces zložitý. Nebude nutný žiaden digitálne overený podpis, ani nič podobné. Stačí navštíviť túto stránku pre rezerváciu termínu. Musíte to však spraviť najneskôr jeden deň vopred.

3. Uzatvorenie a uhradenie PZP

K samotnému prepisu budete musieť uzatvoriť nové poistenie. To najlacnejšie PZP uzatvoríte online. Skúste naše PZP porovnanie. Dostanete dočasnú bielu kartu e-mailom, ktorú si vytlačte a vezmite so sebou na prepis.

4. Prepis na dopravnom inšpektoráte

Následne vykonáte samotný prepis na dopravnom inšpektoráte, kde ste si už vopred rezervovali termín cez internet. K svojmu termínu ste dostali PIN kód, ktorý zadáte do kiosku a dostanete lístok. Ak ste si nerezervovali termín, tak si musíte cez kiosk vytlačiť lístok a čakať až sa dostanete na rad.

Od 1.8.2019 musíte predložiť len príslušné doklady, občiansky preukaz a prípadne aj splnomocnenie. Všetko ostatné vybavia za vás na dopravnom inšpektoráte, nemusíte teda vypisovať žiadosť o prevod držby ako to bolo kedysi.

Pri samotnom okienku predložíte:

 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)*,
 • ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Citované zo stránky Ministerstva vnútra SR

Správny poplatok zaplatíte po predložení všetkých dokladov, pričom ho hneď zaplatíte cez kiosk určený na kúpu e-kolkov. Dostanete k tomu lístok s čiarovým kódom, ktorý stačí priložiť k snímaču a následne len zaplatiť. Platiť je možné kartou, aj hotovosťou. S dokladom o zaplatení sa vrátite k okienku, kde ho predložíte. Následne dostanete nové osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický).

5. Výpoveď pôvodnej PZP a nahlásenie čísla technického preukazu do novej PZP

Pôvodnému majiteľovi preskenujte nový „veľký technický preukaz“. Ten priloží k výpovedi jeho pôvodnej PZP, ako doklad o prepise vozidla. Nový majiteľ taktiež odošle číslo nového technického preukazu svojmu sprostredkovateľovi poistenia. Preto najprv dostanete od poisťovne poštou doklady bez uvedeného čísla technického preukazu a následne dostanete tieto dokumenty ešte raz, tentoraz s príslušným číslom.

6. Jazdite s „veľkým technickým“ vo vozidle pokiaľ nedostanete „malý technický“

V nasledujúcich dňoch by ste mali obdržať nové osvedčenie o evidencii I (malý technický). Kým ho však nemáte, tak v aute, resp. vozidle majte osvedčenie o evidencii II. Ak už však obdržíte nový „malý technický“, tak „veľký technický“ nechajte doma – ináč za to hrozí pokuta.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na číslach:
+421 33 240 00 02
0911 696 920
0918 462 422
0948 197 625

E-Mail
[email protected]

Skype ID
netfinancie.sk

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482
IČ DPH: SK 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392