Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Kožené sedačky v aute

Poistenie sedadiel

Ak by sme si urobili prieskum toho, koľkí by správne odpovedali na otázku, čo všetko sa dá vo vozidle poistiť, asi by sme boli prekvapení. Určite viete, že vaše vozidlo si môžete zabezpečiť z viacerých hľadísk. Či už havarijné poistenie auta alebo všeobecne, a to zákonnou poistkou na auto. Poistne nabitejšie udalosti pokrýva práve prvý produkt, ktorý je pochopiteľne aj o nejaké to euro drahší. Neobsahuje však všetky hrozby spojené s poškodením vozidla, ale len tie, ktoré si navolíte. Samozrejme, pokiaľ si nezvolíte komplexnú možnosť, teda takú, ktorá pokrýva všetky poistné riziká. Tento výber ale môže vašu investíciu zniekoľkonásobiť a preto je možno lepšie vedieť, či skutočne potrebujete všetko, čo vám daná ponuka ponúka. Či už ste začiatočník alebo skúsený vodič, priznajte sa. Vedeli ste, že na trhu je vám ponúkané aj úrazové poistenie sedadiel?


Čo v sebe zahŕňa?


Uveďme veci na pravú mieru. Možno si mnohí povedia, na čo mi je v aute poistenie sedadiel? Potrhaný poťah je to posledné, čo by mi v prípade vzniku škodovej udalosti vadilo. Je to určite správny pohľad na vec, ale pomenovanie tohto dodatočného poistného produktu je obrazné. Toto poistenie sa totiž netýka sedadiel vo vozidle, ale hlavne tých, ktorí na nich sedia. Nezáleží, či ide o príbuzných majiteľa vozidla alebo nie. Poistení sú všetci, pokiaľ by sa v danom vozidle stala akási nepríjemná poistná udalosť. Dodávame, že pre všetkých to platí len vtedy, pokiaľ si nezvolíte zúžené poistné krytie, napr. len na vodiča.


Má nejaké obmedzenia?


V tomto prípade sa nedá hovoriť o obmedzeniach. Poistenie sedadiel sa pochopiteľne aplikuje na všetky udalosti, ktoré nejakým spôsobom poškodili posádku. Musí však platiť, že nešlo o úmyselné poškodenie na zdraví alebo že škody vznikli pred uzatvorením tohto produktu. Takisto vám možno záleží na výške poistného krytia. Vo všeobecnosti si môžete vybrať z troch variantov, pričom pochopiteľne, každé sa bude líšiť nielen výškou poistného, ale aj poistnou sumou.

Aby sme to zhrnuli, jediné obmedzenie, ktoré so sebou poistenie sedadiel prináša, je to, kedy a akým spôsobom bola škodová udalosť spôsobená. Preto sa radšej sústreďme na výhody. Ako sme si už vyššie spomenuli, nechráni len majiteľa resp. vodiča vozidla, ale aj celú jeho posádku. Pritom nemusia byť v žiadnom pokrvnom zväzku. Škodová udalosť, ktorá sa stala, má poistnú platnosť hoci nemusela nastať počas prevádzky vozidla. Mohlo k nej dôjsť pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla. Takisto sú osoby poistne chránené aj vtedy, ak sa snažia opraviť poruchu, ktorá vznikla počas prevádzky daného vozidla.

Poistenie sedadiel dokonca nemá ani žiadnu vymedzenú územnú platnosť. Je platné všade, to znamená aj na Slovensku, aj vo Francúzsku, aj v Rakúsku, skrátka na celom svete. Samozrejme, len dovtedy, pokým vám táto poistná zmluva riadne neskončí.

Poistenie sedadiel je v skutku užitočný produkt, pretože sa nevzťahuje len na tie najhoršie cestné tragédie, ktoré mnohokrát končia stratami na životoch. Nárok na odškodnenie máte aj v prípade vzniku zlomenín, popálenín, čiastočnej alebo úplnej invalidity, či pri hospitalizácii v nemocnici.


Poistný „bonus“


Neraz sa stáva, že pasažieri skončia veľmi zle napriek tomu, že rešpektovali bezpečnostné pokyny a boli napr. riadne pripútaní. Ak má vozidlo poistenie sedadiel a niektorý z pasažierov utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, poistný „bonus“ činí 1 500 eur. To isté platí aj vtedy, ak pasažier síce vyviazol živý, ale udalosť mu spôsobila čiastočnú invaliditu. Pri takejto strate však asi žiaden bonus nenahradí psychické zdravie vodiča či poškodeného.


Od čoho sa odvíja cena?


Možno vás poistenie sedadiel zaujalo, avšak to, čo je pre vás podstatnejšie, je práve jeho cena. Tá sa stanovuje na základe toho, aké vozidlo máte v záujme zabezpečiť. Či klasické 5-miestne alebo viac miestne. Takisto rozhoduje to, o aký variant produktu máte záujem. Ak o ten s najvyšším poistným krytím, počítajte aj s vyššou cenou poistného. Vo všeobecnosti ale môžeme uviesť, že to najlacnejšie poistenie sedadiel môžete získať už od 23 eur. Ročné poistné tohto typu môže siahať až do nejakých 200 eur. Pričom uvedené ceny sa týkajú osobných vozidiel s maximálne 9-timi miestami na sedenie, teda nie autobusov. Tam môže byť cena o čosi vyššia.


Dá sa uzatvoriť aj samostatne?


Poväčšine platí, že úrazové poistenie sedadiel je voliteľnou súčasťou havarijného produktu, ako je to napr. u Allianz, v Axe atď. Preto sa zvykne nazývať aj pripoistením. Ak by vám to nevyhovovalo, uzatvoriť si ho môžete už aj mimo neho, to znamená samostatne, bez toho, aby ste platili celú havarijnú poistku. Takúto možnosť vám ponúka napr. Onlia. Pokiaľ vám končí aj platnosť zelenej karty, vedzte, že máte aj inú možnosť. Kooperativa, Generali či Komunálna poisťovňa vám zas umožňujú si bezpečnosť sedadiel a posádky bezplatne zakomponovať už v zmluve povinného zmluvného poistenia vozidla. To by znamenalo, že už nič navyše vybavovať nemusíte.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392