Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Poistiť si čelné sklo?

Poistenie čelného skla

Na prvý pohľad sa to môže javiť ako nevinný produkt, o ktorom sa niektorí mylne domnievajú, že je súčasťou základného zabezpečenia každého vozidla, akým je PZP. Nie je to však celkom tak. Poistenie čelného skla by bolo súčasťou základného produktu vtedy, ak by sa vám podarilo zastaviť vozidlo, ktoré vám túto škodu spôsobilo. Vtedy treba udalosť riadne spísať s jeho majiteľom resp. so šoférom daného vozidla a nahlásiť ju poisťovni. Platí to aj v opačnom prípade, kedy by ste boli vinníkom vy.

Málokto si však všimne, že vozidlu za ním spôsobí nejakú škodu a to aj napriek blikaniu či trúbeniu. Z toho vyplýva, že ak nemáte vinníka, škodu vám v rámci vášho základného zabezpečenia vozidla žiadna poisťovňa nepreplatí. Na druhej strane, aj keby ste vinníka dotiahli „za uši“, stále nemáte vyhraté, pretože poisťovňa bude celý priebeh situácie preverovať, a to aj napriek osobnému priznaniu a podpisu vinníka. Zdá sa vám to absurdné? Takto to v tejto oblasti ozaj funguje, a preto sa odporúča, aby ste sa voči tomuto riziku poistili aj iným spôsobom, ako sa len spoliehať na to, že poistka vinníka vás odškodní.

Mnohokrát sa stáva, že škodu nespôsobia len vodiči pred vami, ale aj iné faktory ako počasie, zvery alebo aj vy sami. Ak ste to doteraz nevedeli, že čelné sklo / všetky sklá na vozidle fungujú ako pripoistenie a môžu byť aj súčasťou havarijnej zložky, tak teraz už viete. No ak nemáte v úmysle takýmto spôsobom preplácať, môžete si ho uzatvoriť ako samostatný produkt, prípadne kontaktovať spoločnosť, kde je vaše vozidlo zabezpečené, či neposkytujú tento produkt k vášmu už uzavretému PZP.

Úvod bol dosť vyčerpávajúci, no napriek tomu zájdeme do detailov, kde si predstavíme konkrétne možnosti niektorých vybraných poisťovacích spoločností.

Na koho sa so žiadosťou obrátiť?

Poistenie čelného skla na auto či iné motorové vozidlo poskytuje každá väčšia či menšia poisťovňa,  napr. Allianz, Kooperativa, Generali, Hornet (ktorá sa špecializuje len na autosklá), Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Axa, Union, Uniqa, ČSOB, Wüstenrot atď. Rozdiel v ponukách jednotlivých poisťovní je jedine v tom, či tento produkt ponúkajú samostatný alebo nie. To znamená, že ho môžete získať na samostatnej zmluve, pričom základné zabezpečenie vozidla v danej spoločnosti mať nemusíte. Ďalšou možnosťou je pripoistiť si toto riziko v rámci už vašej existujúcej zmluvy, v tom prípade kontaktujete tú istú poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené základné PZP vozidla. Treťou možnosťou je zaobstarať si pripoistenie čelného skla v rámci havarijného poistenia, čo môže byť finančne náročnejšie.

Podľa toho, akú kombináciu produktu hľadáte, vám predstavíme niekoľko ich poskytovateľov s výškou spoluúčasti a nižšie aj ich cenové ponuky.

pripoistenie čelného skla v PZP: Generali (10% spoluúčasť), Union (10% spoluúčasť, do 30 eur bez spoluúčasti), Wüstenrot, Axa (bez spoluúčasti)…

samostatné poistenie čelného skla: Hornet (bez spoluúčasti), Onlia (bez spoluúčasti)…

-pripoistenie čelného skla len v rámci havarijného poistenia: Uniqa (rôzna spoluúčasť), Allianz (rôzna spoluúčasť), Union, Kooperativa (od 0,4 – 8% spoluúčasti), Komunálna poisťovňa (rôzna spoluúčasť – max. 5%)…

Fakty na zváženie

Pri výbere nezabudnite na tieto základné faktyNevýhodou prvej kombinácie je to, že táto spôsobená poistná udalosť môže mať dopad na bonus za bezškodový priebeh, hlavne v prípade výmeny celého skla. Pri oprave tomu tak nie je. Nikde však nie je napísané, že sa poškodenie prihodí práve vám, ale pokiaľ sa chcete zníženému bonusu vyhnúť, je lepšie si zvoliť samostatné poistenie čelného skla, podľa možnosti aj v inej spoločnosti, napr. Hornet. Tretí spôsob zas môže byť finančne náročnejší, pretože havarijné poistenie obsahuje len niektoré pripoistiteľné zložky a väčšinou nie je možnosť ich výberu. To znamená, že v niektorých prípadoch nebude v základnej havarijnej zložke poistenie čelného skla vôbec zahrnuté, čiže si budete musieť doplatiť ešte niečo viac.

Odrádza vás cena?

Je pravdou, že poistenie čelného skla nie je práve najlacnejšie, no konečná výmena a kúpa nového skla vás môže vyjsť oveľa viac a nikde nemáte zaručené, že sa vám táto udalosť neprihodí aj viackrát za rok. Samozrejme celková cena sa odvíja aj od typu vozidla, kvality a výrobcu daného predmetu. Môže stať aj stovky eur a k tomu treba prirátať aj cenu za jeho výmenu. Nie je potešujúce, že za tento poistný produkt by ste zaplatili menej a v prípade vzniku škodovej udalosti vám vedia jednotlivé poisťovacie spoločnosti vynahradiť až celú sumu? Je fakt, že niekde to bez spoluúčasti nepôjde, ale tá je vyjadrená skutočne v nízkych percentách, ináč by sa vám nad uzavretím tohto produktu vôbec neoplatilo ani uvažovať.

Podľa rozsahu krytia môžete nájsť pripoistenie čelného skla buď priamo k PZP, v rámci havarijného poistenia alebo mimo neho už od 3 eur. Povedzme si niekoľko príkladov, ktoré vás možno presvedčia o tom, že sa tento produkt skutočne oplatí.

Cena a ponuka u vybraných spoločností

Napr. taká spoločnosť Hornet ponúka samostatné poistenie čelného skla už od 19 eur za rok, ak je doteraz nepoškodené, v opačnom prípade sa suma začína na 39 eurách, pričom je vybavovanie bez administratívy, bez spoluúčasti a doplácania, dokazovania viny a opravy a výmena skla na auto sú zdarma. Onlia zas uvádza, že tento produkt je u nich získateľný už od 3 eur, čo by bolo doposiaľ to najlacnejšie na trhu!

Čo sa týka pripoistenia čelného skla v PZP, tak poisťovňa Generali ho ponúka už od 18 eur ročne, pričom krytie pri takom poistnom činí 120 eur. Maximálne poistné je vyčíslené na 110 eur, pričom by poistná suma bola až 1 000 eur. Udalosť sa netýka „len“ odleteného kamienka, ale aj vandalizmu, havárie, krádeže či poškodenia skla živlom. Union začína s poplatkom od 25 eur a poistné krytie u nich predstavuje od 200 – 550 eur.

Poisťovňa Wüstenrot  má doposiaľ najprepracovanejšiu a najjasnejšie postavenú ponuku, kde podrobne opisuje, na aké udalosti sa vzťahuje (náraz do prekážky, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád predmetov, ktoré netvoria súčasť vozidla napr. stromy, skaly, výbuch, krupobitie, víchrica, stret so zverou počas prevádzky vozidla…). Poistná ochrana u nich je dostupná v sumách 200, 500 alebo 800 €.  Poistenie čelného skla platí nielen doma, ale aj v zahraničí, a síce pre celú Európu. Komunálna poisťovňa  zas nie je limitovaná poistnou sumou ani počtom udalostí.

Pomôže vám NBS?

Napriek praktikám a zjavnej neochote poisťovacích spoločností akceptovať škodovú udalosť čelného skla v rámci zmluvy o zákonnom poistení vášho vozidla, sa v tejto veci môžete obrátiť aj na Národnú banku Slovenska, ktorá sa oficiálne vyjadrila, že poisťovne by tieto udalosti mali rešpektovať a náležite aj preplácať. Nejde však o žiadne právne nariadenie, preto by sa vyriešenie tejto situácie mohlo tiahnuť aj roky a nikde nie je stanovené, že by to skončilo vo váš prospech.

Ak by sme si do modelovej situácie zvolili kamienok, vysvetlenie stanoviska NBS by bolo nasledovné: kamienok síce nie je súčasťou automobilu, no bez prevádzky motorového vozidla by kamienok ostal na mieste na ceste a ku škode by nedošlo. Z tohto Národná banka ako inštitúcia vykonávajúca dohľad nad finančným trhom konštatuje nasledovné: „Ak teda udalosť – škoda na čelnom skle – bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.“ (stanovisko NBS, 16.7.2013)

Ak by sa napriek všetkému dokladovaniu stalo, že sa vám poisťovňa rozhodla škodu nepreplatiť, so žiadosťou o preplatenie škody sa môžete obrátiť aj na samotného vinníka, prípadne rozhodnutie poisťovne napadnúť súdnou cestou.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392