Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Pokladnička na kľúčik a pred ňou eurá

GAP alebo poistenie finančnej straty

Máte už úspešne uzatvorený výpočet havarijného poistenia kalkulačkou, ale neustále máte pocit, že ešte vám niečo chýba? Získali ste aj najlacnejšie PZP porovnanie? Rozmýšľali ste už ako ochránite vaše auto pred stratou jeho hodnoty? Na to dobre poslúži GAP, alebo poistenie vašej investície do automobilu pre prípad krádeže alebo takzvanej totálky spôsobenej haváriou alebo živelnou pohromou. Havarijná poistka s podobnými udalosťami síce ráta, ale vyplatené poistné vám určite nebude postačovať na zakúpenie nového auta!

Čo to vlastne GAP je? V angličtine slovo gap znamená medzera a teda ide o akési pokrytie tejto škáry a poistenie vašich nákladov vynaložených pri kúpe nového auta, o ktoré by ste inak prišiel, prečo to tak je?

Nové vozidlo od okamihu jeho kúpy stráca na svojej hodnote. Rapídne. Deje sa to tak hlavne v prvých troch rokoch od jeho zakúpenia. Dokonca až tak, že poklesne až pod polovicu jeho obstarávacej ceny.


Poistenie GAP vám zabezpečí hodnotu vášho vozidla až do výšky jeho obstarávacej ceny.


Kryje tak rozdiel medzi trhovou a obstarávacou cenou. Najlepšie vás tak ochráni napríklad pred dlhom v lízingovke alebo banke. Ak uzavriete toto poistenie, máte istotu, že si nové auto v prípade jeho straty môžete dovoliť kúpiť ešte aj po troch či štyroch rokoch /niektoré poisťovne majú variant aj 5 rokov/.

Vozidlo môžete poistiť zhruba do 150 dní od dátumu kúpy, závisí od konkrétneho poskytovateľa. Auto je poistené už od momentu, kedy je zmluva uložená do systému, to znamená, že takmer okamžite po doručení.

K uzatvoreniu zmluvy je potrebné priložiť technický preukaz a doklad o zaplatení vozidla /faktúra/. Je možné poistné splatiť naraz na celé obdobie, je tu však aj možnosť platiť ročne /tu však rátajte s nejakou prirážkou – obvykle aj 5 %/.

Poistná zmluva sa nedá previesť na inú osobu, takže pri predaji auta úplne zaniká. Doba poistenia ja pevne stanovená /3-5 rokov/ a nedá sa predĺžiť. Je možné poistiť váš automobil s pripoistením náhrady spoluúčasti alebo aj bez tohto pripoistenia v rámci vášho havarijného poistenia /maximálne to môže byť tri či štyri tisíc eur/.


GAP sa nevzťahuje na čiastočné poškodenie, iba na totálnu škodu alebo odcudzenie.


100%-né krytie obstarávacej ceny vozidla nemusíte získať vždy, a to najmä v týchto prípadoch:

  • ak nemáte uzavreté pripoistenie spoluúčasti – inak nie je GAP-om krytá
  • ak má primárny poisťovateľ iné príručky oceňovania vozidla ako poskytovateľ GAP, môže sa cena líšiť od tej, za ktorú ste vozidlo kúpili
  • ak je vám prvé poistné plnenie z akéhokoľvek krátené, znižuje sa aj GAP

Ak sa rozhodnete zrušiť svoje havarijné poistenie, automaticky padá aj plnenie GAP, nie ste tak vôbec poistne krytý.

V prípade, že len meníte poskytovateľa, uistite sa, že vaše zmluvy o havarijnom poistení na seba nadväzujú. Poistenie je platné vo všetkých krajinách kde platí aj vaše KASKO /havarijné poistenie/. Poistiť možno aj ojazdené vozidlo, musí byť však staré maximálne 6 rokov od dátumu prvej evidencie.

Špeciálne vozidlá typu taxíkov, áut z požičovní, autoškôl a vozidlá, ktoré majú právo na prednosť v jazde – sanitky, hasičské a policajné autá toto poistenie uzavrieť nemôžu.

Pri lízingu je poistenie možné a poistné plnenie je vyplatené vám.

Ak chcete, aby ste mali poistné plnenie čím skôr vyplatené, neodkladne informujte svoju poisťovňu o poistnej udalosti /najneskôr však do 8 dní/. Poisťovňa vypláca peniaze z poistky väčšinou do 15 dňa od ukončenia vlastného šetrenia udalosti.


GAP pre nákladné autá


Pomerne čerstvou novinkou je poistenie GAP týkajúce sa nákladných motorových vozidiel. Platí hlavne pre nákladné vozidlá aj autobusy kategórie M2, M3, N2, N3. Poistenie zaistí majiteľovi stopercentnú návratnosť peňazí investovaných do takéhoto vozidla /a že to nie je lacná záležitosť, uznáme snáď všetci/.

Poistiť je možné vozidlá až do hmotnosti 32 ton! Dokonca platí i pre autá, ktoré prepravujú nebezpečný náklad! Poistné plnenie je zhruba až do výšky 40 tisíc eur. Taktiež platí, že poistenie si môžete dojednať do 150 dní od kúpy, ojazdené vozidlá nesmú byť staršie viac ako 6 rokov od prvej evidencie. Poistenie sa vzťahuje na krádež a totálnu škodu. Platí pre vozidlá o celkovej cene maximálne 160 tisíc eur, limit pri pripostení účasti je 6 tisíc eur. Po celú dobu poistenia auta musí mať vozidlo uzatvorené i havarijné poistenie.


Čo všetko zahŕňa toto poistenie, respektíve pred čím vás chráni?


Krádež vozidla – ak sa do 30 dní od nahlásenia nenájde, je vyplácané poistné plnenie. Myslím, že pripomínať toto riziko je zbytočné. Pripomeňme si však aspoň, že na Slovensku sa ročne odcudzí okolo dvetisíc automobilov /rok 2015/, medzi najčastejšie kradnuté značky samozrejme patria tie najznámejšie ako Škoda /Octavia, Fabia, Rapid/ či Volkswagen /Golf, Passat/.

Totálna škoda na vozidle spôsobená živlom – nastáva vtedy ak náklady na opravu poškodeného auta prevyšujú jeho všeobecnú hodnotu. Pamätáte sa ešte na obrázky veternej smršte z pred pár rokov vo Vysokých Tatrách, alebo na čoraz častejšie povodne, ktorým nie je žiadna šanca sa vyhnúť?

Totálka spôsobená haváriou – určite najčastejší možný spôsob zničenia vášho auta. Na Slovensku sa ročne udeje viac ako 13 tisíc nehôd /2015/ – alarmujúce číslo. Najviac je to samozrejme v Bratislavskom kraji a to približne 2500 nehôd za rok.


Poistenie GAP je najvhodnejšie pre majiteľov nových áut, ale i ojazdených do určitého veku.


Predstavme si konkrétny príklad : kúpili ste auto za 23 tisíc, ktoré vám do roka ukradnú, poisťovňa z vášho aktuálneho havarijného poistenia vám vyplatí povedzme 16 tisíc ako jeho reálnu a teda trhovú hodnotu, našťastie však máte uzavreté poistenie GAP, ktoré vám zvyšných 7 tisíc eur preplatí, inak by ste o tieto peniaze nadobro prišli.

Poistná zmluva GAP nadobúda platnosť až samozrejme uhradením poistného!

Vysvetlenie niektorých pojmov:

GAP – Guaranteed Asset Protection – vo voľnom preklade znamená aj garantovaná ochrana majetku, býva ponúknuté hneď pri kúpe nového auta, kryje rozdiel medzi cenou obstarávacou a časovou cenou

Obstarávacia cena alebo aj vstupná cena – je to suma, na ktorú môže byť vozidlo poistené a celkom odpovedá konečnej nákupnej cene vozidla vrátane jeho výbavy, ktorá je uvedená na faktúre vystavenej predajcom, je to maximum, ktoré môže poisťovňa v tomto prípade vyplatiť /KASKO + GAP/.

Časová cena alebo obvyklá – je to aktuálna trhová cena vozidla zodpovedajúca jeho veku a stavu opotrebenia – čo možno opísať aj ako cenu, za ktorú si na trhu ojazdených vozidiel opatríte úplne rovnaké vozidlo

Totálna škoda alebo aj ľudovo totálka – je to škoda na vozidle v takom rozsahu, že oprava už nie je možná, respektíve náklady na ňu prevyšujú celkovú obstarávaciu cenu vozidla

Poistenie GAP je poistenie ako ktorékoľvek iné. Chráni pred nepriaznivými udalosťami a nežiadúcim konaním ľudí voči vášmu majetku. Vy tak zvážte, či je pre vás výhodné a možné z vašej strany investovať do ochrany auta nejakú čiastku, alebo sa rozhodnete niesť riziko sám na vlastných bedrách.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392