Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Doklady

Doklady k PZP vo vozidle a mimo neho

Každý, kto si uzatvorí nejaké zabezpečenie, k nemu dostane aj niekoľko dokumentov. Vedeli ste o tom, že konkrétne pri tomto zabezpečení sú niektoré z nich potrebné v prostriedku, na ktorý sa vzťahujú? Bez nich by ste si mohli spôsobiť problémy a komplikácie nielen pri vzniku škodovej udalosti, ale aj pri kontrole policajnou hliadkou. Aké doklady z tých, ktoré vám boli k PZP vystavené, sú teda vo vozidle potrebné?

Po podaní žiadosti o PZP, či už online spôsobom alebo osobne, dostanete niekoľko dokumentov. V rámci nich návrh zmluvy, jej podmienky, údaje na zaplatenie poistného (prípadne šek) a čo je podstatné dočasnú zelenú kartu. Práve zelená karta nahradila bielu kartu. Každý poisťovateľ by vám mal zabezpečiť aj zápisnicu o vzniku škodovej udalosti. Z vymenovaných dokumentov a dokladov hrajú vo vozidle podstatnú úlohu práve zápisnica a dočasná zelená karta. Povedzme si o nich niečo viac.


Zápisnica o vzniku škodovej udalosti


Pokiaľ ste sa PZP rozhodli uzatvoriť osobne, pravdepodobne vám pracovníci danej poisťovne dajú spolu s dokladmi aj Zápisnicu o vzniku škodovej udalosti. Obvykle je však doručená poštou spolu s originál zelenou kartou. To, že ide o veľmi dôležitý dokument, si uvedomuje len málokto. Nasvedčuje tomu aj to, že keď sa stane škodová udalosť, poškodení ju nemajú ako a kde zapísať. K stresom z udalosti prispieva aj to, že zúčastnení potom hľadajú niekoho, kto tento doklad k PZP u seba má.

Ako ste si možno domysleli, Zápisnica o vzniku škodovej udalosti je potrebná hlavne vtedy, ak vzniknú udalosti, ktoré je možné klasifikovať ako škodová udalosť. To znamená, že škody nepresahujú 3 000 eur a na miesto nemusí byť privolaná policajná zložka. Vtedy sa poisťovňa, v ktorej ste si uzatvorili PZP, bude spoliehať na to, čo do tohto dokladu zaznačíte. Preto je potrebné, aby ste značili všetko a presne, prípadne situáciu aj odfotografovali. Čím viac dôkazov budete mať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že nenastanú problémy s poistným plnením. Pri udalosti, ktorá presahuje škody v hodnote 3 000 eur, kde na miesto musí byť privolaná polícia, všetko spisuje a zaznačuje práve tá.

Dôležitou informáciou je, že prítomnosť tejto Zápisnice vo vozidle nie je zákonom nariadená a preto jej neprítomnosť v ňom nie je dôvodom na pokutovanie. Pre každý prípad sa však odporúča, aby sa nachádzala v každom prostriedku, ktoré potrebuje PZP. Teraz vám predstavíme doklady, ktoré prikazuje zákon mať vo vozidle a ktorých neplatnosť alebo neprítomnosť sa vysoko sankcionuje.


Dočasná zelená karta


Nech už ste si uzatvorili PZP online alebo osobne, dočasná zelená karta patrí k dokladom, ktoré sú pre toto zabezpečenie podstatné. Určite nikto vám ju nezabudne vystaviť. V prípade online žiadosti bude zodpovednosť na vás, pretože vám bola odoslaná na mail. O jej vytlačenie sa preto musíte postarať sami. Dočasná zelená karta je platným dokladom k PZP. Preto vám žiaden policajt nemôže pri kontrole vozidla vyčítať, prečo nemáte originál. Nevýhodou je, že platí len obmedzený čas, maximálne 30 dní. Poistné je preto zaplatiť čím skôr, aby vám mohol byť doručený originál tejto kartičky skôr, ako vám uplynie platnosť jej dočasnej podoby.


Originál zelená karta


Zelená kartaNiekedy sa tvrdilo, že o platnosti PZP svedčia doklady o jeho zaplatení, a preto je nevyhnutné ich mať v danom prostriedku. To je pravda len čiastočne. Hlavným, ale aj priamym dôkazom existencie tohto zabezpečenia je práve zelená karta. Originály týchto dvoch kariet  vám budú vystavené potom, ako zaplatíte poistné. Po zaevidovaní platby vám ich poisťovňa zašle expresne poštou.

Čo ak ju nemáte so sebou?

Na rozdiel od vyššie zmienenej Zápisnice, zelená karta je doklad, ktorý zákon prikazuje mať vo vozidle, keďže dokazuje platnosť PZP. Ak by ste sa preukázali ich neplatnými verziami alebo by ste ich nemali pri používaní daného prostriedku, hrozia vám vysoké pokuty. Policajná kontrola môže takému vodičovi stanoviť aj niekoľko stoeurovú pokutu, čo už môže predstavovať niekoľkonásobok ročného poistného. Vec sa však môže dostať aj na Obvodný úrad, ktorý to samozrejme musí prešetriť. Ak budú doklady a dôkazy o tom, že daný vodič jazdil bez PZP, daná inštitúcia mu môže udeliť 3 330 eurovú pokutu aj 3 roky po tomto priestupku. Takže ak ste nedávno jazdili bez tohto zabezpečenia a nikto vás v danej chvíli nechytil, ešte nie ste za vodou.

Za hranicami sa k neplatným PZP dokladom stavajú prísnejšie. Zatiaľ čo u nás bola donedávna potrebná biela karta a za našim územím zelená karta, tak v súčasnosti je potrebná už len zelená karta. To, že to jednotlivé krajiny s týmto zabezpečením myslia naozaj vážne, dokazuje aj výška pokút za jeho nerešpektovanie. Tak napríklad za neplatnosť alebo neprítomnosť dokladov k PZP si môžete len pri kontrole vozidla zaplatiť aj tisíce eur. Vo Veľkej Británii sa však s vami nebudú baviť a prostriedok vám môžu rovno zabaviť.


Doklad o zaplatení PZP netreba


Niekedy platilo, že jediným relevantným dokumentom o prítomnosti tohto zabezpečenia vo vozidle bol práve ústrižok o zaplatení. To sme už naznačili aj vyššie. Dnes je postup poisťovní logický. Žiadna z nich vám nevydá originál doklady k PZP, ak ste nezaplatili poistné. Preto od vás nikto nemôže požadovať dôkaz o zaplatení, ak sa pri kontrole preukážete platnou zelenou kartou.

Na záver by sme vám dali jednu radu. Vždy si platnosť a prítomnosť dokladov PZP vo vozidle kontrolujte, pretože za ich neplatnosť alebo neprítomnosť môžete zaplatiť oveľa viac ako za ročné poistné. Takisto pri ich neplatnosti, aj keď nevedomej, nemôže dôjsť k poistnému plneniu, keby vznikla škodová udalosť. Pre istotu si dátum konca platnosti poznačte aj do kalendára alebo iného pripomienkovača. Ak by ste mali ohľadom dokladov k PZP nejaké otázky, neváhajte nám ich v komentári zanechať.


Kto je sprostredkovateľom poistenia?


Sprostredkovateľom poistenia je firma Netfinancie. Kontakt je možný nasledujúcimi spôsobmi:

Telefonicky

V dňoch: Pondelok – Piatok
Čas: 08:00-17:30

Na čísle:
0850 555 000

Sídlo
Netfinancie, s.r.o.
Radničné námestie 1
902 01 Pezinok
IČO: 36 653 322
DIČ: 202 221 6482

IBAN: SK90 7500 0000 0040 0467 0392