Pomoc s online poistením

OTVORIŤ PZP KALKULAČKU
Diaľnica

Výhody a nevýhody neobmedzenej rýchlosti na diaľnici

Ak počujeme slovné spojenie nemecká diaľnica, tak najčastejšie si predstavíme práve neobmedzené rýchlostné limity. Môžete po nich jazdiť tak rýchle, ako vám to situácia, vozidlo a skúsenosti dovolia. Často si práve na nemeckej diaľnici mnoho vodičov otestuje maximálnu rýchlosť svojho vozidla. Takáto neobmedzená rýchlosť má svojich zástancov, ale aj odporcov. Niekomu sa takéto riešenie zdá bezpečnejšie a iní by zvolili zavedenie prísnych limitov na maximálnu rýchlosť.

Nemecko nie je jediné miesto s neobmedzenou rýchlosťou

Takmer všetky európske štáty majú zavedené rýchlostné obmedzenia pri jazde na diaľnici a pochopiteľne, aj mimo nej. V niektorých krajinách sú tieto limity vyššia ako na Slovensku (ako príklad uvádzame Poľsko, kde je rýchlostný limit o 10 km/h vyšší ako u nás), alebo aj značne nižšie (v Nórsku to je len 90 km/h). V Európe však existuje aj miesto, kde neplatia vôbec žiadne rýchlostné obmedzenia. Jedná sa o malý ostrov Man, ktorý sa nachádza v mori medzi Anglickom a Írskom.

Pozrime sa však bližšie na spomínané nemecké diaľnice. Ani tam sa nejedná o jazdu bez rýchlostných obmedzení na všetkých úsekoch. Neobmedzene rýchlo môžete jazdiť na zhruba dvoch tretinách, na zvyšnej tretine je maximálna rýchlosť na úrovni 120 km/h. Takéto úseky sú v blízkosti veľkých miest alebo križovatiek. Pri iných úsekoch môžete zvoliť akúkoľvek vysokú rýchlosť, avšak odporúčaná rýchlosť je rovnaká ako naša maximálna – 130 km/h.

Mimo Európy existuje viacej takýchto miest, kde môžete jazdiť bez rýchlostných obmedzení. Presný zoznam všetkých krajín sveta s jednotlivými rýchlostnými obmedzeniami nájdete cez tento link.

Výhody neobmedzenej rýchlosti

Aké sú teda argumenty ľudí pre neobmedzovanie rýchlosti na diaľniciach? Ide o nasledujúce:

  • absencia rýchlostných limitov má vplyv na vyššiu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vodič nemusí aktívne sledovať svoju rýchlosť, čím je jeho reakčný čas kratší, a zároveň sa môže plne sústrediť na okolitú premávku,
  • žiaden stres z veľkých pokút, lepšie sústredenie sa na samotné šoférovanie,
  • pozitívny vplyv na sústredenie vodiča vozidla, keďže príjma viacero podnetov v rýchlejšom slede za sebou
  • len veľmi malé percento vodičov jazdí na takýchto úsekoch veľmi vysokou rýchlosťou
  • väčší pocit slobody pre vodičov

Argumenty pre obmedzenie rýchlosti

Ako ste mohli predpokladať, tak existujú aj argumenty pre zavedenie rýchlostných limitov, resp. pre ich existenciu vo väčšine krajín sveta. Ide o:

  • rýchlostné limity majú za úlohu ochranu všetkých účastníkov cestnej premávky (aj keď sa javí, že ide skôr o opačný efekt)
  • ekologické dôvody – práve pri vysokej rýchlosti rapídne stúpa spotreba vozdidla, ale taktiež hluk a množstvo emisií

Nezabúdajte aj na fakt, že nech už je rýchlostné obmedzenie akékoľvek, tak by ste mali mať uzatvorené najlacnejšie PZP online.